Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1872

Seite: 394
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1872/0016
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
394 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΈΡΙΕ.

Κατά πάσαν πιθανότητα ή Ελένη έκ προθέσεως ήτις και παρετάθη μέχρι των πρώτων μηνώ; τοΰ

παρέλειψε τ6 του νεαροΰ ήγεμόνος όνομα, άφοΰ δεν 1294·. Γνωρίζοντες δ' έκ της ιστορίας δτι ο νεαρός

ήούνατο νά Ιγχαράξη επί τών νομισμάτων το ίδιον δούς" των Αθηνών κατά τους χρόνους της παιδικής

εαυτής ως δουκίσσης. Εις την είχασίαν ταύτην ένι- αύτοΰ ηλικίας έπωνομάζετο κοινώς Γουϊώτος (Οα]οΐ)?

σχυόμεθα ετι μάλλον βλέποντες ότι ή Ελένη φιλο- άποδίδομεν πειχοιθότως εις την δευτέραν περίοδον της

δόξως εξάσκησε βραδύτερου το δικαίωμα τοΰ κόπτειν άνηλικιότητος αύτοΰ τα έξης νομίσματα, άπερ συμ-

νομίσματα, ώ; βαρωνίς τοΰ μικρότατου τιμαρίου φώνως προς την ίστορίαν φέροντα τ6 ύποκοριστικον

της επί τοϋ ήμίσεος της Καρυταίνης (α). όνομα του δουχος Αθηνών Γουΐδωνος πιστεύομεν

Ουγων ό έκ Βρέννης ανέλαβε κατά τον Ίανουά- κοπέντα υπό τοϋ κηδεμένος αύτοΰ,
ριον τοΰ έτους 1292 την κηδεμονείαυ τοΰ Γουίδωνος,

9 ψ ? ΟνίΟΤί ϋνΧί ΑΤίίϊ Σταυρός.

Όπ. ν Τ&ΕΒΕ ϊ Οίνΐδ ? Πύργωμα. — Κράμα.

10. ί ανίΟΤ ϊ ϋνΧ ί ΛΤΚ ! Σταυρός.

"Οκ, ? Τί\ΕΒΕί Οίνΐ δ ? Πύργωμά. — Κράμα.

11. ψ νν ΟνίΟΤ ? ϋνΧ ¥ ΤΑΚ Σταυρός.

Όπ. ΤΙχΕΒΕ ? ανίδ ί Πύργωμα. — Κράμα.

12. 4· α ΟνίΟΤ α ϋνΧ α ΛΤίΐ Υ Σταυρός, έν ταϊς γωνίαις τοΰ οποίου ανά εν γ
Όπ. ^ ^ Τ[\6β& ί 0ΙΥΙ5 α Φρούριον μετά τριών πύργων. — Χαλκός.

Τό τελευταϊον τούτο νόμισμα είναι τό αύτό δπερ
φαίνεται απεικονισμένου έν τω συγγράμματι τοΰ
Ι)β 5αα1εγ (β)· αλλά δύο όμοια κομμάτια έςέλαβεν
ο σο^ός συγγραφεύς διά την κακήν αυτών διατήρη-
σιν άντι δυο διαφόρων νομισμάτων, άναγνούς έν
μέν τω πρώτω ΟΥΙ ϋΝδ · · · έν δέ τω δευτέρω

(α) Περί τών νομισμάτων της Ελένη; ώς Κυρίας της Κα-
^υταίνης βλέπε την πραγματείαν μου έν τί) Κονυο ΝυΐΏίδΠία-
ίΐ(]υο, 1869, σελ. 193.

(β) Νιιιηίδΐιιαίϊφαβ <1θ8 ϋι-οϊεαιίοδ, ρΐ. XVII, άρ. 3 χ«ί 4.

ΟνίνΤ (βίο) ϋνΧ, και άπέδωκεν αυτά είς τον Γου!·
δωνα Α'.

Β.

ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α'. ΔΟΤΚΟΣ ΤΗΣ ΝΑΞΟΥ.

Μετά την ϋπό τών σταυροφόρων χατάκτησιν της
Κωνσταντινουπόλεως, τω 1204, κατά την γενομένην
διανομήν μεταξύ τών πορθητών ή κερδαλεόφρων ενε-
τική πολιτεία, ή τοσούτον δραστηρίως συμπράξασα
προς εύόδωσιν της έπιχειρήσεως,ελαβδν είς κλήρον τά
loading ...