Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1872

Seite: 407
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1872/0029
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ. 407

©έλει δέ προσλάβει και τον άρχοντα Κόϊντον (στίχ. τον άρχοντα, ου έσώθησαν μόνον τά . . .. ωνος.

15), όστις άγνοοϋμεν πως παρημελήθη, Ινω έν τω Τίνα αρχήν ή έπιμέλειαν διεχειρίσθησαν οι άνδρες,

αντιγράφω του Πιττάκη (ατίχ. 12), καθώς επί τοΟ οΐτινες ήσαν οϋτω κατ'άρχοντας άναγεγραμμένοι

λίθοι», κείται ευκρινώς επί Κοί'ντου. τή- στήλη, μένει ήμΐν άδηλον. "Αξιον δε προσοχής

Τά έν τή κατ'άριστεραν σελίδι λείψχνα έκ των είναι, ότι μετά τούς άρχοντας Καλλισώντα (στίχ.

αρχόντων είναι πάντα κολοβά άλλ' οϋχ'ι δυςδιάκριτα 12) και Άριστο[βο.....(στι'χ· 17·) αί θέσεις μέ-

καθ' ημάς. Έν τω 5 οτίχω εκείτο, φαίνεται, τ6 άρ- νουσιν έν τω λίθω κεναί. Τούτο σημαίνει μεν ίσως,οτι

χοντος και άλλοθεν γνωστόν όνομα Άριστόξενος ούδε'ς άνήρ επί των αρχόντων τούτων Ι^ρημάτισεν

(ΟΙΟ. 255),έν δέ τω 6 στίχω ήν μετ' αυτόν άνήρ τις ό,τι δή έχρημάτισεν., άλλά ήθελεν ύ-εμφαίνει συγ-

άναγεγραμμένος.....ς Άγασίου, εί κα'ι ό λίθος χρόνως συνεχή τήν σειράν των αρχόντων και όιε-

άντί του πρώτου Ά(λφα) Ιχει σαφές Λ(άμβδα). γείρει την ύποψίαν, μή οί άρχοντες Θεόφημος και

Όνομα άνδρός βραχύτερον μετά τοΰ αυτού πα- Ηρώδης ήοξαν ό εις αμέσως μετά τον άλλον,
τρωνυμικοΰ, φαίνεται, ίκειτο έν τω 8 στίχω μετά

Άριθ. 424.
(Ό9. πίν. 59).

• έν κιβωπ'ω, ρ]άκος, [χάνδυν Διοφάντη Ιερωνύμου γ-
υνή Άχαρνέως π]ασμάτια [έχοντα χρυσά · ράκος, κατάσ-
τικτος έν κιβ]ωτίω χειρ[ίδας έχων, ξυστιδωτός· Με-
νεκράτεια ά]νέθ/,κεν · ράκ[ος Μενεκράτεια Διφίλου
5 γυνή · χιτώ]να στΰππινον ράκο[ς Ήγήσιλλα . χιτώνα στ-
ύππι]νον ράκος Φαναγόρα ■ κατάστικ[τον Άριστομάχ
η · χιτοψίσκον λευκόν Τελεσώ · χιτωνί[σκον βάτραχε -
ιοΰν έί]κος Καλλιστράτου Όή[θ]εν γυνή · ά[νάδημα ποι-
κίλον], ζ ώ μ α λευκόν ή αΰτή Καλλίπη · χιτ[ωνίσκον με-
10 σαλο]υργή ράκος, χιτώνα στΰππινον ή αύ[τή Καλλίππ-
η · χιτ]ωνίσκον γλαυκειοΰν, χιθωνίσκον [παραλουργ-
η π]αραπο!κιλον ή αυτή ράκος Καλλιστρ[άτου γυνή \Α-
φιδν^ίου · θώρακα κατάστικτον Ήδύ[λη] ΦρεαΓρρίου. άμσ-
.... ργινον χιτώνα ράκος θαλλίς · τρύφη[μ]α άμόρ[γινον ρ-

. . . ων- 1 δ άκος, κεκρύφαλον ποικίλον Μ ί ν υ λ λ[α]Θ ά λ λ[ο υ · χιτων-
. . ν γ ι- ίσ/.ον περιήγητον χειριδωτόν Μνησιστρ[άτη Αίσί·

. . στι- μου · χιτωνίσκον βζτραχίΐοϋν περιποίκι[λον ράκο-

. . χιτ- ς Μυρρίνη . τρύφημα Φανοδίκη Νεάνδρ[ου · κατάστικτ-

• ες βλ- ον ρϊχος ή αυτή · χιτωνίσκον άνόρε[ίον ράκος Φαινί-

• κον ε- 20 ππη · χιτώνιον στΰππινον κατάστ[ικτον, κάνουν, τό ά-

γαλμα! χ ε ι, Μόσχου δυγάτηρ Λεωσ[Οένους γυνή άνέθ-
ηχεν.

Τό λείψανον τό δημοσιευόμενον ένταΰθα μετά πανο· ται έκτοτε έπί τών βαθμίδων τοΰ βράχου των προ τοΰ
μοιοτΰπου δεν προσθέτει μεν νέα άρθρα είς τά γνωστά Παρθενώνος, έχει πάχος 1 3 έκατοστά, είναι πάντα-
τών αναγραφών τοΟ είδους τούτου, άλλά σαφηνιζει . χόθεν τεθραυσμένον, διασώζει δέ και έν τή άντιθέτω
και διορθόνει τινά άλλου λειψάνου τών αναγραφών πλευρά σποράδην γράμματα, εξ ων γίνεται καταφα-
τούτων ασαφή όντα κ^Ί άμφιβαλλόμενα ή μή ορθώς νες, ότι ή στήλη είς ήν ανήκει, είχε και τάς δυο
άναγνωσθέντα. πλευράς γεγραμμένχς. Είναι δέ τό τεμάχιον έκ λί-

Τό τεμάχιον της στήλης, έφ' ού άναγινωσκεται, 0ου πεντελιχοΰ καΐ είναι ΐσως τό πρώτον τεμάχιον
ευρέθη τω 1865 παρά τό Κιμώνειον τείχος κατά τήν στήλης λίθου πεντελικοΰ ανηκούσης είς τάς άναγρα-
μεσημβρινοδυτικήν γωνίαν τοΰ Παρθενώνος και κει- φας ένδυμάτων, κοσμημάτων κ.τ.τ. τών άνακειμενων
loading ...