Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1862(1863)

Seite: 125
DOI Heft: DOI Seite: Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1862/0072
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
125 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ. 126

116 οίοι; καί Κολοφωνίου γεν|1σ0αι δέ αδτω καί

. . . ικ . . . έγγόνοις τοι; μετ' αύτοΟ του, ]α;ί έόντας 67το[ο] αν δ

τδμ[έν οκή----τήμ Βο|υ]νή|ν την Βο| υ]λεύο| υ |σαν κα

ο?κο]δωμίο{; της θ' δπερκαίτοί; άλλοι; καί] πρόσοδον είναι αύ

ν και 6 όήμο|; δ Αθηναίων τω προ; τε τούς πρυ |τάνε( \; και τήμ Βο|υ]λή

και ή βουλή τω|·> έςακοσίων ν και τω Δήμω π]ρώτω μετά τά ίερ 15

χαΐ] χρηματ(|σαι γνώμην δε ςυμοαλλεσΟαι τη; Βουλή; ά ----- - μή έ;ε|ϊ]ναι αυτόν

είς τον Δήμον δτΐ δοκεΐ τη Βουλή άναγράψασθαι αΰτδν........ε]·ι το]) Δήμ>.[.] Άθην

και το]ί»; έγρνους αίων και είναι αυτω κα|ί τοις έκγόνοις

[αυτού Φυλής δήμου και Φρατρία; ή; άν βούληται. ........κ |αί παντί στο ... . 19

Γεγραπται έπΐ θραύσματος στήλη; λίθου τοϋ 'Γμητ- Γέγραπται ΆττικοΤ; ωραίοι; γράμμασιν έπΐ στήλης

τοΰ" ηυρον αύτδ τδ 1862 Φεορ. 15· κατά τήν άνοοον λίθου ΙΙεντελησίου· ηυρον αύτήν το 1860 ό/τώορ. 20 οΰ

τής Ακροπόλεως παρά τήν πηγήν Κλεψύδραν δ λίθος μακράν του Πρυτανείου προ; το άνατολικοβόρειον μέρος

είναι ήκρωτηριασμένο; κα'/ όλα τά άκρα αυτού- τό δέ υ- τή; Ακροπόλεως· δ λίθο; είναι ήχρωτηριασμένος κατά

ψο; τοΰ λίθου ίσον σώζεται είναι ().!)■ τοΰ γαλλικού μέτρ. τό άνω άρ:στ=ρόν (τω ίίεωμένω) και κάτω μέρος αυτοΰ"

τδ πλάτος 10 0/Οκαί τδ πάχο; 0,5 τά γράμματα είσι τδ όεςιόν εί/αι δλω; ακέραιον τά γράμματα είσι £αβδώ-

μικρά και δαοόωτά εγκεχαραγμένα. Έκ τοΰ διατηρηΟέν- τά έγκεχαραγμένα* τδ ο πανταχού άναπληροΐ τήν δίφθογ-

το; μέρου; Ιςάγεται ίτι είναι λείψανον ψηφίσματος· δ γον ου· τδ Μ τίθεται αντί τδ Ν οίον τήμ πδλιν (γραμ

λίθο; νύν υπάρχει Ινθα και δ ανωτέρω. Κ. Σ. Π. 3) τδμ (γραμ· 6) τήν (γραμ. 14.) Εις τήν 5 γραμμήν

117 άναγινώσκεται το δνομα των Κολοφωνίων ή μετά τής
έ]αν|δε πόλεως ταύτη; φιλία των Αθηναίων και ή αποικία αδ-

(η; έν σ|τηλη λ[ιθί των καί συνοίκησι; εί; τδ χωρίον, καλούμενον Νότιον,

νη τό δέ άνάλωμα δούναι | τήμ πό|λιν] Άντιν[ο άφ' οδ Πάχη; δ στρατηγό; των Αθηναίων έκυρίευσε

οίτης - - - - είπε τά μέν άλλα] καθάπερ τεϊ βο[υ]λε τούτο, άποδιώςα; του; κατέχοντα; αυτό βαρβάρους, μαρ-

Γ Ιδοςεν.....η τω Κολοφωνίω ε 5 τυρεϊται από τε τον θουκυδίδην (Β III § 34) καί άλλβς

Γναι____άγαθο|υ|; περί τδν Δήμ αρχαίους συγγραφείς καί άπδ τά; έπιγραφάς δπ άρ-
ον των Αθηναίων αυτού; τε κ |αί το| ύ|: στρατιώτας τ 1052, 1340,1341, 1342, 1345. τής άρχαιολογικής
* Κολοφωνίων .... π|ροεπιμελε[ι]σΟαι αυ εφημερίδος· δ λίθος νύν υπάρχει ενθα δ άνωτέρω.

- - - δ]πως αν σώον εί'ΑΟην Κ. Σ. Πιττάκης.

άοιθ. 118

Ρ» Τ Ε Ψ^ε?ξ |Η ' ΝΑ I Μ Ην

^ ^ ΔΕ κ Α Κ ο Τ£
Τ Η ?/<ΤΗΑ\ΑΤΑ
*εI ΜΗΔΕΜ/Α
ΔΛΝΑΑΜ β ΑΝο
Ε ] Ν Ε Α Υ Τ Ε \ε "
Κ ΑΤΑλΕ
loading ...