Raith, Balthasar  ; Acs, Michael  
Fontes Calvinismi obstructi: Sive Principale Falsum Religionis Calvinisticae — Tübingen, 1669 [VD17 16:722835P]

Seite: 20
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/acs1669/0024
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
10.

Posito crgo Deum Innoccntcm Creaturam detrudere ad setemos

ferni dolores propter jus , quod fundatur in bencficio antca illi cx-

hibito , aget aliquid contra suam Justitiam , aget contra Bonitatem,

j>gctcontra intemcratam suam sandlitatem, Gcqueprcpriam essentiam

dcslruet, cum bcneficia Isti exhibitasint finita , inter quat& cruciatus

infinitosmillafingipotestproportio. De;KJ#positoilludJus fundari in

v7rspaxfi Si eminentia divina, non tamen ita crit absolutissimum, ut

Innocentes ad ancrnum supplicium damnare , ccrtas personas ad in-

terkum sine demerito ordinare,im6 adpeccata,per qux ad mortem

seternam perditcantur,destinare possit, quia sunt simpliciterimplicantia,

iinpossibilia, &qua? cum Jure Dei sinelarsionc Justitise consistcrc nc-

queunr,. Tatidem concipe contrarium , adscribe Deo omnia harc cum

Calvin. Dcuscertc aiftus cxercebit injustos, cum Justum, citra interve-

nier?s peccatum, tantis cruciatibus subjicit, & Nero, Phalaris aliique'

gloriainexhaufta? crudelitatis turgidi, inferiorcs longc crunt respedtu

iSevitiei, ut qui typus tantum fint iHius, quem Dcusin decreto exercuir^

imoaanitatis. Quod cum impium cogitatu,blasphemum dictu, & hor-

rendum fitauditu ,Jus divinum etiam in vmpo-^n fundatum erit ad Bo-

nitatemDei esientia!em;quam sine suiabnegationeabncgarencquit,ita:

cxigendum, ut cum fit summeBonus, summcjustus & summeSancltis,,

nemini possitmale vclle vel nocerc, neminemtamabsoluro& extremo-

prosequi odio, utad mcdia damnationis^ad mortsm, & cruciatus sine dt-■

merito anernos rejicerc vclit aut possit».

§. :o. Alterttm Misoris memirumprohatur, partimquia decretum*

aEsoiutum libertatem Grcaturx Intelligentis toilit, id quod , refutatis-

Chamieriargumentis,q>sibus ab hoc absurdoliberare voluit Calvinia-

hbdisp. pr nosjostcndit B,Slevogt,bbSedh3Cablata, jameritsimilisbestiis>partitiP

+• a §■8- quia si velimus ad mentem rigidiorum supralapsariorum loquiyncsporr-

p. m. 6,6. tancitas quidem ,.qu« tamcn in brutis superest, manebit in creaturis istis.

Cont. Dn. . _ t . ' , r , . .£ . .

D. Calov. ■ntacta , cum decrctum aololutum ita iitpra?dcterminans & pcrcmpto-

som.s Syst. rium , Ut illo posno , pra'via motione physica dctcrminetur voiuntas

p. 1177. Sc creataadomnes&singulosacsus ; qua vi prorsus irresistibili,ob defc-

fell* cium rationalitatis, cumanimantibus reliquis procedcrc Deus nequit,

partim deniquequia , ne ex ipsa quidemsupralspsariorunrmcntc, ulla

Creaturarum irrationalium sempiternoscogiturperpeticruciatus, ve-

riim beneficio, quod acceperunt a Creatorc Creationis,respondcbit an-

nibilatio,& Mctaphysicadestrucliio,exaftissimiuuobiqueservata'pro-

portioue» §.irf
loading ...