Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1862(1863)

Seite: 265
DOI Heft: DOI Seite: Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1862/0142
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
205 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦ Η ΜΕΡΙ Σ. 266

^νωρύχθη αυτη νεωστί υπό τοΰ πλοιάρχου Ρ. Πτέρη εϋ και οι χαρακτήρες φέρουσι τύπον άρχαϊκώτερον, κο-

κατά την όχθην τοΰ λιμένος την λεγομένη'ν το.ΰ άγί» λοβοί δηλαδή και άκέρατοι ον:ες. Και ήν άρα δ Αρι-

Θωμά, από τοΰ αυτόθι παρεκκλησίου. Φέρεται δε έν έ- στ ίων, κατά πάσαν πιθανότητα, υιός τοΰ έν τα) β με-

'πιτυμοίω στήλη λίθου λευκοΰ , μειούμενη προς τά αν ω ρ|( αναφερομένου Ήρακλείδου. "Ιβως δέ και πάντα

και άποληγούση εις τρεις κωνοειόεΐς τά λοιπά πρόσωπα της επιγραφής ήσαν μέλη μιας *«ι

Το ά αυτής μέρος, ένθα άνεπλήρωσα τό κεκολοοω- τής αύτής οικογενείας, επί τοΰ σήματος της δποίαςΤςατο

μένον ΑΡΙ.. I. Ν διά τοΰ άριΣΤίΩν, είναι κεχαραγ- αυτη ή στήλη. "Ολως δ' άκατάληπτόν μοι είναι τό έν τω

μένον υπερθεν της έγγλυφου ταινίας, της εν τω άνωτάτιρ γ' τής έπιγραφής μέ ρει, μετά το όνομα Αλεξάνδρα,

της στήλης, υφ'ήν έγγέγλυπται στέφανος, και μετ' αύ- άπαντώμενον σημεΐον, ήτοι ή περιεστιγμένη κεραία· περί

τον τά λοιπά τής έπιγραφής. Ώς εκ τούτου λοιπόν υπο- ου κρινέτωσαν οί περί ταΰτα δεινοί.(*)
λαμβάνω αυτό μικρω μεταγενεστέρως χε ρός χάραγμα,

άΡ. 238.

Ε Π) Μ Ε........ , ... ..ΑΡΧΟ .... ά. ΈπίΜε......[τοΰ....., φρούρ]αρχο[ς τής νήσου

Ρ ΠIΓΟ Σ Α ΝΤίφ.ΛΝΟ ΥΔI Κ/\

Επίγονος Άντιφάνου , δίκ[αιος άνήρ.

ΕΠίΣΤ£·'|· ΑΝΗφΟΡΟΥΑΝ'ΤΊΟΧΟΥΤΟΥΑΙΣΧΙΝΟΥ β*. Έπί στεφανηφόρου Άντιόχου τοΰΑ?σχίνου,
■■Ρ ΡΟ Υ Ρ ΑΡ ΧΟ Σ Τ Η Σ Ν Η Σ ΣΟ. ΥΔ! Ο Ν Υ Σ! Ο Σ ΕI φρούραρχος τής νήσσου Διονύσιος Εί-

Ρ ΗΝ ΙΟΥφΥΣΕΙΔΕ ΕΛΑΙΝ-0 ΥΑΓΥΗΡΔ1 ^1'°υ' φόσΜ δέ - Μρ ^

καιος.

Κ.ΑΙΟ.Σ

Ευρέθη αυτη μεταςύ των Ιρειπίων τής έν τή νησΐδι αρ. 240.

Ληψία παλαιάς ακροπόλεως, έπί πλακός λίθου λευκοΰ, . . .....................

και δημοσιεύεται άπαραλλάκτως καθ' 8 επέδωκέ μοι .... ΒασΠλέως Πτολεμαίου και ..... .

άπόγραφον δ φίλος Ν. 'Ρουμπίνης. Έτόλμησα δε ν' ά- ^ κατεσ]τήσατο ? δικαστάς και ιδια.....

ναπληρώσω δπωσοΰν τά κεκολοβωμένα τοΰ ά αυτής μέ- .....Τ0δ]ί ? διακρινοΰντας περί τών άμφι-

ρους, χειραγωγούμενο; εκ τής τοΰ 3' πληρότητας. σβητουμέν]ων συμβολαίων και ή πόλις ή τών

■ άρ. 239. ' 5-.....άπέ]στειλεν άνδρας κάλους κάγαθους,

Δ' Η Μ Ο Ν1ΚΟ Σ Χ ΑIΡ Ε1ΝΤ Η Ν Η Σ _Ω_ « καί ? $*&#« ψ& πδΡίτδ

........ ων αμφισοητησεων και τών αλ?.ω[_ν

Δημόνίκος χαίρειν τή νήσω. τώ" παρ^ίϊ^έ^τ^ ? αυτοΐς υπό τής πόλεως

Και αυτη εΐναι τής Αηψίας, ήν ευρεν αυτόθι δίερο- .....λεις τους τών διαφερομένων άνα-

μόνο-,χος Ίωάσαφ Ξένος έπί τμήματος λίθου λευκοΰ. Τά 10 θέμ]ενοι ? πολλάκις ές αυτούς διέλυον συμφ-

δ δλοσχερές αυτής ήν, ώς 'εμαυτόν πείθω, Επιστολή το όρως] ?, τους δέ διέκρινον μετά πάσης οικαι-

α';αφερομένου Δημον ίκ ου, πολύ τό διάφεραν έχουσα οσύνης] .... νο; δε αυτοΐς τοΰ χρόνου γενομένου

οια τούς Ληψιεϊς, και διά τοΰτο άςία στηλογραφίας κρι- έπί τώ]ν ? κρίσεων, και βουλομένων τών Σ-

εΐ331' .....υποστρέ^ειν ?1 προς τά ϊδια, δ δήμος.

^«ί επί τών Ιπιγραφών τούτων εκτεθείσας, κατά τό 13.........·.----τους μετά Βάκχωνος

μετρον των έμ&,, δυνάμεων, παρατηρήσεις μου, ύπο- ........: · · · μείναντας και τά λο »

βάλλων εις τήν τών χρϊΐτχόνων ^ &ν |ργ0ν εΐναι ...........έςαγόντας με .

ή εμοριθης μελέτη χα\ σο,^ή |ρ3υνα τών προγονικών ............οαινα; . . σο δεκ .

λειψάνων, άπεκδέχ0μαι ευγνωαονω: τών ήμαρτημένων .............σΟ,αι Βουλόμενοι

χήΜ οιορθωσιν. " Γ *Γ

'Εκ Πάτμου τή 8 Μαρτίου 1862. (*)

περί τοιούτων σημείων στίςεως πρβλ. Γπιηζ οίβηι. ερί^Γ.οελ. 374
>γ γ έπ., έν οΓ; πολλάκις ίπίδίηι ΐ'αίίοηοιη φΐαηάαπι φΐαββϊνβηβ.

** •^«Χκελίων. σημ.. τοΰ έχδ.
loading ...