Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1910

Seite: 71
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1910/0046
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
71

ΠειραϊκαΙ αρχαιότητες· νπό I. Χ. Δραγάτοη.

72

της στήλης έν σηκομόρφω άνοίγματι προς τά άρι- νίζονται ομοίως ούο άκραι χείρες, και επί άνα-
στερά γυνή έν χιτώνι καί ίματι'ω, τήν δεξιάν προ γλυφού εν τω μουσείω Βουκουρεστίου ( ΨϊΙΗβΙηι
του στήθους έν τω ίματι'ω έ'/ουσα, τήν ο' άριστε- ^ει11^Θ8I1βίίθ IV, 1901 σ. 9-17). Έκ της τελευ-
ράν παρά τον μηρον καθειμένην κα'. εχουσάν τι ταίας ταύτης μάλιστα εγένετο γνωστή ή ερμηνεία
δυσδιάκριτον' παρ'αυτήν νεανίας έν ίματίω έν τη των ανάγλυφων τούτων χειρών. Φαίνεται οτι αύ-
αύτη στάσει. Έπί της στήλης ή επιγραφή: ται έτίθεντο έπί των μνημείων των μή άποθανόν-

των έκ φυσικού θανάτου, των δολοφονηθέντων ή
Ζωσίμν] Ζωσί- Μένανδρος Με- δηλητηριασθέντων, ώς σαφώς λέγει ή διά τήν τα-

μου έγ Λευκό- νεκοάτου Ύοωχ- λαίπωρον άωρον Ήράκλεαν της στήλης του Βου-

κουρεστίου έπιγραφή (πρβ. ΤνίΙ/ιβΙιη ΒζΟΊ σελ .

νοέων. δεύς ναύκλνρος.

,1Τ »τ / λ ( τ γγ 200), εις οήλιυσιν της αοάς κατα των οιαποαςαν-

11 του Μενανορου καταγωγή εινε εκ των Ιρωα- „ . ^ , , * ,

λ, γ,, ^ 5>< τ »λ α ί Τ των το έγκλημα. ΙοιοΟτον τι ισως οηλοΰσι και

οεων' Ιρωαοεις οε εινε έθνος ϋρακικον, περι ων

γράφει ό Πλούταρχος (έν Άποφθέγμασι Λακωνι-
κοϊς 42).

Άπο δε του έπαγγέλματος τοΟ ναυκλήρου κα-
ταληπτον και το διατί ή παράστασις τοϋ' πλοίου
επί της στήλης.

γ'. Έγγΰς τοΟ άνω χώρου και προς Δ. αύτοΰ
έπί της όδοΟ Καρα'ίσκου προ της οικίας Κορφιάτου
και έν τή σκαφή όχετοΟ τίνος κατ' αυτήν άνευρέ-
θησαν'

1. Κιονίσκος των συνήθων, ύψους 0'95, άνω
διαμέτρου Ο-3ο. Κατετέθη έν τω μουσείω Πει-
ραιώς.

ΚΑΛΛΙΣΤΡΑΤΟΣ Καλλίστρατος
ΡΟΥΦΟΥ Τούτου
ΣΥΒΑΛΗΤΤΙΟΣ Συβαληττιος.

Έπί της άντιθέτου όψεως του κιονίσκου άναγε-
γλυμμέναι δύο άκραι χείρες προς τά άνω τεταμέ-
ναι καί δεικνύουσαι τω θεατή τήν παλάμην. "Ανω-
θεν τών χειρών φαίνονται ίχνη γραμμάτων έπίτηδες αί' το° κιονι'™°υ τούτου δύο χείρες αί ούτως άπει-
έ'πειτα καταστραφέντων' σώζονται τάδε' κονισμεναι.

2. Κιονίσκος όμοιος ύψους 0'90. άνω διαυιέ-
τρου 0·40'

ΖΜΕ§/νΉ^||\ --ς] Με[ιλ]νι[σί«. Ε Υ Ν Ο ί Εΰ'νο;

Ε Υ Ν Ο Υ Εΰνου

Λ· ΐ . '·/■ ι \ > ι ΚΟΡ £ΙΟ£ Τρ'.ΐ'.οοίύΐΐ'.ο:.

Δι "/ειρες αύται ομοιαί,ουσι πολυ προς τας εικονι- Γ 1 ι1 -1

ζομένας έπί του εκ Βιθυνίας άναγλύφου της Εν- 3. Λήκυθος τών συνήθων, ύψους 0·63, ής ελ-

πόλλας του εκδοθέντος ύπο Τΐι. \νίβ£Εΐηά (ΜΊί- λείπει το άνω μέρος καί ή βάσ-.ς Έπί του σώ-

ίθΐΐ 1908 σ. 134). Έκεΐ ό'μως αί χείρες εινε ματος αυτής πρόστυπος ανάγλυφος ή παράστασις

άπεικονισμέναι μεταξύ σκευών οικιακών καί καλ- γυναικός καθημένης αριστερά, δεξιουμένης τον δε-

λωπισμοΟ. Και έπί στήλης έπιτυμβίου έν τω μου- ςιόθεν προσερχόμενον άνδρα, μετ' έπιγραφής"

σείω Αθηνών (Καστριώτης, Γλυπτά 1236) εΐκο- ΜΝΗ€Ι^Τ§§§^§ΕΝΟ€ Μνησίς. Τ[ε-.σϊμ.]ενός.
loading ...