Stadt=Adreßbuch der Kreishauptstadt Heidelberg nebst den Stadtteilen Handschuhsheim, Kirchheim, Wieblingen, Rohrbach und den zur Stadt gehörenden Siedlungen für das Jahr 1933 — Heidelberg, 1933

Seite: XIII
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/AdressbuchHD1933/0014
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
xm

äoditvovslciredv (vv.), Hvvcksvdudsdsimvr Dktllästrktsse 1 vvck 3.

8t. kskvvlslciredv (lcstd.), Wvrävrstrktssv 49.
k'riväkvskirvdv (vv.), 8tsättsil Ilsllrlsodvdsdeim, Lnrgstrssss.

Lstdvlisede Lirvde im 8tsättvi! ÜLlläsedudsdvim.

Xlte Lirodv iv kiuväsvdudsdvim.

Lvrxkirvdv (ev.), 8tȊ1teil 8od1ierbsed.

Lllxsliv äer NvtdoäistvllZeweilläs (d,suädsusstissss 17).

8^llLgoge, 6rosss Nsvtelzsssv 1.

tVeltlieke tiedüuäe:

vsr Littvr (sm Nsrdt), Lltestes krivLtdllus äer 8tuät, iv rsiedsm 8pLtrsllllissllnee8tiI, dsuts llotsi.
vis Ilviveisitüt, orbsut uoter Lurkürst ,lodku>ll IVilkslm vov Xäsm Lreulli», mit ävr 1886 veu
erstslltvll Xulit (sm tllliversitü,tsplllts). Nit Lursvr.
vis Vllivsrsitüts-Libliotdelc.

I)LS Llltdktus, im HoräüüZel äer Orossv 8ssl mit IVaoä- uoä KIusZSMölävll. 8edsllsvörts«
1?r»urimmei. I)er ulte vlluptteil nm 1701 erbs.ut used ?l8.llsu äes vüsseläorker Oberillxeoisurs
dävmkä, äis llvuen l'sile voa Lrllllr: Ludll.
vss Reiedspostsssbüuäe itm Lsdudok.

Lurpkülsisedes dluseum äer 8tuät llöiäelderZ. Vorllsdmsr Lsroelcb8.u vou Xäsm Lrvrmiz
wit rsioder Illllelläedorlltion, Lsroeic unä Lvuis XVI.

I)is Xdlläsmiseds ?6edt8edulv (NarstllÜdvk).

Osr LlllrstuII.

läsnskt uektäsmieg. (Llktistalldok).

I)is 8tktätduIIs uuk äsm äubilLuwsMts im 8til äsr äsutsodsu Rellgissslles, mit Zrossvm Lov2srt-
ullä Vestssgl, piktcdtiZem Lullsktsl, Lsmmsrmusiksktktl uuä 2ukireiodsll Xebslliäumell.
vgs stüätisode Lgllsllsodvimmbllä vou Viktvr: Lukn.

DktS O^Mllusium.

Dis llvusll Voldssedulell.

Dis DedrerbiläullASLllstsIt iv Xsusvdsim.

Dis Lktil-I'ksoäor-Lrüclcs (ktlts Krüelcs, 1788) mit äsa 8tglläbiläsrn äes Lurkkrstsll Lsil
Vdsväor ullä äsr Mllsrvkt; äer Lrüodslltorbgu.

Dkts Lktrlstor, srdsut vvll Xioolüus voa LiAgAs.

Der 8edlktodt- uuä Visddok su äsr LsrZdsimsr 8trusss.

DktS Dktus „2um Lisssu" (Dktuptstrasss 52), srbrrut vvll Väsw Lrsuni^.

Div Oorps- uu ä VsrdilläullAsdüussr.

Dis DirsodZgsss (sltbslcktlllltss edemgliZss dlellsurlolcgl).

Dio liskburZ ia Dglläsodudsdsim.

Lodokkoldsus.

8oppl ullä Lvtsr Oedseu (distorisods 8tuäelltsn!olcktlö) deim Lktilsplstri.

Oeburtsdsus äss srstsu Lsiodsprüsiäsntsu Vrisäriod Lboit (LkktkksuZktsss).

Dellirmdlsr:

Lurkürst Lurl Vdsoäor, 8tglläbilä, suk äsr Lsrl-Vkeoäor-Lrüelcs.

Lürst Lismktielc, Ugrmorbüsts, im LismgreIcAg.rt6ll.

Div 6ismktrelc-8ktuls, uuk äsm LsiUZsllberA.

Lullsen-Devlcmktl ill äsr XllluZs.

Vürst IVreäs, Lrouee-8tktuäbilä uuk äsm IVrsäspistr (Lsopvlästrssso).

Lktrl Ovttkrieä Xlläler, pAis. Uulläurtäiodter, Lrvllevbüstv ktm LtkätZktrtell io äsr Lsopolästrssze.
ä. V. v. 8odekksl, Lrollev-8tguäbiiä, uuk äer 8ediossZktrtvvt6rrktSse.

Lsri divts, Orüuäer äor kreivilliZell Lsuvrvvkrvll, sm LüllAvlltor.

Dknlistviu rur LrillllvrullZ sa äus uits Lodsllstrtukvusekloss (Noilcellkur).

Dvllkstoillv rur LrillvorullA uu äie »itv Lömvrbrüolcs (8odurmktnstrgsse uuä Dksistrktsss).
Lktissrill-OIisgdetd-Dsllicsteill obordktld äss Lodloss-IVoIksdiullllellvoZs.

Orktbmktl äss Loiedsprüsiäslltsu Lbvrt ktuk äom LerZkrieädok.

Vusseräsm 2ktdirsieks Osävlllctktkölll. 8. 8. XVIil.

8rtmmIunAtzll:

LurpkLlrisedss lüusvum äor 8taät Dviäsldvrz, gogrüuäet 1810 äurod OrskLsrl voo Orkäm-
bvrg, Dsuptstrssse 97.

Ovvüllet: 1. dpri! bis 30. 8sptomber tÜAÜed vou 9—1 uuä 3—6 Ddr.

1. Odtober bis 31. dlür» tüxüed von 10—1 cmä 2—4 Ldr. Vll FollotLZou uuä Lsier-
tsxell llktekwittktZs, im VVilltvr ktuod Nolltszs ßvsekiossvll.

Vrsivr Lintritt: 8onntkt» Vvrmittkt» unä ülittvoed Xs.odmittktA kür Liuvodllsr vcm Dviäviberx.
kräZvsedoss. Duredkktdrt: lisiäslberxer 8tvilläsoicwLiör. — LLumo äsr römisedell uuä
edristlicdvll 8tsillävlllcmülei.

i. OberAesodvss. Vreppvndktus unä Vorpiktts: LurpiÄlrisodo Lürstoobiläer. Rktum 10:
Xpostslktitktr vou Viiwktll kivwvllsedllsiäer, Oemüläs ävr sltäeutsodöll 8odulo. Laum 11: Os-
müiäo voll 6rull»ed, Bruzm, Xsper, Ledktw, Lilberktltüredell vou 1'dölot. ReokässktoeesedrLllic.
Rsum 12: Veüstüolr eiues Fotiscdso OdorZostüdis vom Xloster Lodönsu wit Ritterplsstid.
Xdlloureidsu äer kurpküD.iscken Lktmiliv sum Lktwm. Ruuw 13: Dimer Lrulllcsodrktlllc. OvmÄäo
äss 17. äsdrkuoäerts. L»uw 14 uuä 15: Nöbsi äes 18. äktkrdunäsrts, äsbei kkslrer krsedt-
sokrktlld voo 1738. Oemüläe äer pkäDsi Nktlersedulsll äsr Lktroelcreit, äsdei 2ktdlroicdv Vksrlcs
loading ...