Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1910

Seite: f
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1910/0006
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Της εκδόσεως της Αρχαιολογικής Εφημερίδος και των λοιπών δημοσιευμάτων της Αρχαιολογικής
Εταιρείας επιμελείται πεντεμελης επιτροπεία έκ μελών τοϋ Συμβουλίου της "Εταιρείας. Έπιστολαί
επιγράφονται πρός τον έπί τη έκδόσει της "Αρχαιολογικής Εφημερίδος, Βασίλειον Λεονάρδον, διευθυντήν
τοΰ Επιγραφικού μουσείου, έίς Αθήνας.

Έν τη Έφημερίδι εκδίδονται άρθρα άρχαιολογικής ΰλης παντοίας και ίδίί»: Έλληνικαί έπιγραφαί και
μνημεία της τέχνης ανέκδοτα μετά περιγραφής καϊ ερμηνείας συντόμου και ειδήσεις άρχαιολογικαί φέρουσαι
ώς οίόν τε έπίσημον χαρακτήρα" κατά προτίμησίν δέ δημοσιεύονται άρθρα πραγματευόμενα περί ευρημά-
των γενομένων έν ταΐς άνασκαφαϊς τής Εταιρείας και περί πορισμάτων των άνασκαφών τούτων.

Τοις γράφουσιν άρθρα εις την Εφημερίδα χορηγείται άμοιβή δραχμών 60 κατά τυπογραφικών φύλ-
λον. Υποβληθέν προς δημοσίευσιν άρθρον έν ξένη γλώσση γεγραμμένον μεταφράζεται φροντίδι τής έπιτρο-
πείας, τοΰ μεταφράστου λαμβάνοντος άμοιβήν δραχμών 30 κατά τυπογραφικόν φύλλον τό ποσόν τούτο
αφαιρείται έκ τής διδομένης τω συγγραφεί τοΰ άρθρου αμοιβής.

Τά χειρόγραφα των δημοσιευομένων διατριβών δεν επιστρέφονται.

Τής Εφημερίδος εκδίδονται κατ' ετος τέσσαρα τεύχη σχήματος τετάρτου, περιέχοντα τό όλον δεκα-
τέσσαρα τουλάχιστον τυπογραφικά φύλλα μετ' εικόνων έν τω κειμίνω και πινάκων οσάκις είνε ανάγκη.

Διαχειριστής τών τής Εφημερίδος σωμάτων και παντός τοΰ πρός έκτύπωσιν αυτής ΰλικοΰ είνε ό ταμίας
τής Εταιρείας.

Ή Έφημερίς ανταλλάσσεται πρός πάν καθαρώς άρχαιολογικάν περιοδικόν
loading ...