Adressbuch der Stadt Heidelberg nebst den Stadtteilen Neuenheim und Schlierbach für das Jahr 1902 — Heidelberg, 1902

Seite: XIX
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/AdressbuchHD1902/0020
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
XIX

IiÄ6k. ^uf äem Waläwogo äakln äsr „Wi1e1i6N8f6l8^, iisrrlielior Xu88iodt8x)uilkt.
Woitsr odou an äor Xüdl6r8^vi686 Uoltkodütto.

4. Wei88or Ltoiu. Hntwoäor üdor Hanä86dud8doini äured äa,8 Nüdl-
tdal unä äio 8iodoll WoZo oäor äurod äio Hir8edAa886, Xo1l8toed, Holäorinann^-
Liedo 2um ^u88iodt8turm. Hrnfa886näo d'orn- unä Runä^iedt. Ledöno'WoZo
dinad an äio LorA8tra886 naed I)o88ondoim unä Zodrio^doiin unä in8 OodirZo
äured äon Xrou2§runä naed ?otor8tda1 oäor ivoitor naed KoiÜAdrouöstoinaod ini
Ztoinaedtdal.

5. XoedarZontünä, ma!ori8ed am Linüu88 äor N80ll2 in äon Xoodar Zo-
Iogon68 Ltäätedon mit unmutiAor IImAodunA. (Non^or^ ^rioedi^odo Woin^tudo).
Von äa naod äom duroonroiedon Xoedar^toinned, ovtivoäor üdor Dil^dorZ
oäor aut äom roodton Xoedarufor üdor Xloingomünä in daldor LorZo^dödo auf
xräedtiAom WoZo äured äon IValä nn äon LurZon vordoi /um Ltüätedon.

6. 8odrio8doim, an äor LorZ8tra88o, mit Ruino 8trad1ondurA (Ro8tuu-
ration) unä OoldorZ, froio unä §ro88urti§o ^.U88iodt üdor äio Ldeno; mittol^t äsr
d/odaldadn.

7. LäinZon (dlodaldadn) mit §ro83om LiorZartoll unä 8edönom Lliek auf
äio Lor^8tra88o.

- 8. 8edwot2inFon, 8tation äor HoiäoldorA-^po^oror Ladn. Lorüdmtor

Oarton L la Vor^ailloa mit IVa88orlLün8t6n, Hompoln, 8tatuon, Xun^truinon, No-
8odoo ete. ^Vuf äon d'rieäköfon Oendmälor ä68 viedtorZ Ilodol unä Xuturkor^eder^
8ediwp6r.

9. dioimon (§ro8868 Oemevtiverd) an äor olodtr. 8tra88ondÄdn IloiäeldorZ-
Wio^locd.

O. 1a§68-^.U8Üü§6 vou Hsiä6ld6r§ uuä 2urüoic.

1. Xaod Weindoim, LurZ "Winäeed unä anäorn ?undton. Nain-Xoedar-
dadn oäsr 8tra886vdadn.

2. ^Vn äio L6rZ8tra886 naed Heppondoim mit Uuino, Vuordaod
mit Uuino, Nolidodu^, Vol^enmoer, Ui630N8äul6, äann üder äu^end oim/urücd,
allentdalden äio dorrlied^ten dauInvaläunMn.

3. Xoedaraufivärt^ naod Lkerdaed, von 8odön dowaläoten Ilödon lied-
liod um8äumt68, fr6unälieli68 ^täätedon. ?artio naed äom XatLbnduedol.

8ir8oddorn, 8edön seleZsn niit Lurs, Aotdi^edor Xiredo. dlr^eddoimer
Xapello ote.

2vingond6r§ mit ivodl ordaltonor Uur^, ItÜKentum äo8 Oro88dor20Z8, oin
äuivel mittelaltorliedor L6f68tiZunA8dun8t. (Vufeutdalt in dldordaod).

Ninnodurg doi XoedarAoraed, Zro886 Huin6 im äiedten Waläo.

Horndor§, doi Xoedar/iiiimerll, oin8t InodlinA^aufontdalt äo8 Oötx von
borliedinMu, mit^Itortümern. Ilorrliede Wi88iedt üdor äa8 Xsedartdal di8 Wimxifeo.

Wimpkon am LorZ, naed IloiäoldorA 8edöu8t6 ^U88iedt am Xoekar,
altortümlied, mit intoro88allt6n Xireden ote.; im Idal äio 8tift8diredo, oine äor
M6rdivüräiF8ten Iviredou 8üääout8edlanä8, in früd§otdi8odom tr:ii>/ö8!8elioni 8t^1.

4. Lrkaed mit döed^t intoro88ant6r Vltertümsrbammlun^, Aliedolataät,
alto8 8tääted6n, diredo mit xiräodtiZen Dondmälern.

5. WaläloininZou, für^tliod launinMll'^edos äagä8edIo88, oino Mniatur-
naeddiläun^ äo8 3edIo8868 2U Winä^or. Von 8tation Ivailkaod äured äov au8-
Zoäednton Wiläpard üdor Hrn8ttdal de<xu6m 2u orreiedon.

6. Nauldronn üdor IIrned3:i1, Zrö83t68 nuä do^tordalteno^ Oi8ter-
mon86r-XIo8ter 8üääout8edl3nä8, §ro88sr Ivomplex von direläiedon, dlö^terliedon
unä anäeron Oedüuäon au8 romaui^cdor unä Fotddedor ^oit.

7. 8po^or(L:idn üdor 8edwot/inAen). Oro88artiA8tor romani8cdor Xai^or-
äom von ivönig duäiviA auf ä:i8 praedtvoldto ro8t:iuriort, mit duäolk vou IIad8-
dur^8 Oradmal. Oro886 8amm1un^ römiZeder ^ltortümor.

8. ^unwoilor ddal (üdor 8povor oäer duä>viA8luifon) mit äou Mvvaltigon
dninon äor doiLorduro' 'I' ri fe18, äami äoiNaäondnri;(dl 8 eddaodor 8 cdIo 8 8)
unvoiLäoiedliedo ^N88iedt einor8oit8 naed äor lldeinodeuo unä di8 Ileiäolder§,
3näoior86it8 in äa.8 fol8iZo Vo§68on§edirM: ännn Ilamdnedor 80I1I088 uuä
!>urddoim niit äon Iluinen äer .Vdtei dimdnr§, äor IlartondurZ nnä Z1088-
arti<;om altZormanmeden Itin»>v:iI I ('loufodmaner); Läonkodon (8ioge-8- unä
diioileimäenkmal äor ?f:id-, dgl. Vildi InudviZsdödo, 8ed:in/.ol).

ü. Worms mit oiuom äor intero88anto8tou uuä Aro88.artiZ8teu ronmnibcdeu
Domo (XidolnnAon); ferner äem dorrliedon Ontd oräendnial; äem dorülimton
llovl'Zedon Oarton uuä oinor 81088011 8ammluu^ röniiLedor ^lterünnor in äer
?aulu8diredo. _
loading ...