Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1870

Seite: 357
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1870/0011
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ.

357

Κόρτυς* έπιβεβαιοΰται δε και υπό τών νομισμάτων, "Οπ. ΜΙΝΟ—Η—ΤΩΝ. Ό αυτός τύπος της

φερόντων ΚΝΩΣΙΩΝ και ΓΝΩΣΙΩΝ, ΓΟΡΤΪΝ1ΩΝ Αρτέμιδος..........Α· 5 £

και ΚΟΡΤΓιΜΩΝ. Καθόσον δ' άφορα το υπ άριθ- δοδίι'ηΐ, άβδεπ'ζ. (Ιεΐ Λ'υδ. ΓοηΙβηβ, ραΓ5. Π. σελ.
μδν 21 νόμισμα, είς τρία κομμάτια άτινα παρέβα- 34. Ταν. Χ. η° 1 3. Ό Σεστίνης έν τω Α'. μέρει
λα, υπάρχει καθαρά ή έπιγραφή ΑΡΙ. Ούχ ήττον ο (σελ. 75) της περιγραφή; των νομισμάτων τοΰ Φον-
αΰτός τόπος της ανευρέσεως και τό όμοιόρρυθμον τάνα άνέγνωσε την έπιγραφήν του νομίσματος τού-
της τέχνης πείθουσιν ότι και τό νόμισμα τοΰτο άνή- του ΚΟΙΝ . . . ΗΤΩ.\ και άναπληρώσας αυτήν είς
κει είς την αυτήν ώς και τό προηγούμενον πόλιν ό- ΚΟΙΝΟΝ ΚΡΗΓΩΝ τό άπέδωκεν είς την Κρήτην
θεν τεκμαιρόμεθα ότι ή πόλις αύτη έχαλεϊτο Άρ- είτα όμως έρευνήσας κάλλιον άνέγνωσεν ό^θώς ΜΙ·
κεσίνη, Αργεσίνη και Αρικεσίνη. ΝΟΗΤΩΝ και άπέδωκεν αυτό είς την προ τοϋ έπι-
ΜΙΝΩΑ νείου των Μεγάρων κειμένην μικράν νήσον, ήτις έ-

_ , » καλεϊτο έπίσης Μινώζ. Πλήν ή τοιαύτη άπόδοσις

22. Κεφαλή νεανική Βαχνου χισσοστεφους προς οε· , , ,

„ , είναι ρεοιασμενη και παντη απιυανος.

ςια.

Όπ. Μ-Ι-Ν-Ω. Κάνθαρος· ά,ωθεν δ' αύ- ΛοΆΐχ Μ«/Λ« α.

τοϋ βότρυς..........· - · I

Έκ της συλλογής μου. 26. ΙΟΥΛΙΑ Μ Α ΒΙΕ Α ΟΙϊΒ Κεφαλή τής Μαμαίας.

23. Κεφαλή Έρας μετ ένωτίων και στεφάνης κε- Οπ. ΕΠΙ. Τ. ΦΛΑ. ΚΡΠΝΟΥ ΜΙΝΟΗΤΩΝ.
κοσμημένης δι' άνΟεμίίον προς αριστερά. ΑΡΧ. Απόλλων ιστάμενος, ένδεδυμένος χιτώ-

Όπ. ΜΙ. Αετός προς δεξιά στρέφων τήν κε- να ποδήρη εύρύτατον χαί κρατών λύραν.^8 §»

οαλήν πρός αριστερά. Έν τω πεδίω έμπροσθεν Έν τω Βρεταννιχώ Μουσείω. \Υ3(1<]ϊη§Ιοη,

τοΰ άετοϋ κλάδος έλαίας......2 Κβνιιβ Ναηιίδαιηΐϊ^υβ, 1853. σελ. 250.

Ό Κύρ. ΡΓο1ν65θΙι-θ5(οη δημοσιεύσας τό νόμισμα ^ Θεσσαλίας
τοΰτο (Ιηΐ'άϊΙβ ιτιΐ'ίηβΓ δαηιπιΐυηη^ 3ιιΙοποιώογ αΐΐ

§ΓΪβοΙιίδοΙιβΓ Μϋηζοη, σελ. 44. Πίν. III. άρ. 94) ά- ΑΤΡΑ_.

πέδωκεν αυτό είς τήν Μίδειαν ή Μίόεαν μιχράν πόλιν 27. Κεφαλή Απόλλωνος Επικούρειου πρός αριστερά,

τής Αργολίδος. Άλλ'έπειδή τής Μιδέας ίέν είναι 'Οπ. ΑΤΡΑ. Σικύα μετά κρίκου και χεφουρ-

γνωστά άλλα νομίσματα, όμοιον δ έτερον νόμισμα λαβίς. Τό όλον εντός κύκλου εκ σφαιρι-

προέρχεται εξ Αμοργού, ενισχύομαι εις το ν απο- οιων............3.

δώσω αύτό είς τήν Μινώαν. Έν τή συλλογή τοΰ έθνιχοϋ Νομισματικού

>< *\ ι π Μουσείου.

Ιουλία ϊιαυλα.

24. ΙΟΥΛΙΑ—ΠΑΥΛΑ ΟΕΒ. Προτομή μετ έσθή- Υ·) Αργολίδος
τος τής Ιουλίας Παύλας πρός δεξιά. ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ

"Οπ. ΜΙΝΩ—Η—ΤΩΝ. Άρτεμις κυνηγέτις ' _' ", ,

> * * * - ο , < ο « ^δ· κεφαλή Ασκληπιού όαφνοστεφης προς δεξιά.

ενοεουμενη χιτώνα βραχυν και βαδίζουσα προς :. Τ ; ν , Γ

δεξιά, κρατούσα δια μεν τής άριστερας έκτει- ν°π· Ή Ί>ίεια '^ταμένη πρός άριστερά λαμ -

νομένης τόξον, δια δέ τής δεξιάς έξάγουσα βέ- βάνουσα δια τής δεξιάς φάρμακον έκ φιάλης,

λοςέ< τής όπισθεν τοιν ώμων φαρέτρας. Παρα ^ κρατεί δια τής αριστεράς. Έν τω πεδίω

τω άριστερω αυτής ποδί κύων δηρευτικός τρέ- άρ-ατερά μεν Ε, πρός δεξιά δέ σικύζ

χων πρός δ'εξ ά.........6. ^ζτί *Ρίκ0ϋ·Α· 3 ί

Έν τ ή συλλογή τοΰ έθνικοΰ Νομισματικοΰ Εκ τής συλλογής μου.

Μουσείου. 29. Κεφαλή Επικούρειου Απόλλωνος δαφνοστεοής

25. ΙΟΥΛ ΚΟΡΝ ΠΑΥΛΑ ΟΕΒ. Ή αυτή προ- πρός δεξιά.

τ5Ρ!· Όπ. Δύο σικύαι έν μέσω των οποίων λαμπτήρ.
loading ...