Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1869

Seite: 321
DOI Heft: DOI Seite: Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1869/0011
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΕ.

32Τ

Άριστίων Άφα
Σωσικλείδης [Άφ

25 Δήμιππος Πεο
'Αρχίας Έγε
Καλλίας Πεν
Ευκλείδης Άφα
Κυδιππος Άφα

30 Αντίφιλος Παν
"Αριστόβουλος Ά [φ
Ά]ντίχαρμος Παν
Ε]υτι[λος Πανα
Στράβων Πα»α

35 Πυθοχάρης Πτεχ
Σώστρατος 'Αφαρ
. . ήριππος Πανα
Άλ]κίμαχος Παν
Φ]αίαξ Άφα

40 Εΰπολις Άφα
Αρίστων Άφα
Άμεινοκράτης Άφ
Άρχέλεος Φη
Ίπποκλέης Τε[λ

45 Δ]ήμιππος Φη
Απολλώνιος φη
Κρ]ατΐνος Άφ[αρ
. . . δαρεύς . . .
Άνα]ξικράτης.

Αί έπι τοϋ ιιίνακος 48 άπεικονισμέναι τρεις έπι-
γραφαΐ α β γ είναι τα διασωθέντα μέρη τριών πλευ-
ρών της αυτής στήλης. Άπεικονίσθησαν δέ έπι τοΰ
πίνακος τρις μικρότερα τοϋ φυσικοΰ μεγέθους.

Ή στήλη μετά τον θάνατον τοΰ μαχαρίτου Πιτ"
τάκη εκείτο έν τω προδόμω τοΰ αρχαιολογικού γρα
φείου και πολύν μετά ταύτα χρόνον έν τή συλλογή
τη έν τω πύργω των άνεμων, ήγνοεΐτο δέ, που ευρέ-
θη. Μετά παντοίας έρευνας έγένετο τελευταΐονγνω-
στόν έξ έγγραφων τοϋ υπουργικού αρχείου, δτι ευ-
ρέθη τω 1860 έν Χαλκίδι έν τή πλατεία των φυλα-
κών έν τω οίκοπέδω πολίτου τινός, μετεκομίαθη δε
εκείθεν τω 1862 εις Αθήνας, άγορασθεΐσα υπό τοΰ
υπουργείου. Μετά ταύτα έγένετο γνωστόν, δτι και·αν-

τέγραφε τις άλλοτε τον λίθον κατά παράκλησιν το&
Πιττάκη, άγνοών, ποΰ ευρέθη.

Της στήλης λείπει κατά μήκος τεμάχιον τριγωνι-
κόν σχεδόν ϊσον τω διασωθέντι, ώς δύναται νά είκάση
τις εκ τής έν τή πλευρά α επιγραφής. Πο'σον μέρος
λείπει κάτωθεν, μένει άδηλον. Και άνωθεν ή στήλη
εΐναι κολοβή, άλλά φαίνεται, ότι άπεκόπη μόνον τό
γεΐσον αυτής.

Ό λίθος είναι πεντελήσιος ή όμοιος πεντβλησίω,
είναι δέ τραχύς καί ουδέ ελαβεν άπ' άρχής τήν προς
γραφήν άπαιτουμένην λειότητα, μάλις-α δέέν τή πλευ-
ρά β. Έκ δέ τοΟ χρόνου καί έκ τής τριβής μέρη μεν
τινα της στήλης και έν τή πλευρ2 α καί έν τή πλευ-
ρά β έξηλείφθησαν εντελώς, άλλα δε κατήντηοαν το.
loading ...