Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1870

Seite: 354
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1870/0008
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
35*

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡ]Σ.

μεν Αίγιάλη εκείτο προς βορράν έν η δέσει νϋν τά "Οπ. Μυϊα (α)..........)^ 3

χωρία Λαγκάδα, Θ ο λ ά ρ ι α, Π ο - α μ ο ς και ΜϊοηηβΙ, 8αρρ. Τόμ. 4, σελ. 367, άρ. 1.
Στρουμβος, άπερ κοινώ ονόματι καλούνται Λ ί-

γιάλη, ή δε Άρκεσίνη προς Μεσημβρίαν έν τή ΑΙΓΙΑΛΗ.

δέσει τ|) καλούμενη Καστρί και ή Μινώα εις το 3. Κεφαλή Διός δαφνοστεφής προς δεξιά,

κέντρον παρά τον μυχόν τοΰ εύρυχωροτάτου λιμένο; Όπ. ΑΙΓΙ. Πάν άντωπός εχων ώτα, κέρατα

Κατάπολα, τρία μίλια απέχοντος της σημερινής κα' πόδας τράγου, καθήμενος σταυροποδητι και

πόλεως. Καί τών τριών δε πόλεων σώζονται πολλά παίζων τον άσχαυλον, δν κρατεί δια των δύο

ερείπια. χειρών. Έν τω πεδίω, προς άριςερά,άβέβαιόν τι

Ό Οοΐΐζίϋδ, 6 Ββξατ καί ό ΡβΗοπία έδημοσίευσαν σύμβολον,ίσως καλαύρωψ. β}. 3. Γραμμ.2,170

νομίσματα της Αμοργού, άλλ' οι πλείστοι τών νο- Αλλοτε έν τη συλλογή τοΰ έν Σμύρνη

μισματολόγων διαφιλονεικοΰσι τήναύθενπκότητα αύ- Στεφάνου Οαιτίπ.

τών. Τά αναφερόμενα ύπ6 Γολτζίου νομίσματα φέ- 4. Κεφαλή γυναικεία εστεμμένη πυργωτω στεφάνω

ρουσιν είς μεν το έμπροσθεν κεφαλήν Απόλλωνος προς δεξιά.

εις δέ το όπισθεν τρίποδα εφ ου σφαίρα, ή σφαϊραν Όπ. ΑΙΓΙ Α. Τύπος οίος ό τοΰ ανωτέρω νομί-

μετά διαοήτου* έκ τών τύπων δέ τών νομισμάτων σματος......1 £ Γραμμ. 0,747

τούτων κρίνοντες διάφοροι συγγραφεί; έγνωμάτευ- ιΕν τή προειρημένη συλλογή.

σαν ότι οί αρχαίοι κάτοικοι της Αμοργού ^ένησχο- 5. Κεφαλή γυναικεία προς δεξιά έντός κύκλου έκ

λοϋντοκατ' εξοχήν περ'ι την Γεωγραφίαν και Άστρο- σφαιριδίων.

νομίαν. Άλλ' ή βασις εφ' ης έρείοοντα. είναι σφα- Όπ_ ΑΙ_Π. Π^ τραγο'πους ίστα,Λενοζ προς

λερά και επομένως οΰδεμίαν άξίαν δύναται νά εχη αριστερά, υψών την δέξιάν ένώπιον τοΰ προσώ-

ή γνώμη αύτη. που του, τ?ί δέ αριστερά κρατών καλαύρο-

Πρώτος ο ΟαιΙαΙνβιΐθ έδημοσίευσεν εν νόμισμα πα..............2.

της Αμοργού έν γένει και τέσσαρα της Αίγιάλης, Έκ τής συλλογής μου.

μετ' αυτόν δέ εν έτερον τής 'Αμοργου ο ΙΙίοηιιοί, 6 πάν τραγοπους 'ισταρ,ενος πρ6ς αριστερά, υψών

τρία της Αίγιάλης ό ΒογγθΙΙ, !ν τής Μίνωας τής τί)ν δεξιάν ένώπ[0,, τοΰ π?οσώπου του} τ~ δε άρι.

Ιουλίας Μαμαίας ό Κ. Μ^Μ^ΟΗ καί τέλος πάν- στερ? ^τών καχαι}ροηα>

των δυο τής 'Αρκεσίνης ο ημέτερος νομισματολό- "0π Α—I. Μυά μετά κρίκου είς τό άνω μέ-

γος Κ. Ποστολάκας. Συναθροίζοντες πάντα τά υπό ρος> τ«, στ^Λ10ν αυτής Δ. . . . 3 \

τών ρηΒέντων δημοσιευθέντα και προστιθέμενοι διά- Τα <π- άρ_ 3, 4 καί 6 νομίσματα έδημοσιεύ-

φορα ανέκδοτα άποτελοΰμεν τήν μονογραφίαν τών θη3£χν τοΰ ΒοΓΓβ]1 (β) άλλ' άνευ άπει-

άχρι τοΰδε γνωστών νομισμάτων τής Άμοργοϋ και κονιαμάτων.

τών τριών αύτής πόλεων Αίγιάλης, Μινώας καί Άρ- ?> ^ ^ ^ χέρατα ^ π6§ας τρά.

κεσινης. γ0υ^ καθήμενος σταυροποδητί καί παίζων τήν σύ-

ΑΜΟΡΓΟΣ ριγγα, ήν κρατεί διά τών δύο χειρών.

Όπ. Σικύα άνευ τοΰ κρίκου · · · · 3 ~

1. Μηνίσκος Ιστραμμένος προς τά άνω· άνωθεν δ' 8. Έτερον όμοιον άλλα μικρότερον τό μέγεθος.)^. 3.

αύτοΰ" αστήρ εχων οκτώ ακτίνας.

Όπ. ΑΜΟ. Δύο δύρσοι χιαστί τεθειμένοι καί ^ >() Μίοηηβ[ §τ, τύ έν ^ νομίομ*«« τούτω

έχοντες τούς στροβίλους προς τα ανω. 3 γ αΐΓ|«ονΐζόμένον ΙντρμΟν είναι ρϊα* φρονον^εν ορ.ως ότι (χαλ-

Οαιίαΐνβηο, ΙΙβο. (Ιο ηιβιΐ. §γ. ίο^· σ£λ· 221. ■λον ε^ναι μ\ιααχ.

Πίναξ III, άρ. 16. ' (β) Ν«ί8Π»««ο ΟΙίΓοηίοΙΰ, 1843 σελ. 173. Ν° 1,

2. Κεοαλή Διός δαφνοστεφής προς δεξιά. 2 καί 3. ;
loading ...