Adressbuch der Stadt Heidelberg nebst den Stadtteilen Schlierbach, Neuenheim und Handschuhsheim für das Jahr 1903 — Heidelberg, 1903

Seite: XIV
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/AdressbuchHD1903/0015
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
VtzulLvMvrr

k'ürvL LitzwLrek, Llarworbüsts iw RiswLrekxLrtsn.

^ürs t ^Vreäe (iv äsr sogev. ^olaxe), Lronco-LLLnädLIä.

Lari läotL, 6rünäer äer boiv. I'euorvedreo, Broneo-Vüste (aw Llinzentdor).
ä. V. v. Ledokkel, Lronee-LtLnädiiä aui äer LedlossALrtenterrLsse.

Larl 6ottkrieä ^aälor, xkLlror vicdtor, Lroneodüste, in äer LeopolästrLsso.
Laiser 'iVildelw I., KoiterstLvädilä LU§ äew Luävigsplstr.

8awwlu»xvn:

Lnivorsitats-Lidliotdelc: ^ussteUuvx Llter Häaäsedrikten wit dlilliLturen
uvä Lväerer dlorkvüräißLoitell, illsdosolläere äer Zrosseu sogev. ÄLvesLo-
sedev NinllesLNAor-öLlläsodrikt; xooKvet voa 10—12 uvä 2—5 Ldr.
^.redLoloZisedo LLwwIuvx äor LaiversitLt (Lw LuäviZsxlLts), K^psadAüsse
vLed äoa derüdwtesten ^lltiken, LatLloA vov Lrokossor vou Vudv; geöLdet
dlittvoed, SawstLA uvä SovvtLA vov 11—1 Ildr, ru Lväersv^eitev ^v-
wvläullg dei äew üausweister.

Lotaviseder 6Lrtev äer Lvivorsität (Ler^deiwerstrLLso 58) wit 6ovLeds-
dLusoro, äev ALvLkv l'ax oikev, deledreväer ^küdrer" von 6ed. Hofrat Lütrer.

^Vexev äer üdrixell nLturvissellsedLftliedev LlliversitLts-ZawwIuvZev uaä
Ivstituts veväe wav sied äured äie Nausweister av äie dstr. Viredtorov.
6rossd. Lauäesstorvvarto (Löwgstudl) ßoössaet ^eäev k'reitsA vov 3—5 Ldr.
LerwLllöllte 6owLIäö-^.us8t6lIuvg äes Luvstvereivs iw staätisekev LLkädau
(LuäviZsxlLtr) aw LovQtLe uvä Äittvocd von 11—1 nvä 2—4 Ldr.
Ltaätisedo Lunst- uvä ^ltertüwersLwmIunb.

Iw Otto Heillriedsdau (vorüderßedeuä):

1. LrLdistoris edo ^dteilunß: d'uaäo äer ^üvgerev Zteivreit, äer altersv

ullä MvFerev Lrovrereit, äor Lltorsa Lisevseit (LallstLttLeit) ullä äer MvZsrev
Lisonsoit (LL-Levo-Lerioäe).

2. Löwisedv ^.dteiluvg: ^ltarsteive, OrLdäevdmLler, dlüvren, Leramisede

d'unäe, OlasxekLsso, d'idolll u. s. v.

3. d'rüdevrwLllisede ^.dteiluvg: Leißaden krüdßerwLviseder ReidellßrLder.

4. LurpkLlrisedv ^dtoilullZ: ^.vsicdtea vov 8edIoss uvä 8taätlleiäolderg,

6ewLläo uvä 8tieds kast aller xkalLisedell Lurkürstev vov Lupreedt I. ad,
6ewLläo uvä 8tiede derüdmter LeiäolderAer Lrokessorev, I'eläkerrv uvä
LtLLtswLllLvr, Lrkunäev, dlavuskripto, ^lltoZrspdev, 8tLwmdueddlLtter pLI-
Äseder d'ürstea, äio srstev Lucdäruederorroußvisso IleiäelberZs uvä äer de-
rüdwto Lloiäeldorgor Xateediswus, Livdlattäruede rur 6esediedto äer LkalL
uoä LeiäelderZs, vLderu 300. eine eivrixLrtixe ^pewLlitat, Leiäeldorßvr
8tuäelltevdi1äer, oivo dostdare ÄüllWawmlullß, 6orats, 8edwued uvä ^Vaüen,
8teiväolldwL1er, eiae ksst eillLigartiAö 8aww1ullg k'rLlldelltdaler korLellLve.

LrKIärelläes Verxoiednis vov Na^s 80 Ltz. Livtritt 40 ktz., dei wedrerev
kersoveo, illsdesoväere 8edu1ov, LrwLssiZuvA dis ru 10 kk§.

L. I'ür LrLoluiiA uuä Hutvr1ia1tuii§.

ZtLätisoder 8LLlbLv (Luävi§sxlLtL) wit reied ausZestLttetew Leseriwwer
äes dluseuws.

ÜLrmollio-OesellsodLkt (Lauptstrasse Rr. 110).

Iv deiäev 6eseUsedLktell döllvev krewäe äured Nitßlieäer eivgeküdrt,
lLll§er sied aukdaltslläv krewäe als üäovLtswitZIieäer aukZellowmvll voräen.
dseue stLätdallo (äudilauwsplLtr).

Äüdsede LierZLrtev uvä soastige Lierlokale wit Restauratiov, Oake's uvä Lov-
äitoreiev iv aUev leilev äer 8taät.

V^egev äer tLxlicdev Lollrorte iw 8tLäLgLrtell uvä auk äem 8ed!oss,
Ideater ete. virä auk äie ^vdüväiAuvxev vervissöll.

0. LoLvuäsrs smxksdlsus^srts 8xL2i6r§Lu§s.

I. I» ävr Mde äer Ktaät.

1. ^vlLAv (Leopolästrasse) wit radlreicdev Ludedävkell etc. vov äer keters-
diredö dis suw Lauptdadvdok; uvtervoAS kLvillon (krowäenküdror) wit
loading ...