Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1910

Seite: 33
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1910/0027
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
33

Κρητέα - Ναός Παρρασίου Απόλλωνος" ύπό Κ. Κουροννιώτου.

34

Απόλλωνος άλσους έπίκλησιν Παρρασίου, και την
Κρήτην, ενΰα δ Κρητών εχει λόγος τραφήναι Αία,
τό χωρίον τοϋτο είναι και ού την νήσον άμφι-
σβητοϋσιν οί Άρκάδες. Και κατώτερο.) (Η' 38, 8)
επί της κορυφής του Λυκαίου ευρισκόμενος και επι-
σκοπών τά πέριξ λέγει" "Εστι δε εν τοις προς ανα-
τολάς τοΰ όρους Απόλλωνος ιερόν έπίκλησιν Παρ
ρασίου' τί&ενται δε αύτω και ΠύΦιον όνομα' άγον-
τες δε τω Φεω κατά ετος έορτήν '&ύουσι μεν έν
ττ\ αγορά (της Μεγαλοπάλεως δηλαδή) κάπρον τω
Απόλλωνι τω Έπικουρίω, ϋ·ΰσαντες δε ένταϋΦα
αντίκα τό ίερεϊον κομίζουσιν ές τό ιερόν τοΰ 'Απόλ-
λωνος τοΰ Παρρασίου συν αν)>.ω τε και πομπϊ]. . .

Ουδεμία ύπάρ/ει αμφιβολία, δ'τι της Κρητέας
ταύτης και του ναού του Παρρασίου Απόλλωνος
την θέσιν δεικνύουσι τά άνωτέρω περιγραφέντα λεί-
ψανα. Κείνται ταΟτα συμφώνως προς τον όρισμόν
του Παυσανίου επ'ι της ανατολικής πλευράς του
Λυκαίου , ούδαμοΟ δ' άλλαχου της ανατολικής
πλευράς τοΰ ορούς ύπάρχουσιν οιαδήποτε άξια λό-
γου άρ^αϊα λείψανα" ώς προς δέ τον εύρισκόμενον
έν Λυκοσούρα, κειμένη νοτιοδυτικής της θέσεως
των ημετέρων ερειπίων, τά λείψανα της χώρας
Κρητέας κείνται όρθώς προς άριστερά των ερει-
πίων του ναου.

Ό Ρβ3ΐίβ, Ρβίορ. σελ. 24ο, τοποθετεί τον ναον
του Παρρασίου Απόλλωνος προς δυσμάς του ιπ-
ποδρόμου έπϊ της άνατολικής πλευράς της κορυ-
φής του Λυκαίου1, άλλ' ούδαμοϋ εκεί πλησίον
σώζονται λείψανα άρχαίου ναοΟ, μόνον δέ μεγά-
λης κρήνης άνασκαφείσης νΰν ϋπ' έμου οί λίθοι
έφαίνοντο και ττρότερον, τούτους δέ απατηθείς ίσως
και εκ των δωρικών σφονδύλων τών τους χρυσούς
αετούς φερόντων κιόνων (Έφ.Άρχ.1904 σελ. 173
εϊκ. 7), οίτινες καταπεσόντες έκ της θέσεως αυτών
υπό την κορυφήν του ορούς εκειντο -έντε λεπτχ
/αμηλάτερον. έξέλαβεν ό ΟθΠ (ΠϊιΐθΓ8Γγ οί Ιΐιβ
Μογθη σελ. 106) ώς λείψανα δωρικού" ναοΟ. Την
δέ Κρητέαν και τον ναον το-οΟετεϊ και δ ΟαΓίίιΐΒ
(Ρβίορ. I 300) 2 άνευ άποχρώντος λόγου άνωθεν
τοΰ χωρίου Καρυές, άλλά και έκεϊ ουδέν άρ^αΐον
ίχνος σώζεται. Έν τη έν Καρυταίνη ύπό ΡουΓ-
ιηοηί άντιγραφείση λίαν κολοβή επιγραφή, ήτις

1 ΙΙδλ. χαί ΒυΓ8ΐαη, Οβο^Γ II 236.

2 Π6λ. αυτόθι σελ. 338 σημ.. 13.

ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ 1910

έδη ΛοσιεύΟη ύπό ΜϊϊΙΙθγ (ϋοπβΐ' II, 446) και έν
ΟΙΟ 1534, και μετά ταΟτα έν Εχο&ν. αί Μθ^ει-

Εϊκών 5.

Ιοροΐϊδ σ. 131 άρ. 8 Ο !, προκειμένου νά όρισΟώσι

1 Ή έΊτιγραφή χατά τήν τελευταίαν ε/.δοσιν (Εχο&ν. ΆΪ Μθ§&-
Ιοροΐίβ σελ. 131,· Ο, πρβ. και ΟΐΙΓίίΐΙΒ, ΡθΙορΟΠΠ. τάιι. I 338

3

0
loading ...