Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1910

Seite: 97
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1910/0059
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
97

Κεραμεικον άνασκαφαί'

υπό Α. Βνηββίοηβτ.

98

I.

Περίβολος Άγά&ωνος και Σωοικράτους
τών Ήρακλεωτών.

Α'). Ή προ τον περιβόλου όδός.

Τήν προ των ερευνών ημών οψιν της κυρίας όδοΟ
παρέχει ή είκών 1' παρ αυτήν αριστερά Ό περί-
βολος του Δεξίλεω του Θορικίου και των αδελφών
αϋτοΟ (I), δεξιά ναΐσκος καΐ ταύρος του Κολλυτέως
Διονυσίου (III), έν μέσω το άνδηρον τών Ήρακλε-
ωτών (II).

Το πρώτον ημών βήμα προς πλήρη άποκάλυψιν

του κονιάματος αύτοΰ δεικνύει ή εϊκ.. 2. Ή εκ-
σκαφή της όδοΟ έξετελέσθη ούτως, ώστε άνά 4 μέ-
τρα έγίνετο κάθετος τις τομή, ήτις διηυκόλυνε τήν
παρατήρησιν τών κατά τά στρώματα. Προς δευ-
τέραν βάσανον άφείθησαν κατά τήν εκτασιν της
όδοΟ άθικτοι κώνοί τίνες γης.Ίο βάθος της εκσκα-
φής προέβη προσωρινώς μόνον μέχρι ολίγον υπερ-
άνω τής γραμμής τοΟ Ιδάοους του κονιάματος τής
προόψεως, Ίνα μή τά αμάξια άποκομίζοντα το χώ-
μα καταστρέψωσι το εις τά άρχαΐα κτίσματα αντι-
στοιχούν έ'δαφος' τήν εξ ολοκλήρου κάΟαρσιν αυ-
τού και τήν εί δυνατόν εις το ό'λον πλάτος άποκα-
τάστασιν αύτοΟ έκρίναμεν ορθόν νά άναβάλωμεν

Είκών 2. Στρώματα της όδον πρό τον άνδηρον τών 'Ηρακλεωτών.

μέχρι του τελειωτικού καθαρμού κατά τό πέρας άριστερόν άκρον τής εικόνος φαίνεται έν σμικοΰνσει

τής άνασκαφής. Κατά ταύτα το χώμα τής οδού, τό άπέναντι πέρας τής 8 μ. περίπου πλατείας

όσον είχον καταλίπει άΟικτον αί προγενέστεραι όδοϋ', ής το κατά το σημεΐον τούτο άρχικον ό'ριον

άνασκαφαί, έξεσκάφη, ώς δεικνύει ή είκ. 2, μέχρι είναι κατεστραμμένον. Αί τάφροι, αΐτινες άνεώ-

σχεδόνΟ'Ί5 υπεράνω του" ευκρινώς διατηρουμένου χθησαν ένταΟθα κατά τήν κατασκευήν ή τήν έπι-

κάτω πέρατος του κονιάματος τοΟ περιβόλου. Ή σκευήν οχετών εν χρόνοις μακεδονικοΐς ή ρωμαΐ-

παραχθεϊσα κάθετος τομή είχε σχήμα 'ζητοειδοΟς κοϊς δυσχεραίνουσι τον καθορισμον τής μορφής αύ-

γραμμής _. Ιό μακρόν σκέλος άριστερά τής έν τω τετάρτω αϊώνι.

διαπερα τήν όδον καθέτως προς τήν μεσαίαν στή- Έν τή τομή του εδάφους τά χρονικώς διαδεχό-

λην" τό δεξιά προσκείμενον — ή προς τά εσω γω- μενα άλληλα στρώματα χώματος διακρίνονται έν

νια διαφαίνεται ύπό τάς κνήμας τοΟ εργάτου— ταΐς επαλλήλοις όριζοντίοις γραμμαΐς. ΤΙ μεταξύ

βαίνει παραλλήλως προς τό κονίαμα και εϊς άττό- δύο τοιούτων δαπέδων τής οδοΰ άκολουθία τών

στασιν 1 *60 άπ'αύτοΟ" τέλος το βραχύ σκέλος στρωμάτων εκ τών άνω προς τά κάτω είναι συνή-

δεξιά εγγίζει αυτόν καθέτως. Απέναντι κατά τό θως ή έξής'

ΕΨΙΙΜΙίΙΊΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ 1910. 7
loading ...