Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1872

Seite: 396
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1872/0018
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
096

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΕ.

πεις, και συγκομίζων πλούσια δώρα (α). Έξασφα- ναν θυγατέρα Ούγωνος του έκ Βρέννης, έκ του δευ-

λισθεις δ' άπο των Τούρκων τω 1332 δι' άνακωχής τέρου τούτου γάμου μετά της Ελένης θυγατρός τοϋ

και προμηθευθείς πολεμοφόδια έξ Ευβοίας, ήσκει τήν Ιωάννου Α' δεσπότου της Θεσσαλίας, άλλ'έκ τοΰ

πειρατεία^ χείρον και αυτών των απίστων, έφορμών γάμου τούτου ουδείς βλαστός προήλθε (α) και οΰτω

κατά τών γειτονικών νήσων, εϊς διηνεκή εχθραν μετά τδν Νικόλαον αποθανόντα τω 1341 άτεκνον διεδέ-

ΐών δυναστών αυτών ευρισκόμενος και πολλά κατ'αύ- ξατο έ αδελφός Ιωάννης Α'.

'ιών έπιχειρών. Ούχ ήττον μεθ'δ?νας ταύτας τάς βίαιο- Τών δουκών τής Νάξου μεθ' δλας τάς επί είκο-

πραγίας ή ενετική πολιτεία προσεκάλεσε μεν αύτδν σαετίαν ανένδοτους έρευνας μου εν μόνον νόμισμα

νά μεταβή αυτοπροσώπως είς Ένετίαν, παρέσχε ήδυνήθην ν' ανακαλύψω, ανήκον εις τον Νικόλαον

δ' αυτώ και όπλα προς άμυναν τών νήσων του, ύπο- Α', απέκτησα δε τοΰτο τω 1836 μετ' άλλων άρ-

θέτουσα ότι ο Νικόλαος ήθελε παράσχει σπουδαίας χαίων της Νάξου νομισμάτων. Τό μοναδικόν τοΰτο

υπηρεσίας κατά την εναντίον τών Τούρκων μελετώ- της συλλογής μου νόμισμα είναι τό έξ?,ς·
μένην έκστρατείαν. Ό Νικόλαος ένυμφεύθη τήν Ίωάν-

+ ϊΐΙ0(ΟΙ)Ανδ. ϋνΧ 3^ μεταξύ δύο κύκλων έκ σφαιριδίων. Έν τώ μέσω σταυρός.
"Οπ. + Α0ΙΟΡ6Ε ΙΐΙΧβ ^ μεταξύ δύο κύκλων έκ σφαιριδίων. Έν τω μέσω κεφαλή νεανική

άντωπός. — Κράμα.

Μή όντος άχρι τούδε γνωστού άλλου τινός νομί- ται νομίσματα έν τή κυρίως Ελλάδι· άνενδοιάστως

σματος της δουκείας της Νάξου, άγνοοϋμεν άν και λοιπόν φρονώ, οτι τό ανωτέρω περιγραφέν άνέκδοτον

άλλοι δοϋκες έποιήσαντο χρήσιν τοϋ δικαιώματος νόμισμα ανήκει είς τον Νικόλαον Α'.
τοϋ κόπτειν νομίσματα. 'Εάν όμως άναλογισθώμεν, Ό Κ. ΙΙορί, προς δν έδωκα τήν έπιγραφήν τοΰδε

οτι άλλοι υποδεέστεροι ήγεμονίσκοι της/Ελλάδος, τοϋ νομίσματος μετά και άλλων, ποιών'λόγον περί

ώς οΐ αύθένται τών Σαλώνων, ή Ελένη βαρωνίς τή; αύτοϋ αναφέρει οτι είναι άπομίμησις τών ενετικών

Καρυταίνης και ο Γεώργιος Α'. Γκίζης, δυνάστης γρόσσων, τών κοινώς λεγομένων ματαπανίων (αιαία-

τής Τήνου, άπαντες προγενέστεροι τοΰ δουκος Νι- ρβηί) (β)· άλλ' ο ρηθείς Ιστοριογράφος σφάλλει,

κολάου, έκοψαν νομίσματα, και ότι καθ' έκάστην διότι τό ήμέτερον νόμισμα ούδ' έκ καθαρού άργύρου

ανευρίσκονται χαί άνακαλύπτονται νομίσματα τέως είναι, ουδέ κατά τον τύπον ή τό μέγεθος εχει τι πα-

αγνωστα, δέν είναι τολμηρόν ν' άποφανθώμεν ότι ρεμφερές προς τό ένετικόν γρόσσον. "Αν έπρεπε νά

είναι πιθανώτατον θάττον ή βράόιον ν' άνακαλυφθώσι ύποθέσωμεν ότι νόμισμά τι ένετικόν έχρησίμευσεν ώς

καΐ άλλα νομίσματα τών τε προγενεστέρων και με- πρότυπον, τοϋτο είναι τό ιηαΓοαοοίο, όπερ φέρει μέν

ταγενεστέρων τοΰ Νικολάου Α' δουκών τής Νάξου, τήν κεφαλήν του άγιου Μάρκου άντωπόν, ώς τό τής

"Ίσως ήδύνατό χις νά φέρη εις αντίρρηση ότι τό ήμέ- Νάξου νόμισμα, είναι δ3 έκ κράματος και έλκει πε-

τερον νόμισμα έκόπη πιθανώς και Οπό Νικολάου τοϋ ρίπου τό αυτο βάρος.
Β', άλλ' ό δούξ ούτος ήγεμόνευσεν άπο του 1371 Π. ΛΑΜΠΡΟΣ,

μέχρι τοϋ 1383, ότε πλέον είχον παύσει νά κόπτων- _■

(α) Β'.βλ. τής Κουγκέστας, στ. 6696—6703-

Βιβλ. τής Κ,ουγκέστας, στ. 6696—6703, (β) Ηορί. αύτ. 5ίλ. 361.
loading ...