Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1862(1863)

Seite: 73
DOI Heft: DOI Seite: Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1862/0046
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
73

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ.

74

74 (και 4208. 83 γραμμήν της δπ αριθ. 68 Ιπιγραφηί σημειοΰμε-

ρΐ ^ Δ νος θούδιππος είναι ϊσωί πρίγονοί ,θουδίτεποϋ του Αρα-

άπεργ(ασμένα φηνίου πατρός Κλέωνος ταμίου της θεοΰ, ος άναφέρε-

ΓΗ II Η ΓΑ Δ (Δ Δ χαι τήν ^~ °·?'^· 3375 έπιγρβφήν της Άρχαιο-

χαταβλ(ηθέντα χρήματα λοΤίι^ς έίΡγ3ίΑεΡίδος Κ· Σ· Π·

* 4 4 7 δ (καί 420!).

II Η Η

Έπιστά(ταΐ των ιερών χρημάτων

/Ρ0010* τάδε §)νέγρ'αψαν · . . ταλάντων μ
χρήμ(ατα καταβληθέντα Κ. Σ. Π. ορίων. //αί........

Δ Δ

(ον
) Η

καλλα......άνέ

θηκε

Αί επτά αύται έπιγραφαί εισι γεγραμμέναι επί τμη-
μάτων τριών στηλών λίθου πεντελησίου* ευρέθησαν τά
θραύσματα ταΰτα τό 1802 μαρτ. 17 έντετειχισμένα ε?ς ΧΡυσι(°
τό αγιον [5ημα τοΰ ναοϋ της Οεοτόκου, (εις ον μετεττοίη- Ψ°(υ) '^ ^
σαν κατά τον έκτον αιώνα τον Παρθενώνα·) ότε δ φίλος η-
μών Κ. Βέττιχερ ήνοιςε τ ή ν άρχαίαν είσοδον του Παρθε-
νώνος· ή έντείχισις τών θραυσμάτων τούτων οεικνυει, δτι Άνα(Οημάτων των έν τω......

από τον έκτον ήδη αιώνα μετά Χριστόν, τά μνημεία ^"
της αρχαιότητος κατεφρονοΰντο και έπιγραφαί τών κα- Γέγραπται επί τμήματος στήλης λίθου Πεντελησίου·
λών χρόνων της Ελλάδος ώς λίθοι άπλοί ελόγίζοντο. Τά ευρέθη τη 27 μαρτίου 1802 εις τό αγιον βήμα τοΰ
πέντε πρώτα τεμάχια τών επιγραφών σημειωμένα υπ' ναοΰ της θεοτόκου έν Παρθενώνι, ίνθα ευρέθησαν και
αριθ. 08, 09, 70, 71, 72 είσίν ενός και τοΰ αυτού ψηφί- αί ανωτέρω επτά έπιγραφαί" τό ά'νω μέρος και άριστε-
σματος, άλλα τά θραύσματα ταΰτα δεν εφαρμόζονται, διότι ρδν της στήλης σώζει την γωνίαν αυτής, τά λοιπά μέρη
τάμεταςΰ αυτών μέρη λείπουσιν. Τά υπ' αριθ. 08 και 72 είσίν ήκρωτηριασμένα· τό τμήμα τοΰτο εΐναι ή αρχή της
μάλι-α είναι αρχή τοΰ ψηφίσματος άττικοΐς γράμμασι και υπ' αριθ. 74 επιγραφής, δεν εφαρμόζεται δε ακριβώς
αυτά γεγραμμένα, ώσπερ εισί και τά προεφημένα τρία· με τά τούτου, διότι λείπουσι τά μεταζ-υ αυτών μέρη.
τό 0 είναι καί αυτό έτερον μέρος ψηφίσματος, αλλά οί αριθμό! και εις αυτήν τήν έπιγραφήν εισι μεγαλείτε-
μεταγενέστερον τών προτέρων πέντε θραυσμάτων. Ή ροι τών λοιπών γραμμάτων της επιγραφής, ώσπερ καί
κεφαλή τοΰ ψηφίσματος υπ' αρ. 08 72 άρχεται μεγαλει- εις τον υπ' άριθ. 74 έπιγραφήν εστι καί αυτη αναγραφή
τέροις γράμμασιν τών λοιπών της επιγραφής, ώς φαίνε- τών επιστατών «τών ιερών χρημάτων της θεοΰ ώσπερ
ται τοΰτο εκ τών διασωθέντων της κεφαλίδος γραμμάτων, καί ή υπ αριθ. 74.
Ή εβδόμη επιγραφή αποτελεί μέρος άναγραφης δαπανών
ληφθεισών ίσως έκ τών ιερών χρημάτων της Αθηναίας
κατά τήν αυιήν έποχήν, τ;ερί ής το ψήφισμα τό επί
Στρατοκλέους άρχοντος. "Απασαι αί έπιγραφαί αυταί εισι
ραβδωτά έγκεχαραγμέναι· ή υπ' άριθ. 08 σώζει τήν άριςε-
ράν αυτής γωνίαν, ή δε υπ' άριθ. 09 τήν δεςιάνή πρώτη
ά'ρχεται διά της κεφαλίδος τάδε, ην Ι'χει γεγραμμένην
μεγαλειτέρο;ς γράμμασιν, τών της λοιπής έπιγραφης, δ
τρόπος οΰτος ευρηται καί εις έπιγραφάς ετέρας της
Άρχ. εφημερίδος. Έκ της 14 γραμμής της υπ' αριθ.
09 επιγραφής Ιςάγεται, ότι τό ψήφισμα τοΰτο εγέ-
νετο ε~ί Στρατοκλέους ά'ρχοντος· 8ς ήρςε τό 4 ετος της
της 88 όλυμπιάδος· καί -ό ψήφισμα τοΰτο άνάγεται εις τά
περί φόρων ψηφίσματα, ώς έςάγεται καί έκ τών χω-
ρίων εκείνων ε?ς δ αναφέρεται ή λέςις φόρος. Ό ε?ς τήν
loading ...