Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1910

Seite: 127
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1910/0074
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
127

Κεραμεικοϋ άνασκαφαί'

νπδ Α. Βηιββίατβν.

128

φάγου 1, Ό δ και Ό ε έπ' αύτοΰ τοΟ καλύμματος κεφαλή εν νότω, κεκλιμένη δε προς δυσμάς1,

της σαρκοφάγου 3. Μήκος άπο της κορυφής μέ/ρι τοΟ αστραγάλου

γ) Στέγασις δια τριών στεγαστήρων μήκους έκά- 1 '62, πλάτος τοΟ στήθους 0'42 (ό αριστερός ώμος

στης 57 έκμ., ούτως ώστε το δλον μήκος είναι είναι πως δια την κλίσιν τής κεφαλής συμπεπιε-

1'71. Το πλάτος δυο έξ αύτών άνά 67, τής τρί- σμένος), διάστημα άπο τοΟ αύχενικοΟ σπονδύλου

της 63 έκμ. Έπι τών κεραμίδων ιχνη καύσεως, ,^χρι τοΟ δεξιού ώμου 0,245. Ό αριστερός βρα-

ώσαύτως δε και υπό το κρανίον κεκαυμένη γή. Ή χ,ίων πρόσκειται, 6 δεξιός πήχυς εκείτο έπι τής

Εικών 14. Τάφοι εν τω περιβάλω των Ήρακλεωτών προ της ανοίξεως.

κοιλίας. Οί όδάντες υγιείς, οί τής κάτω σιαγόνος βορρά, βλέπουσα δέ προς δυσμάς. Μήκος τοΟ σκε-

πλήρεις. Άριστα διασώζονται το όινικόν όστοΟν λετού' 1*50. Τα όστά λεπτότερα τών τοΰ γ, πιθα-

κατά τό άνω αύτοΰ μέρος ώς και τό έκ τής άνω νώς γυναικός.Οί βραχίονες έκτεταμένοι κατά πλά-

σιαγόνος έκφυόμενον. Παρά τους πόδας δακρυρρόη για. Δακρυρρόη 10 έκμ. άριστερά παρά τους πό-

ΰψ. 0 08' πλησίον τής δεξιάς κνήμης, εις άπόστα- δας. Παρά την κεφαλήν δύο σιδηροΤ ήλοι.

■σιν 0Ί5 άπο τής πτέρνης, σίδηρους ήλος. ε) έγένετο προ τοΟ δ. Ή στέγασις διά κοίλων

δ) Στέγασις διά 3 1/2 κεραμίδων όλικοΟ μήκους

Τόν σκελετόν τούτον, ανήκοντα εις εΰρωστον άνδρα, παρέλαδεν

1-90 περίπου, πλάτους δε 0'48. Η κεφαλή εν 6 χ. Κλών Στέφανος εις τό Ανθρωπολογιών μουσεΐον.

Έτνπ. 22.9.10
loading ...