Stadt=Adreßbuch der Kreishauptstadt Heidelberg nebst den Stadtteilen Handschuhsheim, Kirchheim, Wieblingen, Rohrbach und den zur Stadt gehörenden Siedlungen sowie den Gemeinden Ziegelhausen und Leimen für das Jahr 1935 — Heidelberg, 1935

Seite: XIII
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/AdressbuchHD1935/0020
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
8t. Xllllollkapollo (Zrstd.X klüek 4, vvv k'rsoesseo Rsdslistti gvbsut.

7od»llussllireks (vv.), Hsuäsedudsdsimer I.snästrssss 1 nllck 3.

8t. R»k»«Iskirvkv (kstd.), Worckorstrssso 49.

8t. Xldortuskirode (d»td.) im Kergdsimer Ltscktvisrtsl.
xrivckellskirvdo (vv.), gtsckttsil Hsucksvdudsdeim, Lllrgstrssse.

Lstkvlisvks Lirvds im 8tsckttsii 8sllcksodudskeim.

XItv Lirvkv ill Hsucksvdudsdvim.

Lvrxdirvdv (ev,), 8tackttoil 8cd1ierd»ed.

LsxvIIv cksr Netdockistvvgewvilläs, Iisllckdsusstrssss 17.

Vleltlivde Iledällcke:

v vr Litter (am Nsrdt), Lltostes krivaldsus cksr 8tackt, in reivdsm ^pLtrellsissauesstil, dvuts llvtsl.
Viv slts IlllivvrsitLt, vrdaut uutvr Xurfürst ckodson IVildelm vou Xäsm Lrsimi^, mit cker 1886
usu vrstslltsll Xula (sm VlliversitstspIstL). Oie ueue Huivsrsitst wit äsm Lkrsnms!
cksr xefallvllSll 8tllcksutvll Leickeldsrzs.
vis Illlivorsitstii-lt'dliotdvlc.

vas Lstdsus, im I7orckgüxsl ckvr Orosse 8asl mit Wavck- uuä Olsszvmsläsn. 8eksllsvsrtsa
l'rsurimmer. vsr sltv Hsuptteil um 1701 srdsllt llaed klLllso ckes vüsselckorfsr Oderiozsuivurs
f'Iomal, ckiv vsusll l'vils vou Lralls Ludo.
vas keiodspostßvdLucko am Ksdlldof.

LurxfLIsisvdos dlussum ckor 8tsckt Hviävlderxr. Vorllsdmer Larookdsu vou Xcksm Lrouuix
mit ivivkei Illllsockekorstion, Larvolr uock Louis XV1.
l)sr dlarstsll, ckarill ckio Xksckemisods Levdtsvdulv uuck ckio dlsuss avscksmies.

Vis 8tscktdsIIs suk ckem ckudüLumspIatr im 8til cker ckeutsvdell Rvllsisssllev, mit zrosssm Lollsert-
vllck Lsstsasl, prLvdtigsm Lallsaal, Lsmmsrmusiksasl uuck rsdlrsiedöll dfobeorsumell.
vss stscktisvdv HsIIsllsvdvimmdack vvu Lrallsi Ludo.
vis LvdrvrdilckullßSSllStalt iu ^vuvudvim.

Viv Lsrl-T'dkvckor-Lraclrv (slts Lrüoke, 1788) mit cksll 8tsllckbi!ckerll ckes Lurkurstvll Lsrl
Idsockor Ullck cker Lliuvrvs; cker kiüedvlltvrbsu.
vss Lsrlstor, srdsut vou Uievlaus voo I'i^ags.

Ver 8edlsekt- uuck Vivddok sv cksr LerAdsimei 8trasse.

v»s II sus ^Lam Livsvll" (Lallplstrasso 52), erbaut vvll Xckam Lrvuoiß.

vis Ovrps- Ullck VvrdilläullßsdLllSvr (Lameiscksekaktsdällsvr).

Viv Lirsekssasss (altdskanlltes, Lltsstvs Nsllsurlokal iu velltsed'anck).

Vie l'ivkdlliZ iu Lsllcksokuksdeiw.

8vdskkvldaus (Walckkoru vd cksr kruek).

8eppl vllck Lotsr Oodseu (distorisedv 8tuckvlltelllok»lv) dvim Larlsplatri.

veoLmdler:

Lurkürst Larl Idvockor. 8tavckdilck, auk cksr Lsrl-I'ksoävr-Lraoke.

Vürst Lismsrelr, dlsimoroüsts, iw LiswarvkZsrtsll.

Viv Lismarek-8Lu!s, auk ckem LsiliZsllderZ.

Lllusev-Lvllkmal in cksr Vlllags.

Mürst Wrscke, Lroues-8tallckdilck auk cksm Wrecksplats (Lsopolckstrasse).

Lsrl Oottkrieck Uackler, xkalL. dlllllcksrtckiodter, Lrvlleedüsts am ötacktZartsll iu ckerLevpolckstrasse.
ck. V. v. 8vdokksl, Lrollee-8tallckdilck, suk cksr ^edlossgaitvllterrasse.

Larl Ickvta, Orüuckor cksr krvivilliASll Leusrcvsdrsll, am LlillZslltor.
vsllkstsill sur Lrillveiullg au ckas alte Lodsllstsllkvllsedloss (Uolkevkllr).

Vvllksteine aur Lrinnsrun^ au äie alts Römerdiüeke (8odurmaostiasss uuck Okerstrasse).
Laisvrill-LIisadetd-Oellksteill vdsrdald ckss ^odloss-VVolksbrullllSllvSAS.

Xusseräem aadlreiods Oeckvllktakelll. 8. 8. XVIII u. kk.

8amwillllxeu:

LurpläiLisvdes Llussum äsr 8taät Ileicks! kerA, xeZrüoäet 1810 ckurcd Orak Larl vvll Oraim-
dsrß, Lauptstrassv 97.

Oeökfllst: I. Lpril dis 30. 8extsmdsr tLZIiod vvll 9—1 uuck 3—5 Odr.

1. Odtvdsr dis 31. Lckära tLZIiek vvu 10—1 uuck 2—4 Odr. Xu 8onlltagoll uuck Lsior-
taxeu uaodmittags, im LVintsr aued Llovtaßs Zssodlossvll.

Lreier Liutritt: 8ollotaZ Vormittag rmck Mttvocd XaeluwtkSA kür Liuvodllvr vou Lsickslbsrx.

Lrckgesedoss. vuredkadrt: Leickslberxer 8teinäsnlcmäler. — Räumv äer römisodvll uuck
cdristliedsu 8t«!llckelldwälsr.

I. Odsrgvsedoss. Lrsppeudaus ullck Vorplata: Lurpkalrckscde Lürstvlldilcker. Raum 10:
Xpostslaltar vou 'lilmm Llemellsckllsicksr, Ovmälcks cksr altckelltsodsll 8odule. Laum 11: Oe-
walckv vou Orauaed, Lru;m, Lapsr, Ledaw, 8i!beraItLrodeo vvu T'dslvt. Lenaissaneescdralllc.
Raum 12: Isilstüod smes xvtisedsu Odorgestvdls vom Lloster 8edvllau mlt Rittvrplastik.
Xdlleursidsll cksr kurpMsisvksu Lamiliv rum Oamm. Raum 13: Olmsr krulldscdralld. Oemälckv
ckss 17. ckadrdullckerts. Raum 14 uack 15: dlöbsl ckss 18. ckadrduucksrts, äadei kkalsor kraedt-
sedraud vou 1738. OowLlcks cker pkälrer Llalsrscdulso äsr Larvedreit, ckado! radlrsieds LVerlcs
vou Asssvis, vou Llannliod, D'soddsill, Lrinekmanu, k,v^ävllsävr§, Rieksl, Oouckrsaur, Raocuc. Llülot,
ckadvi aued ckas sillsig zlaudvürckigs öorträt Lrlsckriod ckes Orvsssll v<m Livsenis. Raam 16: Oo-
loading ...