Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1910

Seite: 31
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1910/0026
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
31

Κρητέα - Ναός Παρρασίον Απόλλωνος" υπό Κ. Κονρουηώτον.

32

έφάνη δ δτί τοΰτο άπετελέσθη κατά το πλείστον ελασμάτων καί τίνες κρίκοι ευρέθησαν κα! έν τη

εκ της συσσωρεύσεως μεγάλων λίθων, ελάχιστον προ της εκκλησίας μικρά σκαυή. Σημειο)θήτω

δ' ήτο το μεταξύ τούτων χώμα. Ό τρόπος ούτος ενταύθα, ό'τι κατά πληροφορίας των χωρικών εύ-

της κατασκευής τοΟ επιπέδου συμφωνεί προς την ρέθη έν τω χαμηλότερον τοΟ επιπέδου κειμένω

ορεινήν φύτιν τοΟ τόπου, ένθα το χώμα εινε σπα- άγρώ τοΰ Μπεργελέ μικρόν χαλκουν άγαλμάτιον.

νιώτερον τών λίθων ή υπερβολική χρήσις λίθων Κα! ένταΟθα λοιπόν, όπως και έν Βάσσαις, ο

δια την κατασκευήν του έπιπέδου παρατηρείται και νεώτερος ναός ήτο ιδρυμένος έπι της θέσεως άρ-

παρά τον έν Φιγαλεία ναόν του Επικούρειου Άπόλ- χαιοτέρου ίερου, ούτινος τά λείψανα τοΟ τε οίκο-

λωνος. Και το άνάλημμα του έπιπέδου ομοιάζει δομήματος και τών άφιερωμάτων έκαλύφθησαν ύπό

προς τό του Επικούρειου Απόλλωνος κατά τό άτε- τοΟ επίπεδου, έφ' ού άνηγέρθη μεγαλοπρεπέστερος

χνον της προσόψεως και την σμικρότητα τών λί- Ό νεώτερος ναός. Ουδεμία δ άμφιβολία, ό'τι καί

θων ομοίως δ' άτεχνον κα! έκ μικρών λίθων κατε- ένταΟθα, αν έπεκταθή ή σκαφή και άνατραπή μέγα

σκευασμένον εϊνε καί τό άνάλημμα τοΟ εν Λυκο- μέρος του έπιπέδου τοΟ νεωτέρου ναοΰ, έφ' ού άλ-

σούρα ίεροΰ της Δεσποίνης. λως μόνον ανάξια λόγου ίχνη σώζονται, θά έ'χω-

Εϊς τά κατώ-______ μεν σπουδαιότατα

τερα μέρη της έ-
πιχώσεως του έπι-
πέδου εύρον μικρά
τεμάχια άγγείων

τήν λατρείαν και
τήν τέχνην καιτήν
ίστορίαν τών Άρ-
κάδων, λαμβανο-
μένης ύπ'οψιν της
μεγάλης αρχαιό-
τητος τοΟ έπικα-
λυφθέντοςχώρου,
ώς οηλοΟται εκ
της ευρέσεως τών
γεωμε

γεωμετρικών, με-
ταξύ τών όποιων
μέρος στομίου με-
τά τμήματος μι-
κρού τοΟ σώματος
οινοχόης συνήθους
γεωμετρικού σχή-
ματος, έχον επί
μεν τοΟ λαιμού

διά μέλανος γα- Ε,χών 2 Προς Δ του έ*-

νώματοςπερίθεού- κλησιδίου έν μέ-

σας γραμμάς κα'ι κόσμημα τεθλασμένων γραμ- τρον περίπου μακράν τούτου φαίνεται, ό'τι υπάρχει
μών, κάτωθεν δε τούτου έν κύκλω τρίγωνα πλήρη κατά μήκος του ορίζοντος προς Δ τά μέγα έπίπεδον
τεμνουσών άλλήλας γραμμών ή κατεργασία της βράχου και έτερον υψηλότερον, άλλά πολύ στενό-
έπιφανείας τοΟ πηλοΰ τοΟ αγγείου τούτου, ώς καί τερον έπίπεδον έχον ώς άνάλημμα τοΐ/ον έξ άτέ^
τό κίτρινον έπίχρίσμα, όπερ φέρει τεμάχιον μικρας ' χνων ογκωδών .λίθων. Ή έπίχωσις του έπιπέδου
πυξίδος μετά κοσμήματος τεθλασμένων γραμμών τούτου αποτελείται έκ μέλανος ώσεί κεκαυμένου
(Είκ. (5), κα! προ πάντων ή μεταλλική λάμψις τοΟ χώματος, εντός του όποιου ευρίσκονται πολλά τε-
γανώματος τάσσουσι τά τεμάχια τών άγγείων εις μάχια κεραμίδων στέγης.

τά λακωνικά γεωμετρικά αγγεία1. Έκτος τών 'Εκ τοΟ Παυσανίου πληροφορούμεθα, όποια ή

οστράκων τούτων εύρέθησαν έν τή αύτη θέσει κα! χώρα κα! Ό ναός, ών τά φαινόμενα λείψανα περιε-
μία μικρά όμφαλωτή χαλκή φιάλη, σιδηραΐ τίνες γράψαμεν ανωτέρω.

λάγχαι κα! βέλη, σιδηρούν δρέπανον έφθαρμένον Έν βιβλ. Η' 38,2, ό Παυσανίας ομιλών έκ

(Άθην. Μουσεΐον άριθ. 1322/-29) κα! σίδηροι του ίερου της Δεσποίνης περ! του Αυκαίου λέ-

τροχίσκοι άρματιδίων, μικρά δέ τεμάχια χαλκών γει, και χώρα τέ έστιν έν τω Λνκαίω Κρητέα κα-

1 Β8Λ, XIII σελ. 118 χέξ , ψϊάβ, Οβοτη. ΎΆζαη σελ. 23. λ.ονμένη , αυτή όέ ή Κρητέα έστιν έξ αριστεράς

Έτνπ. 3.6.10
loading ...