Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1910

Seite: 103
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1910/0062
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
103

Κεραμεικυΰ άνασκαφαί'

νπό Α. Βηιββ/ΰηβν.

104

τούτου δόμος της εύθυντηρίας, έκ τροχμαλοπαγοΟς
άμυγδαλολίθου και ούτος, ύψοΟται προς αριστερά
μέν 0'66, προς δεξιά δε 0'61, έχει άρα κλίσιν,
ήτις αναφαίνεται έντονωτέρα κατά το κάτω χείλος
τοϋ' εις την μετασκευήν ανήκοντος κονιάματος και
δικαιολογείται έκ της προς δυσμάς ήρεμου κλίσεως
της όδοΟ- Το τείχος κείται κατ' άμφοτέρας τάς

πλευράς κατά 0"21 έσώτερον του' θεμελίου, ώστε
ό στερεοβάτης του κτίσματος ήτο πλάτους 6'91
(=21'), εν ώ ή διασκευή II ^ ειχε πλάτος 8 μ.

Το κονίαμα ήτο μεταγενέστερα προσθήκη εις το
έπι το εύρυχωρότερον πλέον διεσκευασμένον κτί-
σμα. Τό II- έξετάθη άριστερά μεν κατά 78, δε-
ξιά δε κατά 46 έκατοστόμετρα. Ή διασκευή προ-

ΡΑΖΑΝ ΗΣ.

Είκών 6. Θεμέλια της πρώτης περιόδου του περιβόλου των Ήρακλεωτών.

υποτι'Οησι τήν υπαρξιν του δευτέρου έδάφους της πρέπει νά εισέλθω κατά τι και εις τά κατά τους

όδοΟ' δικαιολογείται δε άναμφιβόλως ακριβώς εξ γειτονικούς περιβόλους, είναι οί εξής"
αυτής ταύτης της άνυψώσεως της όδοΟ. Το κτίσμα II1 είναι νεώτερον του περιβόλου

Ζητών μετά πάροδον πόσου χρονικού διαστή- των θορικίων (I), όστις ίδρύθη κατά τήν γωνίαν

ματος από τοΟ II' έπήλθεν ή διασκευή II2 <ρθά- της όδοΟ τω 394, έ'χει δε μετ'έκείνου κοινΐν το

νω εις το συμπέρασμα ό'τι αύτη άνάγεται εις τους έπίπεδον της όδοΟ και συνεχίζει τήν ύπ' έκείνου

αύτούς εκείνους, οίτινες κατεσκεύασαν και τό II1. διακοπεϊσαν γραμμήν αύτής, προς οέ τούτοις προσ-

Οί ύπέρ τούτου λόγοι, προς άνάπτυξιν τών όποιων αρμόζεται προς τό σχέδιον του όλου νεκροτα-
loading ...