Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1869

Seite: 328
DOI Heft: DOI Seite: Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1869/0018
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
328

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ.

γήσει εις την σημασίαν αυτών η γνώσις τοΟ χαρα-
κτήρος τών άναγεγραμμένων ανδρών.

Οί έν τη πλευρά α στίχ. 41 και 42 άναγεγραμ-
μένοι άνδρες, εάν ένταΰθα ή συνθήκη κατέληγε, θά
είχαζέ τις μετά πιθανότητος εξ αντιπαραβολής τοΰ
λίθου τούτου προς άλλα μνημεία όμοια, ότι είναι 6
Χαιρεφάνης και οί κοινωνοί αύτοΰ, περί ων έν τω λί-
θω γίνεται λόγος. Άλλα πιθανώτερον είναι, οτι ψη-
φίσματος λείψανα είναι τα προ της άναγραφής ταύ-
της, οί δέ άναγεγραμμένοι φαίνεται, οτι είναι άλλοι
τίνες, άγνωστοι ήμϊν τον χαρακτήρα.

Ουχί εύχερέστερον δύναται νά κρίνη τις περί των
άναγεγραμμένων έν ταϊς δυσίν άλλαις πλευραΐς τοϋ
λίθου. Περίεργον είναι, οτι τοΰ 'Αρουνδελιανοΰ λίθου
(€. I. 0. 2266), τοϋ έχοντος την των Δηλίων συγ-
γραφήν περί της δι'έργωνών επισκευής τοΰ ναοϋ, γε-
γραμμέναι είναι καί δύο άλλαιπλευραί. Έξ αυτών δέη
μία, ήτις άνεγνώσθη, πλήρης είναι ονομάτων ανδρών,
ών το πατρικόν γεγραμμένον. είναι κατ5 άποκοπήν
αλλ' έν τοις όνόμασι τούτοις υπάρχου σι καί τινα
των εν τη έμπροσθεν πλευρά, έ'νθα κείται ή. συγγρα-

Αίγ α. 41.
έξ Αί β. 3.
έξ Α. β. 4.
έξ Ασ α. 41.

Άφαρ α. 42. γ. 36>
'Αφα γ. 18. χ.τ.λ.
Γρυγχ β. 10. 12.
Γρυγ β. 6. 40.
Γρη γ. 3.

Δυστο β. 6. 7. κ.τ.λ.

Δυστ β, 8. 9. κ.τ.λ.

Δυσ β. 2. 4. κ.τ.λ.

Δυ β. 19. 36. 44.
Εγε γ. 26.

Ζαρη β. 7.19. κ.τ.λ. γ. 7.

Ζαρ β. 7. 26. κ.τ.λ.

Ζα β. 34.
Ίστια β. 13. 36. κ.τ.λ.

ίοτι β. 10.25. κ,τ.λ.
.. ΙΑΣ γ. 12.
Μινθο β. 52. κ.τ.λ.

Μινθ β. 6. 42. κ.τ.λ.

φή. Έκ τούτου εικάζεται, οτι ή πλίυρά αύτη έχρη'-
σίμευσεν εις ομοίαν τινά ύπόθεσιν καί έγγυηταί 'καΐ
μάρτυρες είναι καί ούτοι, καθώς οι έν τή έμπροσθεν.
Άλλ' εν τω προκειμένω λίθω τοιαύτη εικασία δεν
δύναται νά λάβη χώραν, διότι ουτε ή πλευρά β οΰτε
ή πλευρά γ ειχέ τι άλλο ή την άναγραφήν αυτήν
τών άνδρών, έν δέ τή πλευρά β ήδύνατο έν τη άρχή
τοΰ ά στίχου νά κήται καί ο χαρακτήρ τών άνδρών,
άλλ' ουδέν άλλο.

Ό δέ λίθος αΰτσς διά τών έν τω ψηφίσματι κειμέ-
νων (στίχ. 47) «άναγράφειν δέ καί τών έφηβων τους
όμόσαντας» φαίνεται διδάσκων ήμας, οτι οί άνδρες
ούτοι είναι οί όμόσαντες πολίται καί έφηβοι τήςΈρε-
τρίας, ή δέ διαφορά της γραφής καί τοΰ. τρόπου της
αναγραφής έν τή πλαγία πλευρά φαίνεται, βεβαιούσα
την έν τω λίθω χρήσιν τοΰ ένεστώτος άναγράφειν.
'Αλλάτά κατόπιν τών ονομάτων τών άνδρών επαγόμε-
να κατ" άποκοπήν γεγραμμένα εθνικά ονόματα κατα-
σταίνουσι την ε'ικασίαν ταυτην πάνυ άμφισβητήσιμον.

Τά εθνικά ταΰτα ονόματα τα διασωθέντα καί έν
ταΐς τρισί πλευραίς είναι τά εξής 27 τον αριθμόν

Μιν β. 38.
• ςΜαρο· γ. 15.
Έγ Ν[Ε] γ. 4.
Πάνα γ. 33. κ.τ.λ.

Παν γ. 30. 32. β. 12.
Παι γ. 16.
Πεν γ. 27.
Πεο γ. 25.
Πτεχ γ. 35.

Πτ]εχη γ. 14.
Π]τεχαις α. 2.
Στυρο β. 10. 43. κ.τ.λ.

Στυρ β. 11. 13. χ.τλ.

Στα β. 15, 16 χ.τ.λ.
Σπο γ. 22.
Τε γ. 44.
Τυρο β. 32. 40.

Τυρ β. 37.

Τυ β. 39.
Φηγ. 17, 20. κ.τ.λ.
έκ Φηραι γ. 10.

ΧθΙ β. 5.
loading ...