Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1910

Seite: 119
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1910/0070
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
119 Κεραμεικοϋ άνασκαφαί' νπό Α. ΒηιββΙοηβν. 120

νθονίοις θεοΐς δώρα ή ότι— ίνα μόνον τά καίρια Ό επί της γωνίας τοΟ άνδήρου του Λυσιμαχίδου

σημεία υποδηλώσω — ώς μάκαρες πλέον άναφαί- μολοσσός αναιρεί εύθΰ τό βλέμμα μεστόν πάθους

νονται κατά την θέσιν αυτών ταύτην εις τους έπι- Σκοπαϊκου άναμιμνήσκουσα δια της κινήσεως τους

ζώντας, ό'τι τέλος αί ΰδρίαι, αί λήκυθοι και αί λου- στίχους τών Φαρμακευτριών του Θεόκριτου:

τροφόροι άνάγονται εις την πίστιν περί της δυνά- άλί.ά ΣεΙάνα

·, „ ι „ .ζ- « ϊ ~ φαίνε καλόν τίν γαρ ποταείσοηαί, ααν/ε δαΐμον,

αεως του Λουτοου και τοΰ ελαίου, ατινα ανιστασι ψ „,„,,„, , Γ ,, !

' ' τα γϋονια. ΐ/ είκατα ταν και σχνλακες τρομεοντι

τον τεθνεώτα εις νέον βίον. Έν συντομία Ορονω ερχομέναν νεκνων ανά τ' ήρία και μελαν αίμα.

ό'τι ή δύναμις

της εις τοΰς Ο κύων αίσθά-

/Οονίους πί- νεταιτόκράτος

στεως της Ε- Η της Οεας τών

λευσινιακής λκΡ νεκρών. Παρ

θρησκείας και ΜΗΒΚ αύτόν δ όμως

αί περι ταυ- ^3 * αίρεται ύπέρ

της παραστά- τόννα'ίσκοντου

σεις κυριαρ- Διονυσίου του

'/ούσι τών εν ^ΜΚΚι^έμ -""^ Κολλυτέως ό

τω ιερω του- |ΜΒΒ ■··. ταύρος, η επί-

τω τών χθονί- 1 -^α, φάνεια του α-

ων τόπω μνη- ΗΗ II*, ^Β^. ί/ου ταύρου.

μείον και %&'~?~~· !«ΒΒΙ .^μμΒμμΜ τοΟ Διονύσου,

το όλον τών I ΒκΙ'- . βΗΗ^^^^^^^^^Η όστις έφύλαξε

μνημείωντού- ,β ■ ™5 1 ζώντα τον Δι-

των,τάτεπρο- ΙΒΒη^Ηκ ονύσιον, δεν θά

σωπα και τά ΗΗΜΗΒ έγκαταλίπη δε

σύμβολα, ώ- ΒΗΜ^^; ηιιιι* αύτόν νεκρόν,

φειλον νά ευ- (■■Η^Η ή μορφή

ρίσκωνται έν Αγίου, ώς θά

αρμονία προς Η έλέγομεν σή-

ταυτα. μερον,όστις έπ-

Οΰδειςδέτό- Η Η αγρυπνεί ύπέρ

πος θά είναι τον έμπεπι-

κατα/λη'/.ότ; · Η στευμένον εις

ρος, '.να ν:.- την φύλαξιν

σθανθη τις κα- I Η αύτοΟ. Εις τόν

λώς την Ορη- Μ^ΜΒΒΜ^^Β Β^^ΒΗΙΙ κάτω επί της

σκείαν τοΟ νε- τγ< * α ν > » ~ α η τ τίτ- 3αθείας όδοΟ

Ιίικων 11. Κνρια 00ος, οψις των περφο/.ων ί IV. ρ»ν ν

κροταφείου, ή ίστάμενον ό θε-

ή θέσις όλίγα βήματα άπό τών Ήρακλεωτών προ ός έπιφαίνεται έν μέσω τών φωτεινών θόλων του

της γωνίας του IV περιβ. Ή άποψις τοΟ τόπου έν ούρανοΰ. Προς τον ούρανόν κατευθύνει τό βλέμμα

εΐκ. 11 ώς είναι δεικνύει αύτόν περί τήν έσπέραν και ό κύων. "Ενθα τά μνημεία δεν ένεκλείσθησαν

καθ'όν χρόνον πίπτει ή σκιά εις την κοίλην όδάν, τά έν μουσείω άλλά διετηρήθησαν επί τοΟ άρχαίου

δέ μνημεία επιστέφονται ύπό τών ηλιακών ακτινών Κ αύτών εδάφους, έκεϊ αντιλαμβάνεται τις πώς ή τέ-

, ,ΤΤ , , ,, , Κ γνη τών γρόνων τούτων περιλαμβάνει τον πλήρη

1 Η φωτογραφία οφείλεται τί) φωτογραφική "7νη °?0; "· ' /ν-1 11 11 1

ΚιιγΙ ΜΰΙΙβΓ. θεών κόσμον τείνουσα νά είσδύση εις γήν και ού-
loading ...