Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1874

Seite: 488
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1874/0047
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
.188

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΕ.

Άο:θ. 442.

άνων διά παντός καϊ τά λοιπά τίμια, όσα κΐαϊ τοις ά[λ-

λοις προξένοις καϊ εύεργέταις τοΰ Ικοινοΰ των Αϊ-

νιάνων οίόοται. Έγγυοι τδς προίξενία: κατά τον ν,ό-

μον ο° τε Α'ινιάρχαι Άγις ΤολμΊαίου, "ίππαρχος ΒουΟήρ α,

Μορίων Σιττύρα, Σπεργίοΐας Κυδολάου, Νικόλαος

Με\ε......και · · · · · · ]σθένης Κλεοσθένεος, Ά-

θεός τ ύ ]"/α ν ά γ α Ο ά ν.
Αίνιαρ^ούντων] "Αγιος τοΰ Τολμαίου το τρίτον, Ίπ[πά-

10 ρχ°υ Βουθήίρα, Μοσχίωνος τοΰ Σιττύρα τό δεύτε-
ρον, Σπερχίδία τοΰ Κυδολάου, Νικολάου τοΰ Μενε ......

Επειδή .... ]άτιος ΓναΟίου Κορκυραΐος, εύνους και εύχρη-
στος γενόμίενος τοις Αίνιάνοις, οιατελεΤ έμ παν τό παρακ[α-
λούμεν]ον έπιόίοΰς αύτός αυτόν προΟύμως, σπουόας καϊ φ[ι-

1 ί) λοτιμΓξας ούθέν ένλείπων, έοοξε τοις Αινιάνοις, δεοόσ[θαι
αύ]τω προξενίαν τε και πολιτείαν από τοΰ κοινοΰ τών Α[ϊνι-
ά]νων και γας ένκτησιν και οικίας έν τα Αινίοι και ύπάρχε^ιν
αΰτώ τε καϊ τοις τούτου άσφάλειαν και πολέριου και ε[ίρά-
να]ς τά άπ Αινιάνων διά παντός και τά λοιπά τίμια, οσα κ[αϊ

20 το]ΐς άλλοις προξένοις καϊ εύεργέταις τοΰ κοινοΰ τώ[ν
Αι]νιάνο;ν δίόοται. "Εγγυοι τάς προξενιάς κατά τον ν[ό-
μΐον οιτε Αίνιάρχαι "Αγις Τολμαίου, "Ιππαρχος ΒουΟ[ή-
ρ]α, Μοσχίων Σιττύρα, Σπερχίόας Κυδολάου, Νικό-
λαος Μενε['......κ] Αι Χαριγένης, Κλεο'στρατος ο[Ι

2!ί ΜνάσΩΝΟ[ς......

Εις τά λείψανα των ούο συντόμων προξενικών εις αυτό και έξ οδηγίας αποτυπώματα επί χάρ-

ψηφισμάτων τοΰ κοινοΰ τών Αϊνιάνων τά εύρε- του κείμενα νΰν εν τω αρχείο.) τοΰ υπουργείου της

Οεντα έν'ϊπάτη καϊ άντιγραφέντα υπό τοΰ μακα- παιδείας (πρ. 8266 Όκτώβρ. 1873 482/2γ)·

οίτου 'Ρόσς τω 1834 μετά δε τόν θάνατον αύτοΰ Τά αποτυπώματα ταΰτα τοΰ κυρίου ΓΙανοπού-

ο/μοσιευθέντα υπό Καΐ'1 ΚβΠ (εν Λΐτ1ιαθ1θ£. λου παρέσχον ασφαλή καϊ άναμφίβολον την άνά-

ΑΐΐΓί. το'μ. 2 1861 σελ. 46 ?) προςτίθενται νΰν γνώσιν πάντων τών έν τώ λι'Οω διασωθέντων, οία

τά λείψανα δύο άλλων έκτενεστέρων προξενικών δημοσιεύεται ανωτέρω μικροΐς γράμμασι μετά τών

ψηφισμάτων, διασωθέντα επί λίθου άνορυ/θέντος πιθανωτάτων συμπληρώσεων, πλήν τών έν τω 24

τό φθινόπο^ρον τοΰ 1873 έν Υπάτη έν τν] αύλη στίχω Α καϊ I καϊ τών έν τώ 2') στίχω ΩΝΟ τών

της εκκλησίας τοΰ άγίου Γεωργίου. κεφαλαίοις γράμμασι σεσημειωμένων, άτινα έν μεν

Την άνο'ρυξιν τοΰ λίθου άνήγγειλεν ό διδάσκα- τοΤς άποτυπώμασιν είναι άσαφή καϊ άμφίβολα,

λος τοΰ έν Υπάτη Ελληνικού σχολείου Π. Πανό- ύπάρχουσι δέ έν τώ αντίγραφο) τοΰ διδασκάλου,

πουλος και έπεμψε τοΰ λίθου άντίγραφον κεφα- Τοΰ δέ έν τω 14 στίχο) έπιδίούς εχουσι τό Ιώτα

/.κίοις γράμμασι γεγραμμένον, είτα δέ διορθώσεις τά αποτυπώματα, άλλ' ουτιος προσκεκολλημένον
loading ...