Universität Erlangen   [Hrsg.]
Ad sacra pentecostalia religiose celebranda civium academicorum pietatem auctoritate senatus excitaturus — 1.1778

Seite: 25
DOI Heft: DOI Seite: Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ad_sacra_pentecostalia1778/0025
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile

fpirituasiüm doniscilio. Spiritus enimin Iias inferiores mundi partes delatos
et niateria crajßori i'ndutos raalos eile, eandem ipsam ob caitssam, quodirit-.
teria mali sit prindpium. Ex qua opinione deinceps nata- sirnt de abstiiientra
a carnibus, a vino , a cibis aliis, nec non a coniugio praeccpfa, quorlim mul-
ra Fythagoraei et Platonici in scholas suas receperunt, multa’ transierunt ad
philosoplios Alexandrinos-, ab his ad Esienos- et Kiraeos, ad Gnosticos, nec
non ad theologos christianos ceteroquin orthodoxos, qui, vitae monafiieae
ditciplinam verbis immodice extoltentes,superstitionera in scholis philosbphicis
natam, fouerunt etlonge lateque. propagarunt. Gum hisce dostrinis coniundta
erat alia.- Elle liimirum humanura corpus ex materia craisiori composituni, er-
gastuhint quasi et carczrem., in quem pardcula illa diuina,-mens seit- aniraa intel-
lectu praedita, a Deo detrusa sit. Hane liberandara eile a vineulis carnis cum
meditationc r tum ieiuniis, morte denique, qua. ad sidera elatus spirittts in re-
gionem lucis euolaret,, omnimoda vsiims libertate felicitateque.
Hisce* doctrinis-igitur Aegyptiacis, orientalibus atque graecis e diame-
tro erat oppositum dogma religionis-reuelatae de restaurando corpore huma-
no. Nec eft, quod quis dicat, ex ^rsy^u^ucei Aegyptiorum et Pythago*
raeharte resurreöionis ipem flaxisse ad ludaeos. Opinio enim de transmigra-
tibne animarura ex corporibus in Corpora alia multis distat parasangis a do-
strina de resuseitandis aliquämlo corporibus humanis. Graecis autern philoso-
pliis niliil raagis visum eit ridieulum, quam futura corporum 1mm. resurre-
ctio. Huius rei testimonra tot' exstant, vt plane, supersluum censeamus,
in probanda hac noftra lententiä cßütius' laborare. Vnura excitemus ex Lucae
annalibns apoltolicisi Athenienses’ Paüllüni- euangelii doctrinam explicantenx
tarn diu attenti-audiuerunt, vsque dtnn resurreftionis • corporum saceret men-
sionenr, quam cum primum attigislet ,• ridenduin esse credebant,. et cxplodciv
dum homiiKm loquaeem. Democritus licet longe abesiet a sententia prophe-
taram, resuscKationem corporis praedieeutium, liquidem hoc tantiun docebat:
”in vniuerso niliil interire; animas, quarum natura igneis et aetliereis par-
"ticulis contmeatur; resolui quidem morte hominis et deferri polt mortem
”in inane ihsinitum, ex quo deseenderint in corpora humana,. atque sic vitam
«quasi viuere • nouaiir: ” siaec, inquam, licet Democritus traderet a doßrina de
mortuis reluseitändis valde diuersa, a PI in io tarnen in Historia natur. Lib.Vll,
c. 55. tanquam delirans explosus eit; quia sententiae-illorum. accedere videba-
turqui humana corpora aliquando resuseitatum iri cenlorent. ’\$imilis,-in-
”quit Pliniu?", et de ssfieruandis corporibus hominura, ac reuitiiscendii pro-
«rniiia a Democrito vanitas , qui non reuixit inse, ” Morxuorum resurrebtio
adeo contraria visa est gentilium philosophiae, vt ipso in coetu chriltiano r
saeculo prfmo et proxime sequentibus eisent non pauci, qui isti philosophiae
dediti hanc lesurreäionis spem abiiccrent, atque verba Christi, quibus fide-
übus restaurationem corporis promisit,willegorica eiTe, contenderent. Atque;
naec opinio in ecclelia primaeua repente radices egit tarn altas, vt Paitllus ait
euellcndum lollium in epiltola ad Gorintliios pi’iori, Cäinte XV. argumentum-
de. resiuTeclione mortuorum conitnentario explicaret singulari. Nihilorainus
D sae--
loading ...