Adreßbuch der Stadt Heidelberg nebst den Stadtteilen Neuenheim und Schlierbach für das Jahr 1900 — Heidelberg, 1900

Seite: XVII
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/AdressbuchHD1900/0019
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
XVII

Hannnllinxv»:

Hnivor8itZ>t8-Nii»I iütlivk: cVnsstollnn); nltor Ilanliseiiriston mit ^liniaturon
nnli nnliorrr )kl-rl<lvürtlij;lit.'!ton, insi'vgoiulvro <1or ^rossvn 8oz;l>n. U anv88ö-
8<Iivn innvsän^vr->1 anäsvb rikt; z;vöünvt von 10 12 nixi 2 5 Illir.

-Vi vbänlu^i^eiiv >-:<nin>I »nc llvr Ilnivvrgitiit t»m i.nävvix;8j!latx), Ovi»8aIixü88v
nivli llvn Iivrlil>ii>tv8lvn Vntiicen, Ivatilo^ von I'rosv88or von iüilin; Mülsnet
Wttivoeli, 8an>8ta^ mui t>o»»tl>'; von II l Nlir, XII iiiillvron /vitv» ^n-
mvllluiig I>vi >Ivm ll:>ii>mvi8tvr.

liotaniavlivr tliirtvn ,ivr I'i>ivvr-,>Uit <Iivr^I,vimor8tra88v 58) nn't sioiväv.Iia-
lüiimvrn, «ivn ltanxvn 'l'ai; otsi'ii, Iivlviirvnilvr „I''ül>rvr" von (ivli. Ilosrat l'ütxvr.

VVv^vn «Ivr nl>riz;v» natii!'ivi88v»8vI>as!HvIivn IIiiivoraitäts-tiaminliinMn unll
Iii8titiits ivvnilv ni >n >i> I> >Iiir> l> lliv I Iaii8i»vi8tvr a» «lio Iivtr. liirviitorvn.

I'vrmanvntv t! v!!iäItIv-.Xi:88rvIInni; >'.v8 Ivnnstvvrviim im 8t>i<It>8et,vn 8aaliiau
<i.iiävvi»8)>Iatx» am 8oiin>a^ »n,t ülitnvovli vo» II — l Dlir.

8tällti8vliv Ivnii8t- nn>i V Itvi kümvra ammlunz; 8. n. (). 1.8.

L. Lür LrkoluuA uuä IIntsrlialtuuA.

8tii,1ti8 elivr 8aaII»au , I.ttävvi»8;»Ia!x) mit rvieli a»8^v8tattotom I.v8vximmor

llv8 ^llI8VIIM8.

II a rm n n iv <i v8v! 18 eI, a t r < IIa»>>t8tra88v Xr. 110).

I» Iiviilv» «>«-8v!I»Iiasivn lii-iinl-» l-'rvnulv <I>i!'«Ii ülitxlivllor vinuvsülirt,
läiiflvr 8iel> ansliallviuiv I rvnulv a>8 IVIo»al8init^Iivävr autävnommvn vvvrllvu.

IIüI»8«I>v IHvr^ärlvn n»il 8,,n8imv IHt-rloliaiv mit I«v8tanratin», <'atv'8 niul Xon-
llitorvivn jn allvn Ivilvn «ivr Z>la,Ii.

VVv^v» llvr läKtlielu-n Iv'»nx«-rl v iin 8t a <1 t<;art vn un,I aiii' ilvni 8elilo88,
'l'Iivatvr vt«'. vvi'r«! a»t >iiv V»I<üiuIi«:iinMii vvrvvio8vn.

6. Lssouäsrs smpksläousivorto 8p8.2i6rALi.uA6.

I. I» «Ivr Xäluv «Ivr 8<iutt.

1. .^nla^o <I.vo>»ol«l8ira88vt mit xalilrvielivn Xulivliänlcvn vte. von «lor ?oterg-
Ilirelw IÜ8 xnm Ilani>tl,a>in!u>tniitvrvvvog I'avillon (I' rvmtlonsülirvr) mit
.4ii8ielitvn niul ivailvn «Ivr l'm.ov^viul, Xoti/.vn mul mvtvoiolnsslr.ellvil In.8tru-
mvntvu, llann iu «Ivr Xa!>«> <Iv8 Ital»ilu>s8 8ta«It<;artvn mit I(v8tanration.
Von iiivr ilnreli «!i«- 8oi>I>i«->i8ira88v, «lio slntvrv Xveliar8tra,88e niul äen neu
vrliautvn Xvekarstaävn iiavl, «Ivr allvn Xvellarlnüelcv.

2 OaiiF ülior tliv nvuv Ilrüelvv naeli «Ivi» 8la«IttviI Xoneiilivim xnm Xliilo-
8oi>Iionvv v^ <!iali«v lioiiv «Iv8 IIviIlM»I,ori;v8), «Inrvli <Iiv Ilii8elij;a880 advvärtg
unll ui,er «liv aliv Itrüvliv xnrüek. XüIIv vvvvli8vliulor lüielmr malermelior
Xanll8vi>ast8l»ill!vr, nnvnlt'vlirli« Iio Xr^änxiinF llvr ^usmelitvn von 8eI>Io88 un«I
ülollcviiklii.

.1. 8eliln88riiiiivn. >lan kansv vino kloinv Ilv8elirvil,ui,«; o«Ivr am Iio8tvn äis
mit 8ui>vvntlon ävr 8ra«Ii Iivraii8«;vt;vl»olio 8elirist „lioiiivliiorg un«i i)m-
<;«-1>ui>vvn i'rotv88»r Kar! I'tafs, iim liio l'ravlitliauton z;elü>ri't; xu vvr-
stvlivn. Im 8eli!o3slios I-'iiiirvr xuin Innvrvn mul clvm ßw.sson Xa88. 8vl>ün8to
^U88ivlit8>»»nl<tv: 8uu kt;artvii, .Xlkan »nci (Iiaulit8äelil>eii) g>'N88o «artvnterrasee.

Im Otto II viiirlens nan: 8lä«Iti8eIiv ivunst- unli Htsrttimor-
8animlniit;, iiiiä>tt88v vivlvr tnr livilivlliorg «uul «iio Xsalx morlcvviirliixer I'or-
80NVN (u. .V. i'vrlcvo, vnii «Ivm boriiiimtvii .Vlrian van üer VVvrll'), altv .-Vliliil-
cinnLvn von 8elilo88 inul 8ta«It, unci vin Icmi8tvoIIv8 XorlcmocivII äog 8cirIos868,
lielivk äer Ilinflvgvnil, alro VV-itle», Älünxvn unä grosso 8ammlun«; von Xranlcen-
tkalor i'nrxellan vte. vte. Xrlclärviulvs Versvieknis von -V. bla^s 80 ktg. Xintritt
40 ?t^., Iivi molirvrvn i'vrsonvn inslivsonäoro 8elmlen Xrmässi^unZ bis xu 10 ks^.

IVvgv xum 8elilo88:

a. iiraiit8vili,alm von ävr /vvi»»or8tra88v Iiinter ävm Ivornmarlct, am I'rinx
Oarl uuä .-Väll-r.

Ii. Xouo 8ciiIo888tra88v mit vveeliavlnävn .-V»88iebto», vom Dalu.Iios äurcii äio
iVnIaso oävr vom Xornmarlct aus xu orroielivn.

0. ^eiiattißo Ou88Wl-»e: I!ur«;vvvz; am Xornmarlct unä <8olir vmjiselilonavvvrt)
xvvi Xu88vv8v am OriosondoiA, 8tation äor I'soräebalm.

4. Uo Ikvnlcur. (.^uk ävr 8toilv ävr iw Oabro 1537 äureb Llitxsokiaß xorstürten
Ilobeustausoiiburß). üvrübmtv ^ussiobt. ^Vegg äabin:

ii
loading ...