Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1870

Seite: 355
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1870/0009
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ.

9. Κεφαλή "Ασκληπιού οαφνοσ,τεφης προς δεξιά, σματος, ο τύπος τοΰ λέοντος δς τις είναι ίδιος της

Όπ. Α—I. Σιχόα........3. Μιλήτου, ής άποικοι ήσαν οί κάτοικοι της Αϊγιά-

10. Κεφαλή Ασκληπιού δαφνοστεφής προς δεξιά. λης, καΐ ή εν'Αμοργω άνεΰρεσιςτοΰ νομίσματος μέ

Όπ. Α—I. Σικύα μετά τοΰ κρίκου-ύπό τό στο'- πείθουςι νά αποδώσω αύτο άδιστάκτως είς τήν Αί-

μιον αυτής Δ.........)£ν 4·. γιάλην.

11. Ή αύτη κεφαλή. Περί δέ της σικύας, ή τις ώς κύριον σύμβολον «α-

Όπ. Α—1—Γ—I. Σικύα μετά κρίκου. Έν τω ρι'σταται εν τοϊς πλ6£σΤοις τΰν νομισμάτων της Αί-

πεδίω όφις άνωρθωμένος και έστραμμένος προς γ[άλης, ό (^αβίνβηβ λέγει ό'τι είναι δυ'σκολον νά'ά-

άριστερά...........3. ποφανθή τις όποιον είναι το άγνωστον τούτο οργα-

Τά εξ ύπ' άρ. 6, 7, 8, 9, 10 και 11 άνωτέ- νον χα{ ε[ς <πο[ας &?7ΐσκεοτικί{ς τελετάς έχργ.σ(.

ρω νομίσματα έκ της συλλογής μου. μευεν. £>κάζει »μως ώς >χ τοΰ παρακεψ,|νεΰ £?εως

12. Κεφαλή Ασκληπιού δαφνοστεφής προς δεξιά. δτι εχει άναφοράν τινα προς την λατρείαν τοϋ Ά-

Όπ. Α—I—[Γ]—I. Σ<κόα άνευ κρίκου. Έν σχληπιοΰ. Επειδή δέ το αύτο σύμβολον ευρίσκεται

τω πεδίω προς αριστερά, άνωθεν τοϋ Α, δφις καχ ζ'ις ^ νομίσματα τής Επιδαύρου, θεωρεί τήν εί-

συνεσπειρωμένος και έστρχμμένος πρός δεξιά. κασ['αν του £πίβεβαιουμένην καΐ υποθέτει δτι άνηρ-

Πρός το άνω μέρος του νομίσματος ύστερόση- τάτο |κ το0 πρ^ς ^ ^νω κρ['κου |ν τ& να$ τοσ

μον (οοηΐΓβ-ιηηΓςαο), έν ω βότρυς. · Α· 3 0εοϋ ^ ύγει'ας ε?ς ·ν ^το ά?ιερωμένον (α). Ό Βογ-

Οα(1;ι1νοηο,σελ. 223,άρ. 3. Πίναξ III. άρ.19. ΓβΙ] περΐγρχ?ων τ5 |ν Ιόγω άντικείμενον ώς άγνω-

13. Κεφαλή Αθηνάς προς δεξιά. στον τι σύμβολον παρεμφερές άγγείω ανευλαβών

Όπ. Α—I—Γ—I. Σικύα μετά κρίκου. Έν τω κα1 ανεστραμμένω, Ιχοντι δέ άντί βάσεως κρίκον

πεδίω προς δεξιά όφις συνεσπειρωμένος και πρ^ς «νάρτησιν, απέχει τοΰ προσδιορίσαι αύτό (β).

έστραμμίνος πρί,ς δεξιά......3. Τέλος δέ πάντων ό ΒϊγοΙι (γ) γράψας έπι τοΰ προ-

Οαίΐηΐνεηρ, σελ. 223, άρ. 2. πίν. III. άρ. 18 κειμένου εκτεταμένην πραγματείαν φρονεί δτι άνε-

και έν τή συλλογή μου. κάλυψεν εϊς τίνα χρήσιν ήτο προσδιωρισμένου. Λέ-

14. Έτερονδμοιονεχονέντω όπισθεν δστερόσημον ενώ γει ό'τι εν τινι μνημείω τοΰ ίατροΰ Ίάσωνος, δημο-

γλαύξ μεταξύ των γραμμάτων Α και I. $ν 3. σιευθέντι έν ταϊς ΑηΙί^υϊΐόδ 6α ΟίώϊηβΙ <1β ΡοαΓία-

,„ „. λλ ~ ' , Ιβδ Οοηπ'βΓ (Γοΐ. Ραπ8, 1843 ρΐ. XXXV), φαίνεται ά-

ίΐκ της συλλογής μου. *> ι Λ*»;»·, , \ . ·*

# πεικονισμενον το περι ου ο λόγος εργαλειον πλη-

1ο. Κεοαλή Αθηνάς προς δεςια. , . , , . , _ , _ , ,

1 / «,^τ σιον του υπο του ιατρού τούτου ^εραπευομενου α-

"Οπ. Α—[11—Γ—I. Γλαυξ προς οες-.α. 4. , ^. , „ , Γ « , , ^

ι -1 , ' , _ ' , , σθένους· συμπεραίνει λοιπόν οτι είναι ο υπο του ΰι-

ϋαθαίνοηβ, αύτ. άρ. 4. πίν. III. αρ. 20 και εν , Γ £ , ■

' 1 τρουυιου ονομαζόμενος ββηβυβ οΐ^ραβοδ και υπο του

τή συλλογή μου. ,'''7 Τιμάρνου παρ' Άθηναίω (ΙΑ'. 501 Γ.) χαλκούς

16. Έτερον όμ,οιον εγον έν τώ όπισθεν το αυτο υ- ,^ΓΛ-, Γ„ , , 4 , ,

Φ&χνψ «■ ομφαλός, όστις εκρεματο δια σχοινιού εις τα

στερόσημον τοΰ ύπ' άριθ. 14 νομίσματος. · Χ\- * λακωνικ2{ βαλανεΐα ^ δι' αύτοΰ κανονίζηται ή θερ-

17. Κεφαλή γυναικεία έστεμμένη πυργωτω στεφανω ^ ^ δώ{Λατος>

π^ .' τ «.".ν ' "Γ*' V '> ! .—<. Ή άνακάλυψις δτι τό άγνωστον τοΰτο σύμβολον

Όπ. ΑΙ—ΓΙ. Κεοαλή λέοντος προς άριστε- , , , , ν α α '

να 1 3 είυαι σικύα οφείλεται ε ς τον υιον μου Ιωαννην Λ,αμ-

ρά.............1 V

προν, όστις κατά τήν έν τώ παρελθόντι ετει περιή-

* Αμφότερα τά άνωτέρω έκ τής συλλογής μου. ^ ^ Ίταλίαν ερευνών μετ' έπιστημονι-

Τό νόμισμα τοΰτο αποδίδεται υπό τοΰ δεδίϊηϊ (α)

εις τάς Αίγας τής Κιλικίας. Ή κεφαλή όμως, ητις-- —

είναι απαράλλακτος ώς ή τοΰ ύπ' αριθμόν 4· νομί- ^ Κβοαβίΐ. σελ. 226.
--— (β) ΝαπιίδηιαΙΐο ΟΙίΓοηίοΙβ. 1843. σελ, 174.

(α) ίοΙΙβΓβ. Τομ. IX. σελ. 5?. Πίναξ III. άρ. 6. (γ) Αυτόθι σελ. 193.
loading ...