Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1862(1863)

Seite: 167
DOI Heft: DOI Seite: Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1862/0093
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
167 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΈΡΙΣ. 168

θεοί

°~ δήμος Σάτυρος Νι [..........?

βασιλέα Άριοβαρζάνην Κη· [..·..?

φιλοπάτορα, τδν έχ βασι- 25 θεοχλ [....?

λέως Άριοβαρζάνου φι- Κηφισιάς . I

5 λοοωμαίου και βασιλίσ- Εύχαρίδης . . . ?

σης Αθηναιοος φιλοστόρ- Πολύχλ ρ - ?

γου, τον έαυτοΰ ευεργε- 30 Λ«μ*τρ8[όί.

την, άνέθηκεν. Άριστοχρ[. . . ?

έπίστήλης πεντελιχής στρογγυλής (πρβλ. σελ. 129), ΦρύΓιχα^' ?

έχχυλισθείσης τώρα εςω της σκηνής τοϋ θεάτρου προς Εϋωνυμ[εύς.

μεσημβρίαν. τδ υψος αυτής 1,64, ή διάμετρος δέ κάτω 35 Εΰκο[λος . . . ?

μέν 0,745 και γράμμα έπ' αυτής Γ, άνω δέ 0,71 Γ) Άνφυράοιος.

και γράμμα έπ' αυτής Β. τά δέ γράμματα ταΰτα ε?σ$ . . . ?

σημεία τών τεχνιτών προς δδηγίαν εις τήν άρμογήν ευρέθη τον μήνα Ίούνιον έν τώ διονυσιακω θεάτρω

των συνθέτων λίθων, δποΐα εδρέθησαν καΐ επί τών φατ- και τώρα κείται έν τω περιβόλι» τών απομάχων της ά-

νωμάτων τοΰ θησείου, και έν τω Έρεχθείω και άλλα- κροπόλεως κατά τήν άνατολικήν γωνίαν έπί τοϋ τειχίου.

χοΰ· ευρέθησαν δέ πλησίον τοΰ τμήματος τοϋ ειρημέ- δ λίθος πεντελικός' τδ υψος αυτοΰ 0,50, τδ πλάτος 0,25

νου κίονος και δυο άλλα όμοια τμήματα λίθου πέντε- άνω και 0,17 κάτω· τδ δέ πάχος 0,14· τδ δεςιδν αυ-

λικοΰ, μέλη τής αυτής στήλης πιθανώς, τοΰ έτέρου τοΰ πλάγιον φαίνεται λίαν έπιμελώς έςεσμένον, ώς

τούτων ή μία διάμετρος 0,69 και γράμμα έπ' αυτής Δ. δν ήν ώρισμένον νά έναρμοσθή εις άλλον λίθον, οδ

συνέχεια φαίνονται μοι τά πρδς δεςίάν γράμματα Ε0-

<*Ριθ· 1β8 ΔΩΡΟ, ΟΛΥΚΡΑΤΟΣ κτλ., τά δποΐα δεν κείνται έπί

(δρα πίνακα ΚΓ) τοΰ αύτοϋ στοίχου μέ τά λοιπά τοΰ παρδντος λίθου.

γρ]αμματ.....? έν στ. 4 έν λέξει ΕΓ1ΙΚΡΑΤΗΣ δ χαράςας τά χράμ-

οΐδε]διεδίκασαν . . . . ? Ρ™ τεχνίτης (περί τδ 400 Ιτος π. Χ.) Ιγραψε Τ

κατά τδ τοϋ δήμου [ψήφισμα. άντ1 το5 Α> καί ΪΚΦ* τό διώρθωσεν, ώς και Ιν τω ήμε-

Έπικράτης δημο ? τι^ω πινακί φ«^ετ«ι. έν στ. 12 έν λέςει ΑΡΙΣΤΟΦΩΝ

5 Πυθόδωρο! Πυθ[ο . . . . . . ? δέν 9α1™Ψι 'Γ7) τοΰ Τ έπί τοΰ λίθου, έκ τών τε-

θ>οδώρου Σωσίστρατος Κηρυ[κίωνος. λευταίων γραμμάτων τής έπιγραφής, τά δποΐα μικρό-

Πο]λυκράτους Κηρυκίων Σωσιστ[ράτου τεΡα 1" ™™ *ύ*λθϋ ^Φ™, φύεται δτι ήν

Δημητρίου Φιλοκράτης Φιλο [......? Ιχα™ς ^ά1^ ^εΡ^ΡΪ« ^ί"«« τά Φε ιδεκράτης

,. Γ « και Άδειστος εν στ. 13 και 21.

2,μικρωνιοης Με [......γ

10 Άρίστανδρος Λυ [......? *?> 169

Ονήτωρ Όνασάν[του? (*Ρα ΚΔ, 1)

Άρισ[τ]οφών Ναυκ [....? άρχων

Φειδεκράτης Ά [........? Πολύκλειτος Άλεςάνδρου Φλυεύς

Κτήσων Φρύνου Ε [ . . . . ? άνέθηκεν.

15 'Ροΐκος Φιλίνου......? ευρέθη έν τω θεάτρω τον μήνα Ίουνιον καΐ νΰν χεΐ-

Μνησίσ-ρατος φ [.....? ται εν τή άκροπόλει, 5που και τά άλλα τά έκ τοΰ θεά-

Καλλίμ»χος Με [.....? τρου· γέγραπται δέ έπί λίθου πεντελικοΰ τετραγωνικοΰ,

Φιλόστρατος [.........? ου τήν φέρουσαν τά γράμματα πλευράν βλέπεις έν τω

Λύκων Γλαυκέ[του . . . , ? πίνακι. ίνε τεθλασμένος είς δύο και άνω Ιχει βαθεΐαν

20 ΪΙραος Ξενοκ[ροίτου . . . . ? κοιλότητα, έξ ής εικάζω, ίτΐ βωμδς ήν τδ άνάθημα, ου

"Αδειστος Πο [.........? ή έσχάρα μδνον διεσώθη· άλλος δ' εάν θέλη δς τδ έκ-
loading ...