Adreßbuch für die Städte Heidelberg, Wiesloch und Umgebung — Heidelberg, 1943

Seite: 452
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/AdressbuchHD1943/0525
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
4Z2

«iesloch: SStterkin -VeSrr

SSLterlin Frktz Dr., Mkt. Arrt, Hinbenbmg-
straßr 47 G» 70

Sukzrr Dal., Däckerri, GersterSrvhßr. 23
Suntz Gertr. Frau, Bvvlf-Hiklrr.Str. i
Sutter Aug., Mcgevorsteher, Heilanstslt

7

Thieme Elisab. Frau, Hotel Pfalz, Haupt-
firaße 136 tz^ iis
Thome Nikol., Pfleger, Ringfir. 4
Ton«»arrninvnstr.e Wieskoch Aktienge-
sellschoft Staatsbahnhaf 6 7

M 6 o. veesck '.M S74l
Trmvnik Emilie Wtw., Schloßfir. 19

— Hanj, Prokurifi, Schloßfir. 19 M 216

— kudw., kaufm. Angefi., GerberSnchfir. 9
Lrenka Konr., Jngenieur, Rlchard-Wagner-

Straße 2

Treu 2oh., Stadtbaumeifier, GerberSruhstr. 79

— Luise Frl., Reg.-Affifientin, Heilanfialt
Lrimpin Frz., Rb.Jnspektor, StaatSbahnhof-

straße 14

Tropf Felix, Pfleger, Hindenbmgfir. s

u

Udech Frz., Schuldiener, Amalienfir. 12

— Gg. Wtw., Amalienfir. 12

— Konr., Maurcr Wtw-, Uferfir.2

Uhl Hch., Kfm., Gerbersruhstr. 27 tz» 78
Ullmer Fritz, Rechtsanwalt, Hauptfiraße 96
»-» 175

Ullrich Luise Frau, Adolf-Hitler-Str. 83

— Dal., Prvfessor, Paradeisfir. 3

Ulrich Alb., Prokurifi, AltwieSlochrr Str. 4
Urbafsek Kath. Frau, Arbeiterin, Abolf-
Hitler-Straße 42

V

Denter Iak., Maurer, Adolf-Hitler-Str. 32
venter Loreuz, Hoch. «. Tiefba«, Gtein-
metzgeschäft, Spez. Wand- u. Dvden-
platten, Meßplatzfir. 13s t>» 20
DereinigteLeder-u.LchuhfabrikWieSloch
Löchner L Düppe K.-G., Adolf-Hiller-
Sttaße 50 13 M DtDk, DezSp «.

Der ^ 1770

Memeisel Rob. Dr., Zustizrat, Hindcnburg-
straße 45 psp 154

Dögele Iul., Lok.Führer, Hauptfir. 76
Dogel Jak., Gend.-Meister, Schillerfir.8

— Karl, Arb., Iähringerstr. 10

— Norb., Assistenzarzt, Heilanstalt

— Wilh., Bürovorst., Daiettaler Stt. 87
Bogt AVam Wtw., Patzier- «. Schreib-

waren, Buchbinderei, Hauptstraße 92
tz» iii, Wohnung: Gerbersruhfir. 11
Dogt Adam, Landw., Ieppelinfir. 4

— Elsa Wtw., Adolf-Hitler-Stt. 4

— Gg. Wtw-, Kvlonialwarenhandlung, Höll-

gasse 9, Wohn.: Panoramafir. 8

— Kg. Friedr., Landw., Bachg. 5

— Karl, Inh.: Otto Mielebacher,Duchhand-

lung, Papier, Duchbinderei, Hauptfir.97
I-«- 120 34463

— Phil-, Maurermeister Wtw., Gerbersruh-

ffraße II

— Sui. Wtw., Geschäftsinh., Gerbersruh-

straße II

Dolk 2oi., Arb., Adolf-Hitler-Str. 20
Dolkerr Liise Wtw., Schiiierstr. 21
Volksbank Wiesloch e. G. m. b. H..

Haurtstr 103 »-s 8 M ReichLbankgiro-
konto 355

sS. Auze-ge Schaitbiatt VII)
Dolksaemeinschaft HeirelL-erg, Iweigstelle
Wiesioch, Sedanift. 2 bS- 173

S,l! Ätt.,
— Frieba,

10

erm, KchV-ßr S
aschfta», Hesfesg.8
Arb., Ringfir. 18
A.b-, Dadg.8
Dollmer Anna Frl., Schneiberm, Hesiels. ss
Erw., Pfleger, Heftelg, 42
— 3os. Frz., Schuhmacher Wtw., Heffelg.«
Dolpp Kiedr., Schmie», Meßplatzfir. 7
Dsnt^ron Friedr., S.WcrkfShrer, Ieppelin-

V

Wachter Eug., S.WittfchastSbeamter, Heift
anfialt

Wacker Mb., Berzniann, H-llg.4
Gufi., Krastfahrer, Lmalienfir. 5

— HanS, Kfm., Hbltz. »7

— Hch., Schuldimer, Gerbrrrifir. 2
"iSschaftner, Sch^ßfir.3v

— Marie Wtw., HSltg. 4

— Stto, Maler, Hauptfir. 1»4
Phil., Drrmittkr, Serbereifir.s
Äilh., Krastfahvtt, Amaltenfir. s

Wa«Maß Env., Schueider, Hasplfir. 141

— Fnedr., Schneidermeifier, Haaptfir. 92
tztt 69

— Sg-, Schueidermfir.» Schloßstr. 7

— Hch., Schneider, Dieiheimer Stt. 18

— Karl, Schahmacher, Adolf-HitlerEtt. 89
Wagner Abraham, kandw., Auhkg 4

— Adam, Felbhötrr, GerbcrSrrchfir. 4
Wagner M, G»rttnballbetrieb, Sa«en-

hanblung, Kranz- uub Mumenbindcrei,
Friedhvfstr. 6 tzw 146
Dagner Adolf, Gärtner, Hölla. 38

— Alfr., Arb., Adslf-Hitkr-Stt. 42
Alb., Naker, Abolf-Hftlrr-Stt. 26

— Anna, Ksstorifiia, DiSmarckfir.8

— Aug., Lastkraftwagenvettehr, Hauptstr. 140
b» 204

— Aug., Schlosser, Bahnhoffir. 36

— Dalth. Ehcfrau, Oelhandlg., Meßplichfir. 3

— Dalth., Rentuer, Hesfrlg. 44

— Butthard, o. D>, Adolf-Hitler-Stt. 33

— Llis« Frl., Arbeiterin, LudwigSg. 6

— Emil, Arb., Hauptfir. 78
Erh., Malermfir., Rmgfir. 22

— Lrich, staatlich gepr. Dentist, Röntgen-

Einrichtung, Hindenburgfir. S6 tzw 27

— Lug. Fra«, Mang.5

— Lug., S1rb.Schaffner, Daiertaler Stt. 48
rz., Malermfir., Röhrq. 28
rz. Jak. Wtw., Mühlg. 18

rike Wtw., Meßplatzfir. 1
iedr., F.Arb., Gattenfir. 62
iedr., Tagarb., Bacha. 21
Pfleger, Friedhofftt.7
Schttiaer, Adolf-Hitler-Stt. 75

— Gg., städt. Arb., Amalreafir.6

— Gg., Steaersekr. Wtw>, Gerbevttuhfir. 37

— Gg., Brrw -Sekrttär, BiSmarckstr.8

— Eü-, Iugführer, Iohmm-Philipp-Drvnner-

Straßr io

— Gg. Wilh., Bankbeamt., Hinbenburgfir. 40

— Gg. Thom., kandw., Dahnhofstr. 36

— Gust., Drcher, Sdlg. Frw., Horfi-Wessel-

Sttaße 5

— Hans, F.Arb., Freihoffir. 1

— Hans, kaufm. Angefi., Hindcnburgstr. 30

— Hans, Wirt, Dahnhofirr. 13

— Hch., F.Ärb„ Advlf-Hitler-Stt. 91

— Hch., Gerber, Haupftir. 78

— Hch., Pvstschaffner a. D., Mühlg. 15

— Hch., Tonarb., Röhrbuckel 1

— Ia?., Lastkraftwagen-SchnellB«rkchr,Advlf-

Hiiler-Straße 33 »-o 41

— Iak., Pvfischaffner, Adoli-Hitler-Stt. 48

— 3ak., Schmied, Mühlg. 15

— 3ak., Wemgättner, Dammstr.7

Wagner Ioh. II, Iiwalide, Hirfchfir W

— I»h., Schvhmschtt, Höklg. 22

— Ish. Wrlh., Landw^ Bahnhsffir. 20

— I»f. H. Tagarb., Hrfftlg. 72

— Ialie Frk., Häadftrin, Meßplatzfir. 3

— Jul., Ziaattenmachn, Ad»lf-Hirler-Stt.3S

— Karl, Arb., Hessela. 42

— Karl II, Dackvftnbautt, Iieaelg. 3

— §arl,Fabrikdinkt»r,DSmmelyohle 9 fts 73

— Karl, Aellereiarb., Garttastr. 60

— Karl, Lok.Führrr, Hauvtstr. 118

— Karl Frftdr., Werrmeizrtt, Adolf-Hitlrr-

— Karl Phil., KScheagchikfr, Amalienfir. 20
Karoline Wtw., Hebamme a. D., Schlsß,

firaße 22

Lemih., Backofenbauer, Schloßfir. 17
Lubw., Ach., Adokf Hitltt^tr 28
kubw., Werkmrifitt, Sedaafir. 15
Aargattkh« Mw., Dahnhvffir. 42
Natt., Facharb., Marktfir. ii
Pck., Kvhlenhandlg., Dammstr. 13 tz» 28
M Mr

Prt., Pvstfchaffner, Iohann-Philipp-Dron-
ner-Straße 4

Dftchnetti a. IastallationSgrschäft,
la.3

ill, Pvstbett.-Assifient, MSHlg. 13
il., Berkzeagmachtt, GttberSruhfir. 81
stne M»., Ldolf-Hitler-Stt. 49

— Sus-, Jufiftasfifimtm, Rmgfir. 22

— Theob., Uch., Meßplatzfir.3
Mm., Fahruntemehmer, Abolf-Hitltt-

Straßr 46

— Wllh., Ach., Gartenstr. 64

— Wilh., Mechanckemrstr., Marktfir. 10
Wagntt L Co-, Zjgarrrafadrik, Abolf-Httler-

Sttaße Td »6 245 M DezSp -ar 24436
Dahl Ioh., Sipsergefch^ Advlf-Hitkr-Stt. I
«-» 98 LL BezSp u. Der

— Jos., F.Arb., H^fftlg. 64

— Phil., Bmuntweinbrrmietti u.Mchlhand-

lang, BahMffir. 46 G» 181 «w 18832
Waibel Herm., Elektrvmontcur, Hauptstr. 104
Gaizmaim Frz., Invalide, Schufittg.2
Walddaaer Pet., Arb., Ringfir.6
Waldberr Friedrich Dr., Studienbircktor,
kRarktfir, 13

— Hrlm., aksb. Bllbhauer, Mc-rktstr. 13
Waldi Hch., Arb., GttberSmhfir.3

— Joh., Pfleger, Baiertaler Stt. 41

— Jos., Äch., Märzg. i

— äftiri, Pfleg«, Heilanfi-, südl. Zufahrtfir.

nchtS

— Liaa Frau, Damenschneiderin, Baiertaler

Sttaße 41

Waidmann Marg., Kindttfchwester, Daitt-
taler Stt. 68

Wallttin-Fn^, Iafiallatmr,BaitttalnStt.48
Walstscheck Aift., Malttmfir., AltwieSlocher
Stta^ i

— Frz. 3os., Schrrinerri, Adolf-Httler-Stt. s

— Ios. Gtw., AktwieSlochtt Stt. 1
Walter Frstx, GeschäftSfnhrtt, Hauptstr. 91

— Gg. Wtw., Panoramafir.7

— 2os., Oberpfleger, Heilanfialt, südl. Iu-

fahrt stnk»

— Lina, Pflegtt Mw., Baiertaler Stt. 99
Dalthtt Paul, Oberarzt, Herlanfialt
Waadelmaitt Gufi, Priv., Bahnhofstr. 37
Wamienmchrr Ptt., Gvldfchlttfer, Neug. 1

— Wilh., Werkmttster, Gattmstr. 84
Wamitt Eva Wtw., Adolf-Hitler-Stt. 87

— Frz., Arb., Kaiserlich-Kammerstr. 1

— Jak., O.Weichenwätter, Mühlg. 1

— Pbil., Arb., Bahnhofstr. 17

— Wilh., Schlosser, Adolf-Hitltt-Stt. 10
Weber Carl vorm. Draun L Co., Hau-,

schuhfabnk, Hindenburgstr. 49 8^ 63

— Emil, Kaminfeger, Adolf-Hitler-Stt. 1»

— Gregor, Pflrger, Schillerstr. 21

— Hch, Landiv., Adolf-Hitler-Str. 30

— Karl, Schäfer, Hefselg. 39

— Rud., Obrrpflegcr, Weiherstr. 2
loading ...