Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1872

Seite: 384
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1872/0006
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
384

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ2.

ονομαστί οι Ίστιαιεΐς εϊτε'Ωρεΐται έν τή εποχή ταύτη,
άλλ' ούχ ήττον» ήδύνατο νά υπόθεση τις, ότι τυχαίως
και έξ άλλου τίνος λόγου δεν μνημονεύονται καί
οτι ή συμμαχία αύτη των Έρετριέων και Ίστιαιέων
πρέπει να τεθη μεταξύ Όλ. 104-, 2, και 105, 3,
π. Χ. 362—358. Είς τους χρόνους δέ τούτους οδη-
γεί και ή δίφθογγος η, γραφομένη δια του ΕΙ.
Άλλ' ή ακριβώς ςΌΐχηδόν γραφή τής στήλης, ή καλ-
λονή των γραμμάτων, ήτις λείπει καί εκ των Ατ-
τικών στηλών της εποχής ταύτης, ή χρήσις τής ΟΙ
αντί τής διφθόγγου ω, ή αρχαιοπρεπής τοΰ λόγου
συντομία ύπεμφαίνουσιν έποχήν πολλω άρχαιοτέραν
και πιθανώτερον δεικνύουσιν,εάν ή συμμαχία τεθή προ

τής επί Ναυσινίκου (Ολ. 100, 3, π. Χ. 378) συμ-
μαχίας τών Αθηναίων κατά τών Λακεδαιμονίων, εις
ην προθυμότατα προσετέθησαν αΐ έν Εύβοια πόλεις,
ώς μαρτυρεί τδ έπι Ναυσινίου ψήφισμα ('Ραγκ. Α Η
άρ. 381 Ι)ϊ3 σελ. 373. ΜβίβΓ ΰοω. ορί§. II. άρ. 61.
Έπιγρ. άνέκδ. φυλ. II. άριθ. 61), και ϊσως πρέπει να
τεθή ούχϊ πολύ μετά την έν Αιγός ποταμοϊς ήτταν
τών Αθηναίων (Όλ. 94, 1, π. Χ. 404).Άλλ' εκ τής
ιδιαιτέρας ιστορίας τών Ευβοϊκών πόλεων έν τω εΐ-
κοσιπενταετή τούτω διαστήματι ήξεύρομεν μόνον ότι
Νεογένηςτις κατέστη τύραννος τής Ιστιαίας είτε
τοΰ Ώρεοΰ,έξέβαλον δ'αύτόν εκείθεν οί Λακεδαιμόνιοι,
πέμψαντες τον στρατηγόν θηριππίδαν (Αιόδ. 15, 30).

Άριθ. 418.

(Όρα Πίν. 55)

......[είπε · επειδή.....

• π........[άνήρ άγ]αθό[ς έσ-

τ]ι ά.......[περί τ]όν [δ]ή [μον

τον Έρε[τριέ]ων [λ]έγων [κ]α[ί πράτ

τ]ων άεί ο,τι αν εχη άγαθό[ν, έδο
5 ξ]ε τή βουλή και τω δήμω, [ ε!

ν]αι πρόξενον καί εΰέ[ρ]γέτην

τοΰ δήμου τοΰ Έρετριέων αύ[τ-

έ]ν καί έγγούνους καί εΐν(αι) αύ-

τ]οΐς γης καί οικίας ενκτ[η-
10 σ]ιν καί άσυλίαν κα[ι]πολέμ[ου καί

ε]ίρήνης καί άτέλειαν ει-

ςάγον τι καί έξάγον τι, κ[αΟά-

π]ερ καί τοις άλλοις Έρετ[ριεΰ-

σ]ι, καί πρόςοδον προς τήν βο[υλην
15 καί τον δήμον πρ[ώ]τοις μεΓτά

τ]ά ίερά καί προεδρίαν έν πα-

σ]ι τοϊς ά[γ]ώσι, οις ο [δ]ήμος τί[θη

σ]ι. Αναγράψαι δε τόδε τό ψή-
φισμα εν στήλη λιθίνη καί
15 σ]τήσαι έν τω ίερω τοΰ Άπόλ'

λω]ν [ο]ς του δαφνηφόρου.

Τό τεμάχιον τοΰτο του προξενικού ψηφίσματος τών τον όκτώβριον 1870 έν τη Έρετρία αυτή. Έκ·
Έρετριέων τό πολλοί) λόγου άξιον διά τό έν αύτώ μαγμα επί χάρτου ευκρινές άπέστειλεν είς τήν έφο-
άναφέρόμενον Ιερόν του Απόλλωνος τοΰ δαφνηφο'- ρείαν τών αρχαιοτήτων έ δήμαρχος Νέων Ψαρών
ρου, είς ο παραγγέλλεται νά στηθή. ή" στήλη, ευρέθη Δ. Ε. Βαλαβάνος, γράφων περί τοΰ λίθου τα εξής*
loading ...