Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1862(1863)

Seite: 251
DOI Heft: DOI Seite: Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1862/0135
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
251 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΪΙΜΕΡΙΣ 252

Δ'. σελ. 93 εττίγρ. 4 τονίζει ΉλιεΓα, Ασκληπιεία, τη παραληγούση βββαιένβι την παρά Στράοωνι ΙνΗ'

στ. 9. άρ. 15 Έκατόμβοια ίσως είναι τά Ιν "Αργεί σελ. 3(52 τελ. γραφήν των αρίστων αντιγράφων, άνθ' ής

τά άλλως Έκατόμβαια χαί "Ηραία καλούμενα, περί οί έκοόται, εν οις και Μβίηείίβ, προέκριναν τον τετριμ-

ών £ρα ΗοΓηιαηη αυτόθι §. 52, 1-2 προλ. 19. δ έν μένον τύπον έκατόμβαια. 'Ρουσόπουλος.
τη παρουση επιγραφή τόπο; της λέςεως διά τοΰ ΟΙ εν

άρ. 220. (έν πίν. ΛΕ')
Μ ο 6 σ [ης
Έπί Καλλιμήδου "Αρχοντος έπΐ της Αίαντίόος ένά:ης Πρυτανείας ή Καλ

λίας Καλλιάδου Πλωθεΰς έγραμμάτευεν, Έλαφηοολιώνος δεκάτη [χαί.....

ι, ένατη και εικοστή της Πρυτανείας, εκκλησία έν Διονύσου [ιών προέ
δρων έπεψήφιζε Χαρίας Ηνιόχου Πήλης και συμπρόεδροι |Έδο;8
τω δήμω Νεοπτόλεμο; Φιλέου Δειραδιώΐης είπεν, περί ών ά[παγέλλ
ει δ άγωνοθέτης υπέρ των θυσ[ι]ών δς εΟυσεν τω τε Διονύσιο κ[αί τοις άλ
λοις θεοΐς οΐς πάτριον ην Αγαθή τύ^η δεδόχΟαι τω ΔήμΙω τά μεν α-
γαθά δέχεσθαι τά γεγονότα εν τοις ίεροΐς οΐς Ιθυεν έφ' υγιείία και σω-
τηρία της Βουλής και του δήμου των Αθηναίων και παίόιον κα[ί γυναικώ

ν [----και των συμμάχων-------—-----

----Επειδή δέ δ άγωνοθέτης περί πλείστου ποιουμέ[νος την πρ

δς τούς θεούς εύσέοειαν και άποδεικνύμενος [τή]ν ευνοιαν [και προθυ
μίαν ήν εχει προς τόν δήμον τόν Αθηναίων, τάς τε θυσίας πά[σας εΟυσεν τ
άς πατρίους έν τοις καθήκουσιν χρόνοις καλώς και ευσεο(ώ;) έπετέλεσ
ε δέ και τους προαγών[ας] τους έν τοΐς ίεροΐς κατά τά πάτρια· [έπεμελήθ
η δέ και των άγωνων των τε Διονυσιακών και τών άλλων καλώ[ς και φιλοτί-
μως, έπαινέσαι τον άγωνοθέτην Άγαθαΐον Αύτοκλέους Π|λω&έα
ε]υσεβείας Ενεκα της προς τους θεούς χαί φιλοτιμίας της (προς τήν Βου
λήν και τόν Δήμον τών Αθηναίων εΐναι δέ αύτω [δό] ντι τάς|εύθύνας της
έπιμελείας κατά τον νόμον, ευρέσθαι παρά τοΰ Δήμου άγα[θόν ου άν δοκ
εΐ άςίος εΐναι· Άναγράφαι δέ τόδε τό ψήφισμα τόν γρ[αμματέα τόν κατά
Πρυτανείαν έν στήλη λιθίνη και στήσαι έν [τω τεμένει τοΰ Διόνυσο
υ ε'(ι)ς δέ τήν ποίησιν και τήν άνάθεσιν της σχ(ήλης μερίσαι τόν επί τή δι
οικήσει τό γενόμενον άνάλωμα.

Έπί θερσιλόχου "Αρχοντος έπί της Αίαντίδος πρυτανείας η Δ

ιόδοτος Διογνήτου ΦρεάρρΊος έγραμμ[άτευεν.....

δστέρα, τετάρτη και είκοστή [της πρυτανείας* έκκλησία εν Διονύσου
τών προέδρων έπεψήφιζε Χα[ρίας Ηνιόχου και συμπρόεδροι
εδοςε τω Δήμ.ω Διονύσιος - -- -- -- -

ος ϊιςτε τάς λοιπάς έπιμ[ελώς και φιλοτίμως .... έχειρ

οτόνησεν άπάσας υ[πέρ τε τής -Γ-----α--

ου χειροτονίας ------------

ος γινόμενον --------------

άγωνο[θέτησεν

ο---------·------· .

Έπί στήλης μετά αετώματος λίθου πεντελησίου, ής κρωτηριασμένα· ευρέθη το 1862 Ίουλ. 20 έν ταΐς κατά*
τδ χάτω μέρος και μικρόν τής δεξιάς πλευράς είσιν ή- τό Διονυσιακόν θέατρον άρχαιολογικαΐς άνασκαφαΐς· τδ
loading ...