Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1862(1863)

Seite: 271
DOI Heft: DOI Seite: Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1862/0145
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡ1Σ.

2Γΐ

272

ά> 242.

^1)

■ητπιιι1ιφΐ|Ι»ΙΗΙΙΙΙΙ8ΐηΐΙΙίΊ!Ι......Ι'Γ

ΐ^ΑΡΚΟΝΑΥΡΗΛΙΟΝ

ΚΑΙΣΥΡ^Υτοί<ΡΑ
Τ0ΤΟ ΣΑ ΝΤΟ.Ν I Ν ΟΥ
μΥΙΟ ΝΤΟ Ν Π Ρ Ο Σ ΤΑ

ΤΗΝΑΘΗ Ν Α ΙΟ I

XI «ρ. 242.

Μφκ^ Αϋρήλιον
Καίσαρα αυχοκρά-
τορος Άντωνίνου
υίον τον προστά-
χην Αθηναίοι.

εδρέθη έν ταΐς άνασκαφαΐς του διονυσιακού θεάτρου χ(0ου πεντελικοΰ, ων δεν διεαώΟη ή άνάχλίσις, και δεν

τη 26 Απριλίου 1862 κατά το δυτικδν μέρος τοϋ κοίλου φ|ρ0υα[ τάς συνήθεις ε?ς τους κάλους Θρόνους διαιρέσεις

ΙνΟα και νΰν κείται πρδς άριστεράν της έ κλίμακος επί ^ Ιχαοτον άνΟρωπον τΐ μήκος των τοιούτων, έκ δυο

τοϋ δεκάτου εδωλίου τής τετάρτης κερκίδος άκά τής δυ- κομματιών μαρμάρου συντεβειμένων θρόνων ή μάλλον

σμικής παρόδου., χά βάΟ.ρον λίθου πεντελικοΰ, το) δψος έδρών μετά άνακλίσεως εις το δττισδεν μόνον μέρος,

αυιοΰ 0,63 τό πλάτος 0,72 χ<3 πάχος .0, 66. ή άπει- 1,80, τδ δψος Ο, 31 τδ πάχος 0,44. έπιγραφήν δέ

χόνισις διά χειρός I Παπαδάκ/], ώς και των έιτομένων δεν εφερον ουδέποτε, άπεΟραύσΟη δέ και διά τήν ίνθβσιν

δύο. τδ άνω βάΟρον Γνε χεθλασμένον εις δύο κ,μμάτια. -χ-ν 4 ά Τον έδώλιον.
. άρ. 243.

Δ ΙΟΡΕΓΛ/ΟΥΣ Διογένους γ\ Ευβοίας (υρα -ί\>. ΛΠ' χώ Λθ'. άρ.\-Λ)§.)

ΕΥΕΡΓΕΤΟΥ *<%ϊέτου άρ. 245 (1) Α]ίσχίνες

» 240 (2) Αίσχυλίον

*?· 244 » 247 (3) Ά]μύνιχος

{& ιι.^ ι '£ ,ίεΡέω1: . » 248 .(4) Ά να. . φις -

ΑΤΤΑΛΟΥ ,ξ™*.00 · . , 249 (5) ΆντισΟέΓνες

Εη ^ΝΥΜΟΤ **»Ψ» ' V, 230 (6) Άρκεσίον

Έπί θρόνου διπλοΰ, δμοίου τω έν σελ. 103 άπει- » 251 (?) Άσ[τ.υ]χαρίδες

κονισΟέντι, ου λείπει έκσυντριοεΐσα δλη ή άνάκλισις· · » ' 252 (8) Αύτ[ογ]ένες

εδρέθη δε αυτόθι ΙντεΟειμένος όπισθεν τής μεγάλης άνε- » 253 (9) Διονίδες

πιγρα'φου βάσεως κατά τή* μέσήν του θεάτρου κερκίδα έν * 234 (10) Έπιγέν[ες

τω τετάρτω έδωλίω παρά τήν δεςιάν τω καθήμενο) κλί- . ·'. 235 (11) Έπί^ελος

μακα, άποΟραυσθέντος του έδωλίου £πως χωρέση δ Ορό- » 256 (12) Ευχροπ[ο;

, 257 (13) Ί0υκλέε[ς
258 (14). Καλλίμαχο[ς

νος· μεταξύ δέ τοΰ θρόνου και τής τετραγωνικής βάσεως
δεν έμεινε τόιτος διαβάσεως, -δ μήκος αύτοϋ κατά τδ μέ-
σον τής Ιδρας άνωθεν 1,23, τδ πάχος κάτω από άκρου » 259 (15) Κέφαλος

. τ>ΰ ποδός του Ορδνου 0,00, το δψος 0,40· δ λίθος πεν- 1 » 260 (10) Κινάδες '

τελικός, πλησίον δε τούτου κατά τδ μέσον του εδωλίου " » 261 (17) Κοκόδο(ν

■ήσαν έντεθειμένοι και άλλοι συνεχείς θρόνοι κακότεχνοι ·-·» 262 (18) Κτέσιμος
loading ...