Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1862(1863)

Seite: 263
DOI Heft: DOI Seite: Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1862/0141
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
263 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΙΙΜΕΡΙΣ. 204

τελευταΐον τοΰτο υποκρύπτει ανδρός όνομα, δύναται, νο- και μόνον κατ' αυτό το μέρος φαίνεται υπόκοιλος χα! δει-
μί£ω, ν' άναπληρωΟή ε?ς τό Αλύπητος, όνομα άπαν- κνύει ν·ν γλυφάνου τα; άμυχάς. Ευρίσκεται δέ ή στήλη
τώμενον χαί παρά Ξενοφώντι [Έλλην. Ε'. δ'. 52]· είδε §^ χώ οϊζφ τοΰ ίερομονάχου Νικηφόρου Σχαρπέτη.
γυναικεΐον, ώς ήθελεν εικάσει τις ούχ άπιΟάνως, γραπτέον ^'
ίσως υποκοριστικώς Άλ υπητ ον. Περί δέ της τελευταί-
ας λέςεως, άμΐίγνοώ άν ποέπη νά γρα^Οή θ ρ έ ψ αν- .·--··· . . 350Τ ΙΝΑΎΡ ΗΑΙΟΤ . . . .
τεςήθρέψαντο. ' ' . · .ΟΚΟΛΛ,εΝΙΑ^ΑΙΤεΤ . . . .

£ρ 933 ........& ^στι; Αυρηλίου ....

, . · ........σκομενίας και τε.....

ΕΠΑφΡΟΔΕΙΤΟΣΕΠΑφΡΟΔΕΙΤΟΥΝΕΙΣΥ , „ν

ρ; Ταύτην άνεκάλυψα κατά τήν θέσιν τοΰ Κάμπου, έν-

,„ ,; ,γλ -> , κτ ' ; τετεινισμένην επί τοΰ παρεκκλησίου της Παναγίας της

Ειπαφοόαειτος Ι^παχροοειτου ΙΝεισυ.- , , » ν , ^, , ;

· επικεκλημενης ^χοινιωτίσσης. Φέρεται οε εν επιμη-

'3'°*' κει τμήματι. λίθου λευκοΰ άμφοτέρωθεν ήκρωτηριασμέ-

Στήλη λευκοΰ λίθου τετράπλευρος , έν σχήματι κιο- ^0υ.

νοκράνου έςειργασμένη, φέρει τήν έπιγραφήν ταύτην, ^0> 237.

έπανειλημμένην και έπί της αντιπροσώπου πλευράς. ΤΗν Αρ[ ^ , (4 ^ΗΡΑΚΛΕΙΔΟΥΗΡΧΙ Ο
δέ αναμφιβόλως τδ βάΟρον , έ© ου πάλαι- ποτέ ΐστατο τδ

^ , ~ * νι ' Ι ι η .Ρ ΚΡΗΟΤΕ.ΧΑΙΡΕ
άγαλμα του εκ Ιλισυρου το γένος ελκοντος Επαφρο-

δίτου, αντί τοΰ όποιου υποβαστάζει ν-ΰν τήν ίεράν τρά-

πεζαν τοΰ κατά τά δυσμιχά περιπόλια ναοΰ , τοΰ κάλου- ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣΑΤΤΌΛΛΛΝΙ ΟΥ'

μένου τάΆγια των Αγίων. Ό κ. (ϊαέπη άνέγνω- ΤΟΝΕ ΑΥΤΟΥΤΓ ΑΤΕ ΡΑ

σε κάνταΰθα τήν πρώτην λέςιν εσφαλμένως: Έπα φ ρ. ο.-· ΑΤΤΟΛ ΑΑΝΙΟΝΤΓ ΥΘΟ - Α Ε

δείτΗς. ΟΥ ΣΗΕίΣΣ ΧΡΗΣΤΕ '

«^234. Χ ΑΓΡΕ.
6 Π ΑφΡΟ ΔΙΤ£ Έπαφρόδιτε.

ΧΡ.ΗΟ.Τ€Χ€Ρ67.ρη-^ ^ . ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ^ ΚΑΤΑ ΓΑ ·

Φέρεται έπί μικρας επιτύμβιου στήλης λίθβ λευκοΰ, ΔΟΤΓΟΙΑΝΔΕΜΉΤ'ΡΟΔΧΣ

άνορυχθείσης έν τω παρά τον λιμένα άγρω Περνέρα, ήν Ρ Ο ΥΗ Κ Α ΑΟΥίΊΕ Ν ΗΤ Ρ Υ&ΓΣ

δ ποτέ 6γειονόμος τής νήσου Σ. Σταυράχιος είχε μα! Σ ΑΓΥΝΗΔΕΑΡΧΑΓΑΘΟΥ
δείςη..

23 5 ΤΟΥ .Α ΑΟΥ Μ Ε ΝΟΥ Β1ΛΕ.Ω.Σ

αρ.

Η,ΟΙΝΗΧΡΗΣΤΗΧΑΙΡΕ

ΧΡΥΟ^ΡΚα Χρυα[ε] ρως

</·>'τα*?.Λ λΛ^' Μενελάου α. Αρι[στ_|ι[ω_|ν Ήρακλειοου ήρως

χΡΗατε χρτ' χρησ"ε χαφ3,

_ χερε. Ηρακλείδης Απολλώνιου

^ τον έαυτοΰ πατέρα

Και αδ'τη φέρεται έν έπιτυμβίω στήλη δποφαίου μαρ- Άπολλώνιον Πυ0[οχ]λέ-

μερου, κοίλωμα κατά μέσον' έχρύση , εν ω εικονίζεται ά- °·υί· Πρως 7£'Γι°~~ ".

νάγλυπτος πρεσβύτης άνήρ, ποδήρει. ένειλημένος'περι- χάφ*.

βλήματι, και έςάριστερών αύτοΰ κύων καθήμενος έπί των . γ'· Άλεςάνδρα [?] κατά (π]α[ι-

δπισΟίων ποδών χαί προς αυτόν άναβλέπων άνωθεν δέ, δοποι[ΐ]αν δέ Μητροδώ-

έν έκατέρα τής στήλη; γωνία, στέφανοι τέΟεινται άνε- Ρ™, ή καλούμενη ΐρυφώ-

στραμμένως. Και ή μέν γλυφή είναι έργον βαναυσοτέ- σα, γυνή δέ ΆρχαγάΟου,
χνου·ή δ'δπ'αυτήνέπιγραφή φαίνεται παλίν^εστος-διότι . τοΰ [χ]αλούμέναο Βιλέως,

δ λίθος εΐναι λείος κατά τδ λοιπόν τής επιφανείας αυτοΰ,. ή[Ρω]'·ν"1 χρηατή χαίρε.
loading ...