Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1874

Seite: 473
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1874/0032
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ. 473

τείων παράδοσιν. Των δύο τελευταίων εδαφίων τά 10 έτη άπ'ά/*λήλων κατά την έποχήν, οιαφέροϋ-

λείψανα ΓΟΡΓ .... Κ.ΑΜ ... κ. τ. λ. όδ/;γοϋσιν σιν δμως κατά την τάξιν τών μερών. Διότι εν έκει-

άσφαλώς εις τά τοϋ Παρθενώνος γοργόνειον, κάμπη νη μέν (άριθ. 438 Α III) ευθύς μετά τά δοκιμεια

κ. τ. λ. τά γνωστά έκ τών προ Εΰκλείδου άνα- έπονται τά εκ του Παρθενώνος, έν ταύτη δέ (439

/ραφών (δρα ΜΐΌΗαβΙκ 4(&Γ ΡαιΊΐι. σελ. 296 και σελ. III) παρεμπίπτουσα έν τω μεταξύ πλείστα

ρ.) και έχοντα έν τη έτερα στήλη (δρα 438 Α III άλλα, άτινα κατεΐχον τουλάχιστον 80 στίχους.

εο

στίχ. 1") οώαν την επιγραφήν '&κ τοϋ Πα ρ- Άμσότεραι δέ παρέχουσιν ήμΐν νΰν πρώτον έ'ννοιαν

θ ε ν ων ο ς, ήτις ένταϋθα ήν βεβαίως Τ ά ο ε [έ κ ακριβή περί του κολοσσιαίου μεγέθους, δπερ ειχον

τοϋ Παρθενώνος. Τινά τών ένταϋθα λειψάνων λάβει αι ταμιακαί στήλαι κατά τους χρόνους τους

έμφαίνουσι προςθήκας, άγνωστα σκεύη ή δπλα, ων επί Ναυσινΐκου άρχοντος. Καί ταϋτα μέν περί

ή συμπλήρωσις αποβαίνει αμφίβολος, θέλει δέ κα- τούτων.

Γορθωθη ισως, δταν αι στηλαι έξαχθώσιν έκ τών Μεταγράφομεν δε νΰν ένταϋθα μίκροΤς γράμμασι

αραστάδων, άντίγραφώσΐ πάντα τα έπ' αυτών τά επί τοϋ πίνακος κατά τον κοινήν γραφήν με-

διασωθέντα καί άντιπαραοληθώσι προς άλληλα. τατρέποντες την έρθογραφίαν της διφθόγγου ΟΓ,

Έάν δέ νΰν άντιπαραοάλωμεν τάς δύο νέας ταυ- ήτις γέγραπται διά τοϋ Ό μικρού έν τω λίθω,

~ας ταμίακάς άναγραφάς, ας διέσωσαν ήμΐν αι βυ- συμπληροΰντες τά μέρη, δσα δύνανται νά συμπλη-

ζαντιναί παιαστάοες της πύλης τοϋ Παρθενώνος, ρωθώσιν άνενδοιάστως άφ' εαυτών ή εξ άλλων τα-

πζρατηοοΰμεν, δτι συμπίπτουσι μέν εις τρία μέρη, μιακών αναγραφών, καί παραλείποντές τινα πάνυ

ει; τάς ύδρίας, εις τά δοκιμεια καί είς τά έκ τοϋ κολοβά καί άμφίβολα.
Παρθενώνος, άλλ', άν καί δέν άπέχουσιν ισως ούτε


loading ...