Stadtbuch der Stadt Heidelberg nebst den Stadtteilen Handschuhsheim, Kirchheim, Wieblingen, Rohrbach und den zur Stadt gehörenden Siedlungen für das Jahr 1929 — Heidelberg, 1929

Seite: XIII
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/AdressbuchHD1929/0017
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
xm

8t. kakkkelslklrcke (icatk.), Weräerstrklsse 35.
xrlsäensdtkvtts (ev.)> Ztsatteil Hanckseduksdeim, LnrAStrLsse.
xstdolisokv Lireds im Stkrätteil Hvnäsedulisdeiw.

^ltö Lirvde m kivlläsvdutisdeim.

Serzkireds (ev.), Smätteil 8Misrbuvk.

LspsIIe äer üäetdoäistellgemeiuäe (ü,LllädLUSstrkt88e 17).

Zyosßogs, Orosse Nslltslgkksse 1.

^ Welllieke kedkiuäe:

vsr Ritter (um Nurlrt), Lltestss krivstduus äer 8tuät, ill reivbsm SpLtreuuissLllvestil, iisute klotöl.
vis IllliversitLt, orbllut ullter Lurkürst äobunll Wilbelm vou ^äklm LreulliZ, mit äer 1886 ueu
erstelltell ^ulu (am lluivvrsitLtspIklt^). blit Lurser.
vsls Ileue HollsZislllrklUs wit xrosssm k'estsklul.
vis HlliversitLts-Lidliotdelr.

vkls kkltbuus, im Xoräältge! äsr 6rosss 8klul mit IVkluä- unä OlklSWwiääeu. 8ekellsvertes
Irklurimmor. Oer slte dklUpttsii um 1701 erbsul >,»eb klüuell äes Oüsseläorker Oderillxemeurs
k'Iomkll, äie lleueo 'peile voa I'rslNk! Lubn.

Vkl8 IteiobspostZobüuäo um kklbubof.

Lurptülsisvkes LIussum äor 8tklät IleiäsIberA. Vorllebmsr Lrlroebbklu voa ^äam krvuniF
wit reiebsr Ivllelläsborkltioo, Laroek uuä Louis XVI.
vio Vkuäemisebe beebtsebuls (Nklrstklllbok).

I)sr LlklrstuII.

Nslls» slvuäemie^ l.AiurstklIIbok).

v is 8tklätbklIIs kluk äem äubilLumspInts im 8ti! äer äeutseben Leoeissullcö, mit grossem bvllsert-
unä bestsskll, prüedtiAem LuIIsklsä, Ilsmmermusiksklkll unä ^uklreicben üedsllrLumen.
vkls stüätiscbe Vkllivllsebvimmbklä vou brklvk! Lubn.

Vkls O^mnklsium.

Vis neuen Volkssvbulen.

vis VskrorbiläunASklllStkllt in Housuboim.

vie Lklrl-Vbeoäors-Vrücke (kllto vrüeke, 1788) mit äen 8tkllläbiiäerll äes burkürsten Xsrl
Ibsoäor unä äer Lliuervkl: äer vrüeksntorbslu.
vus bklrlstor, erbsut voo Xivolklus vou viZklAS.
ver 8cblklcbt- unä Vj»ebbok sn äer vorZbsimsr 8trklsse.
vs.8 Ilklus ^2um kiesen- (ÜLUptstrklsse 52), erbklut von ^äsm Lrsuni^,
vis Oorps- unä VorbilläunZsbLuser.
visälirscbAklsse (ultbekklllntes Vlensurlokkll).
vio Viekdurß in likllläsebubsbeiw.

8cbokkeIkklU8.

8sppl unä Lotsr Ockseu (kistvriscbs Ltuäentsnlokktle) beim üklrlsplklte.

0oburtskklus äes orston Loieksprüsiäenten Vrioäricb Ldert (VkklKsvAklsss).

"Orklbwkll ävs LoiobsprLsiäonton Lbsrt uuk äem vsrAkrieäbof.

vonknrülor:

üurkürst Lklrl Vkeoäor, 8tklväbilä, kmk äer Lklri-I'keoäorsbrücke.
vürst viswklrck, blklrmorbüsto, im vismurokFurten.
vio Lismklrok-8Lu!o, uukäem IIsiliAenberA.
kuusen-vsllkmkll iv äor VnIklZs.

Lürst Wreäs, Lrollce-8tklväbilä auk äsm VVreäepIslts (veopoiästrklsse).

Ivklrl Oottkrieä blkläler, pkklv. blunäurtäicbtor vroneebüste sm 8tklätALrten in äerVeopolästrssse.
ä. V. v. 8ebskkel, 8ronce-8tsnäbilä, uuk äer ^eblossAurtenterrusss.
v enkstein Lur LrlnnerunA »n äkls kllte Vobenstklukensckloss (Vioikenkur).

Vsnkstsive Lur LrinnorunK un äis ulte Römerbrücke (Ilntsre Xeckklrstrasso).
kkliserin KHisubetb-venksteill oberkslb äss OokIoss-LVolksbrunnenvexs.

^VLöSV-LUVUI L«LiLLLLV7L^LLV o. Vä. V LLL.

Kklmmlnnxen:

IvurpkLlriisckes Nussum äsr 8tklät HeiäslberK, xegrünäet 1810 äurck Orrlk Lsrl vsn Orsim-
derz, vkluptstrLsse 97.

Oeöiknel- I, .^pril dis 30. 8öptembor tL»1icb von 9—1 unä 3—6 Ilbr.

1. Oktoksr dis 30. NLr? tL^Iicb von iO—r unä 2—I Ildr. V» 8onntsKen nvä beier-
tklxeu vLckmittgxs, im IViuter VontklAs Zesckiossen.

Vrsier Lintritt: 8oontklA VormittklZ unä Lüttvock MekmittklZ kür Linvokuer vov IleiäelbeiF.
LräFöscdoss. vurekkklkrt: veiäelberxer 8teiuäevkmL!sr. — vLumo äer romisckvn uvä
ekristlickeu 8teiuäellkmLIer.

I. Odergesckoss. VrenpenkLus uvä VorpIuts: ivurpkLIeiscbe kVlrstenbiläer. Lklum 10.
Vpostelklltklr vov I'ilmklN kiemenscbneiäer, OemLläs äsr klltäsutscdev 8cknlv. kuum 11: 0«-
mLIä« voa Orklvsck, Lrnxn, Vsper, Lekklw, 8iIüsrkl!tLroden vo» Vkelot. Lenklissklvcesckrklsk:
Lsum 12: Veilstück eiues xotisekeu OkorFestükk vom Lloster 8cbonsu wit Litterplklstik.
Vbnovreikeu äer kurpkLliüscksu bHIie rium vumm. Lklnm 13: Illmer vrunkscbrslnk. OsmLläe
äes 17. äsbrkunäerts. L»um 14 unä 1k: Vlöbsl äes 18. äslklkunäerts, äklbsi LkL'ser Lrklcbt-
sebrklnk von 1738. OemLläs äer pkLlser klkllerscblilev äer Lklrockreit, äklbei Mbireicbe IVerke
loading ...