Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1862(1863)

Seite: 113
DOI Heft: DOI Seite: Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1862/0066
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
113 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΕ. 114

άΡ. 108

(πίν. εγ').

Έπί Μητροφάνου Άρχοντος έπ; τής Άκαμαντίόος δβκβίτηί Πρυτα
νείας η Επϊγένης Μοσχίωνος Λαμπτρεΰς έγραμμάτευεν άντι
1 [ραφεΰς Δημοκράτη; Δημοκράτου Κυόαθηναιεός. Έλαφηοολιώνος
ένάτει μετ' ε&άδας /.ατ' Άρχοντα, κατά δέ θεον Μουνιχιώνος δωοεχ.ά
τει, δωδεκάτει της [πρυτανεία,-, έκκλησία κυρία εν τω θεάτρφ των πίρο (Γ)
έόρων Ιπεψήφιζε Τίμυλλος Τιμύλλου Έρχειεΰς και συμπρόεδροι
εοοςε τω -Αημω

Τίμαρχος Έπι .... ου(ς) Σφήττιος εΐπεν, I—ειοή α άγγέλλόυσιν οί πρυτβί
νεις της Έρ(εχΟ)είδος Φ)υλης των θυσιών ών έ'Θυον το πρότε(ρον - - ίερ

έιων των----Απόλλ)ών(ι τφ προτιστατηρίω και τη Άρτέμιδι τεΓ [Βουλαία (10

και τοΓς άλλο:(ς θ)εοϊς ώ: (εστί) πάτριον (ίΗίειν) υπέρτε τ(η)ς Βουλής και τοΰ Δήμου,
αγαθή τύχτ] (όιόχθαι) τω Δήμοι τά με(ν άγαθά όέχεσθαι πεπολιτευσ(άμενος .....

έν τοις ίερεΓ(ς οΓς εθυον - - - - και τους------της τε Βουλής και τοΰ Δήμου

ου και ... ......τών συμμάχων άπάσης ....

.....ϊίγ] . . . [άπάσας λο . . . λοΰ εθυ(ον..... (15

και . .
τών φυγά

τοΰ Δήμου έπαινέσαι τους

τ)οΰς δέ θύ(σαντας
. . . τους . . . .

(19 Κ. Σ. Π.

Έ~ί στήλης, ής τδ αέτωμα σώζεται, λίθου Πεντέλη- φέως τών Αρχόντων και πρυτάνεων, ώς εις τάς δπ

οίου- (νΰν εις τδ γραφεΓον τοΰ Γεν. Εφόρου) ηυρον αϋ- αριθ. 184 187 190 και άλλαχοΰ, της αρχ. έφη. τοΰτο ου

την τδ 1801 φεορ. 20· προς τδ βόρειον τοΰ πύργου σύνηθες είς τά ψηφίσματα τδ σημειοΰσθαι ταυτοχρόνως

Ανδρόνικου τοΰ Κυρρήστου· τδ υψος της στήλης, δσον και τδ όνομα τοΰ άντιγραφέως·

σώζεται, είναι 30 τοΰ γαλλ. μέτρου, το πλάτος 49 Εις την τετάρτην γραμμήν απαντώνται δύο

και τδ πάχος 10 τά γράμματα είναι [ϊαοόωτά έγκεχαραγ- χρονολογίαι, Α' χρονολογία κατ άρχοντα και Β' χρο-

μένα. Μετά την εκτην γραμμήν ή εβδόμη γέγρατπαι νολογία κατά θεδν, ή πρώτη είναι ή άρχαιοτέρα και συ-

έν τω μέσω τοΰ λίθου· τά γράμματα τών γραμμών τών νήθης χρονολογία, ήτις ουκ ήν δυνατόν παρασαλευ-

κατωτέρω τά πολλά είσιν έςηλείμμένα και δλως δυσα- Οήναι, ώς βαδίζουσα κατά σειράν της επωνύμου άρ-

νάγνωστα. Το ψήφισμα άρχεται εκ τοΰ ονόματος τοΰ χής, ή δέ δευτέρα είναι ή κατά τήν ήλιακήν κίνησιν

Άρχοντος Μητροφάνους, ος οϋχ ευρηται έν τοΓς κατα- χρονολογία, ήτις εκπαλαι έπιδιωρθοΰτο κατά τάς άστρο-

λόγοις τών επωνύμων Αρχόντων, ουδέ γνωρίζομεν ά- νομικάς παρατηρήσεις, εως ου Ιφθασεν είς τδν πρδς ον

κριοώς πότε ήρςεν ούτος· το δνομα τοΰ γραμματέως 'Επι- ό'ρον αυτής εως τήν σήμερον ή φράσις αυτη άναφέρε-

γένους τοΰ Μοσχίωνος σημειουμενον έν τή δευτέρα ται και είς τήν υπ' αριθ. 4098 έπιγραφήν της άρχαιο-

γραμμή της Ιπιγραφ,ης ταύτης, αναφέρεται ώς γραμ- λογικής εφημερίδος είς τάς σημειώσεις της όποιας άνα-

ματέως και εΐ; τήν §π' όρ,(). 1972 έπιγραφήν της άρ- φέραμεν ώς ένταΰθα· (δ'ρα 'Αρχ. 'Εφημ. Σ. 206 9 φυλ-

χαιολογικής εφημερίδος, £ νεώτερος της αυτής γε- λάδιον 55.) Και ένταΰθα ώς και είς άλλας έπιγραφάς

νεάς Επιγενης Μοσχίωνος λαμπτρεΰς αναφέρεται εις της αρχαιολογικής εφημερίδος τήν προπαραλήγουσα-;

τήν υπ αριθ. 4107 έπιγραφήν Καί τοι σημειωθέντος της λέςεως Μουνυχιών τω ι γράφει, αντί της συνήθους

τοΰ ονόματος του γραμματέως μ=-;ά τοΰ Άρχοντος ώς γραφής της διά τοΰ υ, δείγμα καί τοΰτο, #τι τδ υ καί ι

τδ σύνηθες, εις τήν τρίτην γραμμήν, κατά τύπον σπα- ταύτόφωνα ήσαν από τους τοΰ Πλάτωνος χρόνους καί

νιώτερον, σημειοΰται και ενταύθα τδ δ'νομα τοΰ άντιγρα- ένταΰθα. Τδ κύριον όνομα Τίμυλλος ή Σίμυλλος διά δύο
loading ...