Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1910

Seite: 73
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1910/0047
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
73

Πειραϊκοί αρχαιότητες" νπδ I. Χ. Δραγάτση.

74

Το όνομα Μνηοις άπο τοΰ αρσενικού Μνήσις. Οί
δύο τελευταίοι λίθοι έμειναν κεχωμένοι ενθα άνευ-
ρέθησαν δια το άδύνατον της τελείας έκχώσεως.

ο . Εγγύς τοΟ προς το ΒΔ τοΟ Πειραιώς λό-
φου του Καραβα, ένωκόοομημένη εν τη οικία τοΟ
Εμ. Κ. ΜουλοΟ, στήλη ύψους 1ΌΟ, πλάτ. 0·60·

Δ Η Μ Ε Α Ληαέα[ς
ΔΗΜΟΚΛΕΟΥ Δν)μοκλέου[ς
Χ Ο Λ Α Ρ Γ Ε Υ Χολαργέύ[ς.

ε'. Στήλη μικρά επιτύμβιος, ύψους 0,50, πλά-
τους 0,29, ανευρεθείσα έν τη τάφρω των αντι-
πλημμυρικών πέραν τών εργοστασίων προς το ΒΑ.
τοΰ Πειραιώς. Μετηνε/θη εις την συλλογήν Πει-
ραιώς. Εικονίζεται ένθάδε έκτύπου ή όπισθεν οψις
(άντιστρόφως).

Κώμαρχος
Απολλόδωρος

Σωσώ
Ήρακλειώται.

5 0]ύ το ^(ο)εών ε'ίσ.(α)?τα'.· δρα [ τέλος νιμέτερον νυν
γΐμεϊς γαρ τρεις οντε, |[π]κττιρ ύός (θ)υγ(ά)τηρ τε,
θ]νηισκομεν Αίγ(α)ίου | κύμασι πλ-ϊζόμενοι.

Έν τώ έπιγράμματι, συγκειμένω εκ δύο έξαμέ-
τρων και ένος πεντάμετρου, ο λιθουργος παρέλιπε
την καμπύλην τοΟ ρ τοΰ χρεών, το ς του ονιες,
την μέσην στιγμήν του $ τοΰ ϋνγάτηρ και την
μέσην κεραίαν τοΰ 1ου α του εΐμαρται και του α
τοΟ ϋ'νγάτηρ και τοΰ 2"υ α του Αιγαίον, πρβ.
ΙΟ I 472, ΨίΙΗβΙηι Ε Α 1905, 225 και ΒζΟΙ
231 σημ., Ιαϋβτιηαηη ΑΜϊίί. 1910, 84, Ζαρ-

/βΜ ΗΟΕ I 205. Ανωμαλία έν τώ μέτρω κεί-
ται επί τοΰ τρίτου ποδός έν τή 2? συλλαβή της
λέξεως δντε(ς), τη θέσει μέν μακρά, λογιζόμενη
δ ώ: βραχεία" άλλ' ύπάρχουσι και άλλα παραδείγ-
ματα (ΑΙΙβη Οη βΓββΙί νβΓδίϊϊο&ίϊοη σελ. 79)"
πρβ. άλλως ΚϊιΗηβν-ΟβνΙΙι Β&ίζΙβΙΐΓθ § 349, 368.
Της δέ λέξεως ύός έν τώ αύτώ στίχω, ής ή γραφή
αύτη μνημονεύεται ύπό τών γραμματικών ώο ή
προσήκουσα, το ν λαμβάνεται ώς μακρόν [ΑΙΙβη
αύτ. σ. 71 έξ·). Στίχ. 5 εΐμαρταΐ' περ'ι της βρα-
χύτητος τοΰ α* προ Φωνήεντος πρβ. αύτ. σ. 110.
Στίχ. 10 κύμασι πλαζόμενοΐ' περί της βραχύτητος
τοΰ φωνήεντος (ι) προ τοΰ πλ αύτ. σ. 85.

5 . Έπί της διασταυρώσεως τών οδών Κόνωνος
και Φωκίωνος, πέραν της σιδηροδρομικής γραμμής
Πειραιώς-Αθηνών, έν οίκοπέδω ΓΙ. Γκάνα, άνευ-
ρέθησαν έν σκάφη υπογείου δέκα εννέα στήλαι έπι-
τύμβιοι ή μέρη στηλών κατετέθησαν εις το μου-
σεϊον Πειραιώς'

1. Στήλη επιτύμβιος ύψους 0'50, πλάτ. 0'35,
επί της οποίας έν άβαθώς έντετμημένω τετραγώνω

ανάγλυφος παράστασις καλή νεανίσκου αριστερά
εν κατατομή όρθιου, γυμνοΰ τον δεξιόν ώμον και
τήν χείρα. Τη αριστερά κρατεί το ίμάτιον άπο τοΰ
ώμου κατερχόμενον μέ/ρι τών γονάτων. Έκ δεξιών
προσέρχεται παις ομοίως ένδεουμένος. Άνω δύο
ρόδακες διπλαϊ, ών κάτωθεν ή επιγραφή"
Πλάτων. Δημοκράτνις.
loading ...