Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1862(1863)

Seite: 5
DOI Heft: DOI Seite: Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1862/0012
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
5 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ. 6

έν τη δκβΤ εκκλησία της μεταμορφώσεως, ήν νυν έςη- 10 [και 4167

φάνισαν ωκοδομήσΛντες ο?κίαν τα; Ιπιγραφάς ταύτα; Γενναίος

γεγραμμένας έ; έκατέρων των μερών της αύτής ςήλης Δημήτριου

έδημοσίβυσεν δ Βοίκχ· την μεν πρώτην δπ άριθ- Έρακλεώτης

μον 787 έ; αντιγράφου τοϋ Τσάνδλερ και Φουρμόν- '£π{ στήλης επιτύμβιου λίθου τοΰ Υμηττού εδρε-

τη καί Μουστοςυδου, τήν νεωτέραν δπ άριθ' 574 εκ Οη καίαυτή εις την αυτήν θέσιν ΙνΟα και ή ανωτέρω

των αυτών δεν ήΌελον δημοσίευση έκ νέου ταύτας, δν Τό υψος της στήλης είναι 71, ή δέ διάμετρος

εογκρίνας τδ άντίγραφον μετά τοΰ πρωτοτύπου δεν ευ- α£τής 20.

ρισκον τα; άκολούΟους διαφοράς- έν η) πρώτη της έκ- 11 [·κα| 4168

δόσεως της Βοιχχίου τ6 Ξ γέγραπται ουτω Ξ εις Σώστρατος

δε τον ΚίΘ.ον είναι ουτω; Ιγκεχαραγμένον Ξ άνευ Έπ? στήλη;-Χαχω-ής λίθου τοΰ'Τμηττοΰ εδρέθη και

ΪΡ^μμής καθέτου. Αποφαίνεται δε ώς νά ήσαν γε- ^ ^ «,ί^άνωτίρω- το δψος της στήλης >στΓ77, τδ

ϊραμμέναι έπΐ δυω στηλών [εν « εισίν επί της αυ- ^ καί Τ0 πΧάτος 20 δ Σώστρατος ούτος ούκ

της στήλης] καί δτι έπΐ τη» στήλης τοΰ Ζωΐλου ήν _ ΆΟηναΐυς.

είκών τις γυναικεία, τοιούτον τι δέν δπάρχει· ή τελευταία ^2 [καί 4169

γραμμή ΖΗ είναι κατώτατα γεγραμμένη τών άλλων θρασυκλής

γραμμών. Αρχελάου

7 και 4104 . .

ι ^ Λευκονοευς

Αρίστων β, '2 ,ν „ , ,0

ο ,, . Έπί στήλης έπιτυμοίου λίθου του 'Ι μηττου ευρέθη

οεμιστοκλεου, 11 , . .

Ά' ιδναΐο- ζα' α^τί1 §ν0α καί ^ ανωτε?ω και κατα ™ν α"™ν ΧΡ°~

ΈπΙ στήλης έπκυμβίου λίθου τοΰ Ύμηττοΰ εδρέθη ^ ?δ δψος της στήλης εστί 73 0/0, ή^διάμε-

τό 1861 Δεκεμβρίου-20 εις τάς κατά τήν Άγίαν τρος αδτής 30 σώ^ει ίχνη ερυθρού χρώματος οι ου ησαν

Τριάδα άνασκαφάς πρδς έπιπέόωσιν τών παρακειμένων ^χρωματισμένα τα γράμματα, δπως εδανάγνωστα ώσιν

δδών· το δψος της στήλης είναι 81 0/0 ή δέ διάμετρος ™ γράμματα ΚΑ εις τήν πρώτην γραμμήν είσίν γε-

«ύτης 22· οΕ ε?ς τήν έπιγραφήν ταύτην σημειούμενοι ΛΪ«Ρ&>* Μότερα

πατήρ και υίός Αρίστων και Θεμιστοκλής είναι ΐσως πρό- 13 [και 4170

γόνοι τών δμωνυμως αναφερομένων εις τήν δπ' αριθ. Λυκότας

3398 έπιγραφήν της Αρχαιολογικής εφημερίδος. Ίππονίκου

8 [καί 4165 Κερκυραίος

Μενεκράτης Έπί στήλης Ιπιτυμβίου λίθου τοΰ Υμηττού. Εδ-

Μηνοφίλοο ρέθη κα! αυτή περί τήν Άγ. Τριάδα. Τό υψος της στήλης

Σαοδιανείου δΐναι 69 ή δέ διάμετρος αυτής 29· ή άρχουσα της

Χαίρε δευτέρας γραμμής έςέχει κατά τήν σειράν τών άλλων

>ρ , 0 ϊ α, ν,« -ν ___-. β.«Λζ δυω γραμμών δ'νομα κύριον Λυκότας άπα; μόνον ευ-

1ι.πι στήλης επιτυμοιου λίθου του ·1 μηττου· ευρε- ιι* γγ > γ ρ

η.. „ . , , , ν - ν η/ ν η ν χ. ι :„ ρηται παοά ανώνυμο) καί Ευσεβ. Χρ. Α. ώς δ'νομα Αά-

υ1 και αυτή εις την αυτήν σεσιν ενθα και η ανωτέρω γ"»^1 ' ι γ·. ι ^

ν«! , χ < % ' φ. 5ΐ - μ ι ο7 κώνος νικήσαντος στάδιον ττ 42 Όλυμπ.

και κατα το αυτόν χρονον. Iο υφος της στήλης είναι οϊ Λ1"'^' ι ■ >

ή δέ διάμετρος αυτής 17. I4 1*α1 4171

9 [καί 4166 Διονύσιος
Περμενίσχος Δημητρίου
Παρμενίσκου Χρηστός

Άντιο/ευς ΈπΙ στήλης έ-ιτυμβιΉ λίθου τοΰ Ύμηττοΰ ευρέθη καί

Επί στήλης επιτύμβιου λίθου τοΰ Ύμηττοΰ, ευρέθη αυτή έ'νθα καί ή ανωτέρω καί κατά τδν αυτόν χρόνον ταϊς

Χαι αυτή εις τήν αυτήν θέσιν ένθα καί ή ανωτέρω καί ανωτέρω· επί της κεφαλής της στήλης φαίνεται χρώμα

κατά τον αύτδν χρόνον τό υψος της στήλης είναι 100 έρυθροΰν δι' ου έκοσμεΓτο αυτη. Τό υψος της στήλης

ή δέ διάμετρος αυτής 30. είναι 80 0/0, ή δέ διάμετρος αυτής 17.
loading ...