Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1862(1863)

Seite: 19
DOI Heft: DOI Seite: Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1862/0019
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
19 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ

μετρος αύτής 0,29 τά γράμματα είσί μικρά.

31 [και 4188
Έπικρατίς
Φίλωνος
Σιόωνία

Έπί στήλης έπιτυμβίου λίθου τοΰ Ύμηττοΰ· ηυρον
αυτήν εις τήν αυτήν θέσιν ένθα και τήν ανωτέρω- τό
υψος τής στήλης είναι 72 ή δε διάμετρος αύτής 27-
τά γράμματα είσί μικρά· όνομα κυριον θηλυκόν Έπικρατίς
πρώτον ΙνταΰΘα ευρηται, Έπικράτης δε άρσενικόν πολ-
λάκις.

32 [και 4189
Πώλλα
Καστρικία
Δέκμου
θυγάτηρ
Ποπλίου
Φανίου
γυνή

Έπί στήλης έπιτυμβίου λίθου τοΰ ' Υμηττού· ηυρον
αυτήν τό 1862 Ιανουαρίου 15 εις τό βόρειον των Α-
θηνών το υψος τής στήλης είναι 0,72 ή δέ διά-
μετρος αυτής 0,30: Ή άρχουσα τοΰ δνόματος Πώλλα
ένταΰΟα τω Ω γέγραπται ώς συνήθως, ώσπερ καί είςτινας
άλλας έπιγραφάς, ευρηται δε καί είς έτέρας γεγραμμένην
ε/ον τήν άρχουσαν τω Ο ώς ε?ς τάς υπ αριθ. 887 2230
τής συλλογής τοΰ Βοικχίου καί εις τήν υπ' αριθ. 2250
Πίλλις το άρσενικόν τό είς τήν 3ευτέραν γραμμήν
σημειουμενον όνομα Καστρικία ευρηται άρσενικώς καί
εις τάς έπιγραφάς υπ' αριθμόν 2327 2187 τής συλλο-
γής τοΰ Βοικχίου, ώσπερ καί τό ε?ς τήν β: γραμμήν
Γράνιος ευρηται καί εις τήν υπ' αριθ. 280 τής Αρχαιο-
λογικής Εφημερίδος, καί Οηλυκώς Γρανία έν τή υπ'
αριθ. 5827 τής συλλογή; τοΰ Βοικχίου.

33 [καί 4190

Άγ[ις

Κάρπου

Άλεςανδρεΰς

Έπί στήλης επιτύμβιου λίθου τοΰ Ύμηττοΰ· ευρέθη
τό 1801 Ιανουαρίου 16 ύς τό άνατολικόν τών Αθηνών
ου μακράν τοΰ Όλυμπιείου· τό υψος τής στήλης, ίσον
σώζεται είναι 0,25 ή δέ διάμετρος αυτής 17 τό
κάτω μέρος τής στήλης λείπει.

34 [καί 4191
Ασία

ΕΦΗΜΕΡΙΣ. 20
Άντιο'χισσα

Έπί στήλης επιτύμβιου λίθου τοΰ Ύμηττοΰ- ευρέθη
καί αυτή ού μακράν τής ανωτέρω· καί κατά τον αυτόν
περίπου χρόνον Άαία κυριον όνομα γυναικός ευρηται
καί εΕς άλλας έπιγραφάς· ούτως έκαλεΐτο καί ή νεω-
τάτη θυγάτηρ τοΰ Θεμιστοκλέους [Πλουτ. Β. Θεμ;-.].

35 [καί 4192
Σωκράτης
Λε......

Έπί στήλης λίθου Πεν:ελησίου, ευρέθη έν τή αύτη
θέσει ταϊς δυω ανωτέρω· τό υψος τής στήλης ό'σον σώ-
ζεται είναι 25, τό πλάτος 85, καί τό πάχος 11· τό
κάτω μέρος είναι ήκρωτηριασμένον, ή στήλη σώζει τό
αέτωμα αύτής.

36 [καί 1493
ενοιοωρα

Βηρεισάόου
Λυσιμαχις
Μηνοφίλου
γυνή

Έπί στήλης έπιτυμβίου λίθου τοΰ Ύμηττοΰ, ηυρον
αυτήν τή 16 Ίαννουαρίου 1862 εις τάς κατά τό Δίπυλον
Ιπιπεδώσεις τών χωμάτων τό υψος τής στήλης [ής τό
κάτω μέρος έλλείπει] οσον σώζεται, είναι 29· ή δέ
διάμετρος 22, όνομα κυριον Βενδιδώρα άπα; ευρηται έν
τή υπ' αριθ. 416 επιγραφή τής συλλογής τοΰ Βοικχίου
καί άρσενικόν, άπα; ωσαύτως, ευρηται εν τινι Βυζαντινή
επιγραφή" τό δέ δνομα Βηρισάδης άπα; μόνον ευρηται
παρα ΔημοσΘένει, ούτως έκαλεΐτο ό διάδοχος το βασιλέως
Κότυος, τοΰτον χαλκοΰν άναστήσαι έν αγορά προέβαλεν
δ Δημοσθένης.

37 [καί 4194
Φιλώτας
Φίλωνος
θριάσιος

Έπί στήλης έπιτυμβίου λίθου Πεντελησίου, ευρέθη
τό 1861 είς τό δυτικόν τών Αθηνών παρά τήν Πειρα-
ϊκήν δδόν τό υψος τής στήλης είναι 64· ή δέ διάμετρος
αύτής 28.

38 [καί 4195
Είσίων
Προθύμου
Μιλήσιος

Μοιριδίω καί Αστηρεσίω
Πανάφυκτον άνάγκην
loading ...