Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1862(1863)

Seite: 233
DOI Heft: DOI Seite: Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1862/0126
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
233 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ. 234

5 Ποσει.)........ ρό: (πρβλ. άρχαιολ. Ιφημ. Β'. περ. τεύχ. Η'. αριθ. 199,

ΓΛμη.)........ 0. I. Ο. αριθ. 272 κ. λ.)· ή μάλλον μετά τήν χρο-

Ανθε.)........ νολογίαν οί συνάρχοντες και οί έφηβοι ώς εξής* πρώτοι

Έλα.).......·.. μεν οί γυμνασίαρχοι, είτα δέ ύπ' αύτούς οί άγωνοθεται

Μουνί.)........ και οί άλλοι αγωνιστικοί άρχοντες, δεςιόθεν δε έν έ-

10 θαργη.)........ τέρα σειρά οί παιδευταί μετά των σωφρονιστών, και

Σκ(ει. Πόλυλλος...... υποκάτω έκατέρας σειράς οί έφηβοι. Ακριβώς δέ δεν

Έκα. δ κοσμ(ητής. δύναται τις να δρίση τήν τάςιν, διότι άρκεΐ και νά ά-

Μετα. Άττικό(ς..... ποβλέψη τις είς τάς έφηβικάς έπιγραφάς, ί'να ί'όη εύ-

ΆγωνοΟ(έται 5 Ους βση ποικιλία εν αύται; υπάρχει κατά τε τό σχή-

15 Άντινο. έν(άστει δ κοσμητής μα της χρονολογίας και την τάςιν των αρχόντων και

και οί σωφρονισ(ταί. εφήβων.

Άντινο. έν Έλευσ(εΓνι Στ. 10. Έν τω όεκάτω στίχω άρχομένω εινε μη-

Πείσανδρος [)] Γαρ(γήττιος νοειδές τι σημεΐον, τά κάτω τοΰ γράμματος Ο ή θ,

Στέφανος [)] Έπι(κηφήσιος. 10 β<τερ δ Φουρμόντος ουκ οίδ' β,τι παθών παρέλιπε* νο-

20 'Αδρια. Μύρων Καλλί(στου . . . μίζω δέ δτι το γράμμα τοΰτο ήτο τό θ και ή λέςις ΘΑΡ-

Φιλαοελ. Καλλίφρων..... ΓΗ Α ΙΩΝ Α, τεκμαιρόμενος έκ τών τριών επομένων στί-

θησεί. Φλ. Ηλιόδωρος (? . . . χων, εν οίς πάλιν μηνών δνόματα έπονται ΣΚΕΙΡΟ-
Σ. Μηνοχάρης Χολ(λείδης. ΦΟΡΙΩΝΑ, ΕΚΑΊΌΜΒΑΙΩΝΑ, ΜΕΤΑΓΕΙΤΝΙΩΝΑ,
Τοΰ π(ερ)ί άλκ. Αύρ. 'Αλκ(αμένης Λαμπτρεύς. 13 καΟ' ήν όή τάςΐν οΐ'τε Αθηναίοι τούτους εΤχον και έν
25 Κομοδείων Καλλίφ(ρων Ά6η- χαΐς έπιγραφαΐς καταλέγονται. 'Αναπληρώ δέ τους μη-
ναίου και Κάσ. Σπένδ[ων .... νας κατ' αίτιατικήν πτώσιν, διότι ούτω συνήθως άπαν-
'Επινι. δ κοσμητ. και ο(ί σωφρονισταί. τώνται πλήρεις έν ταΐς επιγραφαΐς, Ι'στι δ' δτε και κατά
Αθηναίων δ κοσ. και ο(ί σωφρονισταί. γενικήν πτώσιν (ττρβλ. Φιλίστ. τόμ. Α'. τεύχ. 9 πίν.
Γερμανικείων οί έ'φη(βοι. 20 στ. 0 κ. §.). 'Εκ τών τεσσάρων δέ τούτων μηνών άνε-

πλήρωσα και τους λοιπούς οκτώ τους έλλείποντας. Οί

30 "Αρχων Αύρ. 'Αλκαμέν(ης Λαμπτρεύς. δέ κατά μήνας μνημονευόμενοι ένταΰθα άνδρες ήσαν

Στρατή. Στ?'.'ΑΟηνογέ(νης..... βεβαίως γυμνασίαρχοι, ώς βλέπει τις αύτούς έν πολλαΐς

Κήρυ; Καλλίφρων........ έπιγραφαΐς (πρβλ. έκτος τής μνημονευθείσης της εν Φι-

Βα)σιλεύς Έπέραστος (Μενάνδρου . ' . λίστορι ετι τόμ. Α'. τεύχ. 12 σελ. 523. τόμ. Γ. τεύχ.

Πολέμαρχος Κάρπ)ο(ς.......20 5 σελ. 444 κ. αλλ.). "Οτι δέ εν τω 12 στίχω γυμνα-
σίαρχος τοΰ 'Εκατομβαιώνος μηνός μνημονεύεται δ κο-

Ή επιγραφή αύ'τη εΐνε κατάλογος γυμνικός, ήτοι σμητής, τοΰτο ουδέν έναντιοΰται, διότι έν ταΐς μετα-

άναγραφή τών αρχόντων τών έφήβων και τών έφηβων γενεστέραις έπιγραφαΐς απαντώνται πλεΐσται ποικιλίας

αυτών τών έν ένιαυτω τινι έφηβευσάντων, 8ν δεν δύ- έν τη γυμνασιαρχία· οίον τον αυτόν μήνα ήδύναντο νά

ναταί τις έκ τοΰ υπολελειμμένου τούτου μέρους τής έ- ήνε πλείονες γυμνασίαρχοι, ή δ αύτος άνήρ γυμνασίαρχος

πιγραφής νά δρίση. Ή δέ συνάφεια φαίνεται βτι εΐχεν πλειόνων μηνών τοΰ ένός, ή δι δλ» ετπς, ή μόνος ή και

ώς έςής· κατ αρχάς μέν ή χρονολογία· « Αγαθή τύχη. μετ' άλλων, ή άλλος τις άρχων άμα και γυμνασί-

Ό κοσμητής χων έφήβων δείνα Ιπί άρχοντος δεΐνος τούς άρχος, προσέτι δέ και έφηβοι. Περί τούτων ήδυνάμεθα

τε συνάρχοντας και τούς ύπ' αυτόν έφήβους κ.τ.λ.» ή νά παραπέμψωμεν είς πολλάς έπιγραφάς, άρκούμεθα

α κοσμητεύοντος τοΰ δεΐνος κ.τ.λ. » ή παραπλησίως πως· δέ νά παραπέμψωμεν είς τήν μάλα περίεργον ώς προς

εΐτα δέ οί συνάρχοντες, πρώτοι μέν οί γυμναστικοί ή- τοΰτο έπιγραφήν τήν εν Φιλίστ. τόμ. Α'. τεύχ. 12,

τοι « παιδευταί (ΐ4&£ί8ίη), δεύτεροι δέ οί αγωνιστικοί, σελ. 523.

ών τό1 πλείστον μέρος διεσώθη έν τω υπολελειμμένω Στ. 11. Τον γυμνασίαρχον τοΰ Σκειροφοριώνος άνε-

τούτω τμήματι τής στήλης, οΐτε γυμνασίαρχοι και οί πλήρωσα έκ τοΰ άντιγράφου τοΰ Φουρμόντου άναγνόν-

λοιποί, τελευταίοι δέ οί έφηβοι δεξώθεν έν έτερα σει- τος τότε έν τω λίθω σαωτέρω οντι ΠΟΛΥΛ. Καίτοι ή
loading ...