Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1910

Seite: 37
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1910/0029
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
37

Το έν Δαψνίω ιερόν τής Αφροδίτης· νπδ 8. ]Υίάβ.

38

το και κάλλιον σωζόμενον, έχει πολυγωνικήν μεν θων ή εκ πλίνθων ώμων. Το έσωτερικόν τοΟ περι-

έκατέραν την πρόσοψιν, έσωτερικώς δέ είνε πεπλη- βόλου τείχος εγείρεται επί σειράς μικροτέρων λί-

ρωμένον δια μικρότερων λίθων' ομοίως είνε ώκο- θων εξεχόντων περί τά 0,2θ μ. και σχηματιζόν-

δομημένος και τοΟ ίερου Ό περίβολος. Το κτίσμα, των είδος εύθυντηρίας, ήτις επομένως δεικνύει και

περί ου λαλοΟμεν, είνε πιθανώς το υπό Παυσα- την γραμμήν τοΟ αρχικού εδάφους. Οί λίθοι των

νίου Α' 37,7 μνημονευόμενον «τείχος αργών λίθων τειχών του περιβόλου, ώς και τών άλλων τοίχων

θέας άξιον», και πάντως ήτο παλαιον της διόδου τοΟ ίεροΟ τεμένους, είνε ΰποκυάνου χρώματος άσβε-

όχυρωμα. Έντος αυτού κείνται κατά χώραν δύο στόλιθοι, έρυθροκι'τρινοι γενόμενοι καθόσον μακρόν

σαρκοφάγοι μεταγενεστέρων χρόνων. χρόνον έμειναν υπό την γήν, έλατομήθησαν δέ, ώς

Μεταβαίνω νυν εις τά περ'ι του ίερου και τών φαίνεται, εκ τοΟ εγγύς βουνού. Έν τώ νοτίω τείχει

έν αύτώ ευρημάτων. δ τέταρτος ανατολικώς του προπύλου λίθος φέρει

τετραγωνικήν δπήν επιμελώς λελαξευμένην (τό μη-

Α . Τό ιερόν1. κος 0,30 μ., τό πλάτος 0,20 μ., τό βάθος 0,10

μ.), ήτις έν μέσω έχει ωοειδή κοιλότητα προς έφαρ-

Τό ιερόν τέμενος περιβάλεται έκ τριών πλευρών μογήν γόμφου. Δυτικώς τής εις το ιερόν τέμενος

ύπό τείχους, κατά δέ τήν τετάρτην, τήν προς τό εισόδου τό νότιον του περιβόλου τείχος δεν βαίνει

ορος, φυσικον πε-______ πλέον επί τής αύ-

ρίβολον έχει τον τής γραμμής, άλ-

είργασμένων μό- ^ άσθη το οίκοδό-

νον καθ' έκατέραν μημα.

πρόσοψιν τοΰ τείχους και ομαλών διά τοΟτο κατά Τό κυρίως ιερόν τέμενος εκείτο άμέσως πρό τοΟ

τήν φαινομένην έπι^άνειαν, μη λείων δέ όντων.Έν βράχου, εις δν είνε λελαξευμέναι κόγχαι προς έν-

τώ βορείω τοΰ τείχους μέρει το διάστημα τό με- θεσιν άναθημάτων (Είκών 2 και 3). Εις τήν είσο-

ταξύ τών δύο μετωπιαίων σειρών τών λίθων είνε δον τοΟ τεμένους έρχεται τις διά προπύλου, εις ο

πεπληρωμένον διά μικρών λίθων. Άρχήθεν πάχος άναβαίνομεν διά τεσσάρων βαθμίδων" τρεις εξ αύ-

είχε τό άνατολικόν τείχος περίπου 1,50 μ. Σήμε- τών σώζονται έτι, ΰψος έχουσαι εκάστη 0,30 μ.

ρον σώζεται μόνον ή κατωτάτη τών λίθων αύτοΰ Τό κατώφλιον τής θύρας και τά θεμέλια του προ-

διάστρωσις, υψος έχουσα περίπου 1 μ., άδηλον δέ πύλου σύγκεινται έκ λίθων δρθογωνίων καλώς είρ-

είνε άν αί έπάνωθεν διαστρώσεις συνέκειντο έκ λί- γασμένων.Οί δύο εις τό πρόπυλον ανήκοντες κίονες

; . _ έστηρίζοντο επί βάσεων, ων ή ετέρα σώζεται έτι,

1 Τό έν πίν. 1 διάγραμμα ελήφθη ποό έτών ΰπ' έμοΰ, έ/αοά/θη δε , „ ~ . ' 1 ι

ύπό τοΰ δ>; χ. Βερσάχη. Ή μερική άσυμφωνί» τής σημερινής χ«- το?μον έχουσα τετραγωνικον 0,4ο μ. και βάθους

ταστάσεως προς τό σχέδιον προέρχεται έχ τής χατόπιν επελθούσης 0,07 μ. ΈπΊ τής προεκβολής τής αύτής γραμμής

■φθοράς (π. ν. τοΰ ψηφιδωτού τοΰ «έν παοαστάσι ναοϋ») ή έχ τής ~ ί ' ο ' ~ /«ν ~ , ~

. , . Τ Τ . ,, ' _ , ' των ουο ρασεων του ποοπυλου κείται ανατολικώς

αφαιρέσεως λίθων (π. γ. της μεγάλη; μασεως τής εκ λίθων κρο- 1 1

χαλοπαγών συγκειμένης, Ετι δέ του προπύλου). και άλλη βάσις του αύτοΟ μεγέθους, τόρμον έχουσα
loading ...