Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1862(1863)

Seite: 123
DOI Heft: DOI Seite: Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1862/0071
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
123 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ. 124

άρ.Ο. 117 113

Απολλώνιος

. . . δόντος

Άντ ]νχεύς.

Έπ! ήμίτ-εω; στήλης επιτύμβιου λίθου τοΰ Υμηττού*
ευρέθη το 1802 Ίανουαρ. 20" εις το!; κατά το δλυμπί-
ειον έττιιτεδώσε'.ς" το υψο; τη; στήλη;, δαον σώζεται
είναι 0,2!) του γαλλικού μέτρου, ή δέ διάμετρος αυτής
20 του αυτού μέτρου" ή στήλη νυν δπάρχει δ*ποο και ή
ανωτέρω. Κ. Σ. II.

114

Άρτεμίοωρος
Σελευχεΰς
Έρανισταί.

Έπί στήλη; έππυμβίου λίθου τοΰ Υμηττού* ευρέθη
τη 5 Φίορ. 1802 ει; το βόρειον τών Αθηνών το ΰψος
τή; στήλη; είναι 05 τοΰ γαλλικού μέτρου* ή δε διάμετρο;
αύτη; 20 τού αυτού μέτρου· ττερί τοΰ άςιώματο; τών
ερανιστών ίρα τα; Ιπιγραφάς υπ' αριθ. 1-0 207 της
συλλογή; τού Βοικχίου και την υττ' αριθ. 35000 της αρ-
χαιολογικής Εφημερίδος· ή στήλη νύν υπάρχει έν τή
ο(κία τοΰ Κ. 'Ρεοέλλάκη ίν Αθήναι;.

115

τόκ]ος του|τοις έγένετο

112 χΜ™ ϊχχχχ ηη

... ΗΗ]ΗΗΔΔΠ| τόκ[ο; τούτων
Νεωστράτη Δ~™ ηιι χδχ|ος τούτων

θαλιά;.[/]ου τάλαντα---- Μο[υ](δν

ΙΙ*ίήΤ*»ήΟ» πρυτανείας " τ':\*0« τ°"των

θυγάτηρ .... ι () Ά-τΓλλων[>; του £ν Ελάει

Ίσοκράτου Ηρακλέους ε[ν Κυνοσάργει

Κυδαθηναιέω|ς τ]όκος τούτ[<ον

ϊ'-Ή)· 'Α|πο[λ]λω[νος του εν

Έπί στήλης έπιτυμοίου λίθου τοΰ 'ϊμηττοΰ, ευρέθη Έπί θραύσματος στήλης λίθου Πεντελησίου* ηυρον

τδ 1801 Μαρτίου 21 είς τον Πειραιά, μοί έδωσε δέ αύ- α*τ(· ^^ρ^ τδΈρέχΘειον. τό υψος τοΰ λίθου είναι 0,13

τήν δ νέο; Δημ. ΙΙαναγιωχόττουλος* τδ υψο; τή; στήλης, τοΓ; γαχχικο0 μέτρου, τδ πλάτο; 9 και τό πάχο;. 5 τοΰ

ής τά κάτω και μέρος τοΰ ά/ω δεν σώ'εται. είναι 0,32 σ5χοΰ μ.· δ λίθο; είναι ήκρωτηοιασμένο: καΟ' ίλα τά ά-
τοΰ γαλλικού μέτρου, ή δέ διάμετρος αυτή; 0/20* τοΰ αυτοΰ* τά γράμματα εϊσι ρ"αοδ(οτά έγκεχαραγμενα* είς

αδτοΰ μέτρου* δνομα κΰριον ί>ηλυκδν Νεωστράτη πρώ- τήν πέμπτην γραμμήν μετά τοΰ; αριθμού; Ι-Ι-Ι-Ι I 110

τον έντεύθα ευρ^ται. Νεόστρατος δέ άρσενικδν ευρηται μένει κενδν έπί τοΰ λίθου ένδ; γράμματος* ή έ-ι , ραφή

Ιν τε τή αρχαιολογική έφημερίδι και τή συλλογή περί α^ 6{νβ1 τ^ς οδ.της φύσεως τή υπ' αριθμώ 1204 έπι-

Άττικών δήμων τοΰ Ρός* τό δέ κύριον όνομα θαλίαρχος γραφή τή; αρχαιολογική; εφημερίδος και ισως συνέχεια

ευρηται μά/.λον β?ς Σπαρτιατικά; έπιγραφά;* εστι δέ ουχί ταύτης, άλλ' επειδή τδ μεταςυ τών δύο Ορα .^μάτιον λεί-

χοινόν ή στήλη νύν δπάρχεί τω γραφείω τού γενικοΰ πει ταύτα δέν εφαρμδ'ονται* δ λίθος νύν δπάρχει =ν τα»

Ιφόρου τών αρχαιοτήτων. Κ. Σ. Π. γραφείω τοΰ υποφαινομένου. Κ. Σ. II.

ΑΟΛΠ

ΕΤ Ο I ΚΟΙ- ΟψΟΝ I 01 Ε

/ΛΑΘΟ ί π ε ρ ι τονδ ελλ

ΙΤΟίΣΤΡΑΤΙ ΟΤΑΙΤ
Ρ Ο ΕΠ I Η Ε I ΕΙ ΘΑ, I Α Υ
Π Ο ΙΑ Ν ΙΟ ΟΝΕ I Α ΘΕ Ν
ιΕ 1 Ο Α I Δ ΕΑΥΤΟ I ΚΑ I
ΑΕ I Ε Ο Ν ΤΑζ ΟΤΟ ΑΝ Δ
ΜΤΕΝΒΟΙ^ΕΥΟΓΑΝΚΑ
Π Ρ Ο £ΟΔΟΝ Ε I Ν Α I Α Υ
ΤΑ Ν Ε ε Κ Α I ΤΕ Α Β Ο I Ε
ΥΌΤΟ I ΛΑ Ε Τ Α Τ Α Η I Ε Ρ
Ε Ε Χ £ Ε ΝΑ I ΑΥΤΟΝ
ΥΤΟΔΗ&ΟΤΟΑΘ εν
ΤΟΙ £ΕΚΛΟΝΟΙ
loading ...