Adreßbuch für die Städte Heidelberg, Wiesloch und Umgebung — Heidelberg, 1943

Seite: Krieg1942
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/AdressbuchHD1943/0009
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
4

OaZ Xris-xZjskr 1942

kst 5ict> in 6isssr' sctiwsi'sn ^si! gsrsigt: cIZ5 ctsutrctis Vc>>>< ist clui'cti ctis ütrsi-i'sgeciclsci unc! sctinsüsn
5isgs unssi'si' tislclsntisttsn 8olclstsn si.it sllsn Xi-isgL5cIisupIshsn vsi'wotmt worclsn. ^5 tistts nis issclsctit,
clsl; sin Xcisg nictit nui' sci5 5isgsn sut clsi' sinsn oncl nuc sus I^isclsi'Isgsn sut cisi' snctsi'n 5sits IssLtstisn
><son.

^L >5t nuc sin gsnr t>s5ct>s>clsnsi' ^lct clsi' Dsnlclssi-Icsit, wsnn wii- sn cüsLsr 5ts>>6 clsi' uorstiligsn
nsmsnIoLsn I^slclsn sut sllsn sui-opsiLctisn Xi-isgLLctisupIshsn uncl sut clsn wsitsn Orssnsn gsclsn!<sn.
Wir 5ct>list)sn in unLsc OsctsnI<sn slls clis vislsn Xsnisi-sclsn sus unLSi'si' sctiönsn 5tsclt uncl unLscsnn gs-
LEgnstsn ösno sin. tInLsgissi'65 tisissn Lis scciuiclst tüi' unLsrs ttsirnst uncl clsL gcol;s clsutLctis Vstsclsncl.
Vj/stiisncl wii' ru üIsuLs sin iinmsi- nocti gsnr siti-sglictisL i.sdsn tütiisn I<onntsn, tisissn ris Lcnwscs unci
LctiwsiLts Opi-si' gstii'sctit. 5is tisissn Licü inn 5isg wis sucti t>si cisi LctiwsiLtsn ösisLtung, ciis cisL
Wsttsng>ücl< nnit Licti Isn'ngsn !<snn, isswstn-t. ösLonclsi'L sissi- L0>> unL clsL Optsi' clsi-ttslclsn von 5tsl!ngcscl
sins Ltsts t^Istinung Lsin. Vlit clsm 6ilc! clsi' Lctiönsn I'Isinnst voi- ^ugsn tisissn Lis ctsn üittsi'sn Optsi-tocl
sut Licti gsnommsn, ctsnnit wi> wsitsi'Isissn clucttsn. Wis I<önnsn wii- itinsn cisnI<En?

0!s tucctitissi's Ostslii- tist unL clis /^ugsn vollsnciL gsöttnst. Wsnn sucti isiLtisc Lction clis I^isi-
msitcont in sissi'nsi' Oisriplin tiintsi' clsi' I<smptsncisn Icupps stsncl uncl s!>ss willig sut sicti nstim, wss clsi-
tiscts Xcisg sn ^inLctirsnüungsn uncl ^ntisstii-ungsn von itii- vsclsngts, so clsct clss tisuts nictit mstii- sls
sins issLOnclsi's I.si5tung sngsLstisn wscclsn. Osm Lststii clss ^ütirsrL gstioi-ctisncl, nimmt clss clsutsctis
Vo!I< clsn /^utrut ^um totslsn ^inLst; s>5 sine ^sIisLtvsi-Ltsncllictiüsit sut. Wsc woilts 5ict> tiisi- su55ct>lisl;sn!
In sinsm t>si5pis>lo5sn ^insst; wicc! clsi' t'nont clss gsgsissn wsrclsn, wss sis rui- ^rringung clss ^nclsisgss
tii'suctit.

Dsc I'sincl wsil;, clsl; sc uns mit clsn Wsttsn nictit isssisgsn I<snn. I^Iuc sins svlögiictiüsit !<önnts
tüc itin nocti issststisn, uns ^u üisscwsitigsn, clsnn nsmücti, wsnn ss itim gslsngs, uns von unssi'si' t'üti-
i-ung .^u ti'snnsn. „Dsutsctie sincl nui- clurcti Dsutsctis r:u isssisgsn", clss wsil; cjsc ^sincl. vsrsuctit slro
mit clsn I^littsln ssinsi- t'ropsgsncls uncl clss Isrnoi-L uns Lu rsrmüriIsn. Dis tsincllictien ^lugöisttsi-, clis
clss clsutsctis Voil< 1918 nocti rsrsshsn I<onntsn, tisissn tisuts nictit clis gsringsts Wirlcung mstir; clis
tsincllictisn Ssnclsi', clis uns Lssiiscti vsrstümmsln soilsn, wsrctsn von uns nictit gstiört, uncl clis nsctitii-
ctisn Ot>srts>Is Zut unssrs sctiönsn 5tsclts uncl sinmsligsn Xulturclsnlcmslsi- wsrclsn uns nictit st>rut»-ingEn
vsrmögsn von unssrsm ^isgsswillsn. ^ctiwsrs Optsr wsrclsn von unssrsi' tsptsrsn 6svö>I<si'ung in clsn
106500061-5 sctiwsr tisimgssuctitsn Osisistsn gsisi-Zctit, st>sr ><spitu>isi'6n wircl sis nis.

/^uct, im vsrgsngsnsn ^stir tisissn 5tsst unct ?srtsi wisclsi' s!Iss gstsn, um cüs Icsmptsncts Icupps
in jsclei- ttinsictit ru 5tsi-I<sn, st-sc suct, 5is tistisn itirsn ^inLst; vsrcloppslt unci vsrcli'sitsctit. Wis ^uvor
ststit ctsr Xi-si5 ttsiclsiösi'g mit sn cjsr 5pit;s clsi- ctsutsctisn Xrsiss, clis silss sinru5st;sn ösi-sit 5inö, um
clsn 8ctiic!<5s>5l<smpt sisgrsicti ^u issststisn.

Wir Istinsn S5 sucti cüs5ms> wisclsi- sö, von unLsrsn t-siLtungsn ^u Lpcsctisn im tlintilicü sut clis
üösi-wsItigsnclEn I-siLtungsn ctsr Xsmptsr sn clsn s-contsn. I^Iur clsL wollsn wic tisuts ösicunclsn, clsi; wic
unL clsL I'IsIclsntumL unLsi-si- 5o!c!stsn clrsuhsn würclig srwsiLSn wollsn. Wic woüsn vsrLuctisn, S5 itinsn
glsictiLutun sn Optsi-trsucüglcsit, ^inLshösrsÜLctistt, Isptscicsit, ^usclsusi- uncl voc siism sn Icsus uncl
ttingsös tür un5sc Vstsrisncl uncl clsmit tür unLscn i-ütirsi'.

Visti,- wis js smptinclsn wir SL s>5 sin grol;e5 Os5ctisni< clsr Voc^stiung, clsl; wir in cÜSLsm
5ctiwsi-5tsn Xsmpts, clen wir um un5sr 8ctiicl<5S> LU üsmptsn gsrwungsn Lincl, sinsn ^cloit üütlsr s>5 I^üti-
rs>- tisicsn.

Ws5 c>s5 ^stir un5 wsitsrtiin öringsn wiro', w>55sn wir nictit uncl wir wollsn unL sucti niciit

in ^uicunttLtrsums sinwisgsn. /^t>si- cls5 sins Ltstit ts5t, cisk; cüs öswstu-ungLpi-oiss nocti nictit gsnr t>s-
Ltsnclsn ist. Wir woiisn nictit immsr wisclsr sngLtücti nscti clsm t-risclsn ^ULLctisu tisitsn, 5oncls>-n wir
woüsn sI>E5 sut UN5 nstimsn, msg üommsn, W3L woiis, um clsn 5isg 2U srüsmptsn uncl cismit clsn
t-risclsn ^u t>s5it;sn. Wü wsrclsn zisgsn, wsii wir Lisgsn mÜ55Sn!

^L Isiss clsr s-ütirsi-!

s » Lkun

Xi-siLpk-opsgsnüsieüsi-
loading ...