Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1873

Seite: 435
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1873/0029
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ.

435

κίαν τινά, ήτι; εκ των υπαρχόντων λειψάνων ού μό-
νον δεν ερμηνεύεται, άλλα και πάσαν περί τοΰ άρ-
χοντος τής αναγραφή; είκασίαν κατασταίνει άμφί-
βολον. Ίσως ή εν τή στήλη αταξία αυτη υπεμφαί-
νει άταξίαν εν τω πράγματι. Αλλα περί τούτων μό-
νον το έλλεϊπον τεμάχιον της στήλης, ε'ις ού την
ευρεσιν κατεβλήθησαν μέχρι τούδε είς μάτην αι
δέουσαι προςπάθειαι, ήδύνατο νά μας φώτιση. Το δέ
νϋν υπάρχον ταύτα μέν νά μας διδάξη δεν δύναται,
παρέχει δέ ύμΐν περί της εκτάσεως των ταμιακών
αναγραφών της εποχής ταύτης γνώσιν πληρεστέραν
παρά το τεμάχιον τί,ς επί Ίθυκλέους άρχοντος ανα-

γραφής, καταργεί πεπαλαιωμένα; τινάς εικασίας, αί'-
τινες πάνυ εύστοχοι ένομίζοντο και εκ λίθου είς λί-
θον προς συμπλήρωσιν μετεφέροντο (πρ. ς-, 8,10,20,
21,38,56,57), διαφωτίζει μέρη τινά, τά όποια έθεω-
ροΰντο ακατάληπτα (πρ. ς-. 20), συμπληροϊ άλλα,
τά οποία εμενον κολοβά η άμφίβολα (πρ. ς-. 13,45,
52,53,64), προςθέτει δε και νέα τινά αναθήματα η
διδάσκει τό άληθές αυτών όνομα (πρ. ς\ 35,39,43,
46,47,61)· τούτων δ' ένεκα τά εν τω τεμαχίω τούτω
λείψανα φαίνονται σπουδής άξια και άντιπαραβολής
προς τά εν τοις άλλοις όμοίοις λίθοις διασωθέντα.

Π. ΕΪΣΪΡΑΤΙΑΔΜΣ.

Αριθ. 430.
(Όρα πίν. 65)

1 ........] ΔΔΔ· ο[τέφανος χρυσδς, δν ή Νί-

χη εχει έ]πί τής χ[εφαλής ή επί της χερό
ς το χρ]υσδ άγάλμα[τος, άσταθμος. θυμια-
τήρ]ιον άρ[γ]υρδν, δ Κλ[εοστράτη άνέΟηκ-
5 εν Νικηράτο, χαλκά δι[ερείσματα έχον,

σταθμόν ΧΗΗΗ· φιάλα άρ[γυρά........

α συνθέτω. Αθηναίοι Αθη[ναία......

8 νιον · σταθμον ΗΡ[ · Φωκα]ϊκ[ώ στατήρε χρ-
υσώ 11 · έκται χρυσ[αϊ Φ]ωκαί[δες · · χρυσί-
10 ον άπυρον, σταθμ[ό]\> 111£. σίγλο[ι Μηδικοί
ά]ργυροΐ Δ· ΰπό[σ]ταθμον χρυσδν [άσταθμ-
ονΐ. καρχήσιον άργυροι Διος Πολι[ώς, στ-
αθμ]όν ΗΡΔΔΔΔΡΗΗ-Η· εκπ^ωμα άργυ[ρδν ·
. . · · ο προτομ[ή] · τούτο Άθηναϊο[ι άνέθε-
15 οαν Πο]λιάδι· σ[τ]αθμόν ΗΔΡΗ-ΗΗ· μ[άχαιρα
έλεφάν]τινον τό κολειόν έχοσ[α · ταυτη-
ν ή βολή ά]νέθηκεν ή έπ' Αντιγέ[νος άρχο-
ντος, εκτη] χρυσή Φωκαίς I · φιά[λη.....

. . . · ην Διιτρ]εφής Εύμνήμο[νος .....

20 .....άνέθηκε]ν· σταθμός ρΐ[.....σφρα-

γϊδε λιθίνω δύ]ο, χρυσόν τ[όν δακτύλιο-

ν ή έ τ έ ρ α ε χ ε ι], ή δ' ετέρα άρ[γυρόν.....

• · σκάφαι χαλ]καΐ Η· στάθ[μια χαλκά ΔΙ II

......π]αρέδομ[εν · .

25......προκλ
loading ...