Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1862(1863)

Seite: 183
DOI Heft: DOI Seite: Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1862/0101
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΟΙ€Π1ΤΪ·ΜλΙΟΥφΐλεοΥΛί€

^.ΜτεωαρχοΝτοεεφΗβοι

I ΤΟΝίΑΥΤωΝΚΟΕϋΙΙΗΤΗΝ

ίωι: κτρατον ΜίΛΓΑΘω
ΝΐοΝ.εΥΝοίλςεΝεκίΝ.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΕ. 184

ά?- 186 κοκδοχρώοΰντοΐ

δια βίου Άοασχάντου
^ Εύμόλπου Κηφει-
Γ —Τ7*-* σιέως'

'' (Μί έπί στήλης Ιρμοΰ πεντελικοΰ, ου Ευλογραφημένη εί-

%<Βΐ3§ Χών Γ*ράκεπ»ι, εδρέΟη τή 17 Φεβρουαρίου 1861 έν

ταΐς άνασκαφάΐς του αγίου Δημητρίου του Κατηφόρη
μετά πολλών και άλλων, και νΰν έστήθη κατά την βο-
ρείαν στοάν της ανατολικής «ύλης τοϋ πανεπιστημίου
μετά και άλλων, ών αί κεφάλα!, ευρεθεΓσαι μεταςύ των
έν τω μουσείω έκ τοϋ αύτοΰ τόπου συνα·/θεισών τεσσά-
ρων και τριάκοντα, ήρμόσθησαν, καί οι δποΐοι θά έκδω-
Οώσιν ακολούθως καλλίτερα, ως ελπίζω, δ παρών εξε-
δόθη μόνον ώ; πρόδρομος, ινα φανι^ τδ σχήμα τών το%*
ούτων έρμών. και δ μέν χαρακτήρ τών γραμμάτων επέ-
τυχε, ουχί δέ και δ τοϋ προσώπου τοϋ ζοσμητοΰ Σωσι-
στράτου. τό υψος όλον άπδ της κορυφής μέχρι τής βά-
σεως 1,95. τδ πλάτος τής έμπροαθινής επιφανείας
άνω μέν 0,33, κάτω δέ 0,31* τδ δέ πάχος, κατά την
δεςιάν πλαγίαν πλευράν καταμετρηθέν, άνω 0,26,
κάτω 0,25. τής δέ βάσεως τοϋ έρμου τδ υψος 0,30,
ΙΓΓΑΐΔοτίΊΒΟΥΝτοε ] ~δ δέ πλάτος 0, 51 και τδ πάχος ή" βάθος 0,47. ή στίςι;

' τ0ΰ έν * * Τ εν στίχω 7 Ιγράφη

I αεω(1 ' έπειτα ύπδ τίνος ώς αρχή επιγραφής Τ φ Ήρακλεΐ

ο ειν α. δρα άνωτ. έπιγρ. άρ. 107, ς. 108 και σελ. 111
τελ. δ έπώνυμος άρχων εκ ταύτης τής έπιγραφής τδ
πρώτον έγνώσΟη.

τήν Ιπιγραφήν τοϋ έρμοΰ τούτου, ακέφαλου έτι ο ντο;,
μικροΓς γράμμασιν έςέδωκεν δ Φιλίστωρ έν Α' σελ. 516.
Παροράμιχτα τητ.ογραψιχά.

Οίλ. 107 στ. 3 αντί ΑΡΧΙΔΑΜΟΓ γράψον ΑΛΚΙΔΑΜΟϊ.

β 111 9 27 » γίνηται » γίνεται

ν 113 » 1 » άρ. 108 » άρ. 110

» 115 > 14 » άρ. 109 . άρ. 111

» 117 9 29 » τοις -εριτυγχ. » τοΙς άεϊ -εριτυγχ.

ο 131 » 5 » χατασταλ- » χατασ-α-

» » ,, 17 » άπήληξε » ά-έληξε

η » ι> 29 » χατοτέρω » κατωτέρω

„ 133 * 33 » 3,3 » 3,23

» 143 » 28 » Σϊχοόν- 9 Σεχοϋν-

Παρατήρη<η(.

οί επί Π* Αίλίου Φιλέου Με- Ή ύπ' άρ. 113 δημοσιευθείσα έν τφ ς' τεύχει επιγραφή

λιτέως άρχοντος έφηβοι ^ ως φύεται, ή έν άρ. 05 έν πίναχι ΙΓ', 8 τοΰ Γ' τεύχους

ιδν εαυτών κοσμητήν έχδεδομένη.

Σωσίστρατον Μαραθώ- , . „ ,, , . βο

νιον εύνοίας Ινεχεν *ν Αθήναις τη 6 Ιουλίου 1862.

τής εΕς αυτούς άνέστησαν. Αθ. Σ. Ρ0ΤΣ0Π0ΓΛ05·
loading ...