Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1910

Seite: 131
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1910/0076
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
131

Κεραμεικον άνασκαφαί' υπό Α. Βηιββίαιβτ.

132

1. Σαρκοφάγος' εξωτερικά! διαστάσεις 2"18:
0'75. "Γψος 0'64- εσωτερικά! διαστάσεις 0Ό2 :
0 56, βάθος 0'55. Το έραητικώς κλεΐον κάλυμμα
συνέκειτο έκ δύο πλακών ύψ. 0" 18, πλάτ. Ο-84,
μήκ. δε 1-03 κα! 136.

Τά οστά έ'κειντο έν στρώματι πηλού πάχους 3

Είκών 10. Σαρκοφάγος 1.

έκμ. Επ! των τοιχωμάτων της σαρκοφάγου ύπήρχε
μέχρις βψ. 0Ί65 φαιοτέρα τις ζώνη μετ' επικει-
μένων γαιωδών λειψάνων.Ή φωτογραφία της εϊκ.
16 έγένετο μετά την άπόξεσιν του χώματος. Ό
σκελετός εκείτο έκτάδην, προσέκειντο δ' αύτω οί
βραχίονες" ή κεφαλή κατά τον βορρα.ν, έστραμ-
μένη δε προς δυσμάς, το κρανίον ήτο διαλελυμέ-

νον. Μήκος άπό της πτέρνης μέχρι τοΟ κρανίου
1-57. Πλευραί τίνες ήσαν έκτετοπισμέναι- συγκε-
χυμένοι ήσαν κα! οί σπόνδυλοι, ών μέρος μεν εκείτο
υπέρ τον δεξιον ώμον, μέρος δέ ύπο τήν άριστεράν
χείρα. Μέρη της σιαγόνος ευρέθησαν παρά τον δε-
ξιον ώμον. Οί οδόντες ήσαν έν καταστάσει διαλύ-
σεως. Ό κ. Γερουλάνος ανεγνώρισε σκελετον ανδρός.

Ολίγα τεμάχια ξύλου άνοικτοΟ χρώματος εκειντο
παρά τό άριστερόν γάνυ έπ! τοΰ γεώδους στρώμα-
τος- άλλα δ' όμως ίχνη ξύλου, άτινα θά ένεδεί-
κνυον τήν ποτε ύπαρξιν Φέρετρου, δεν παρετηρή-
θησαν. Κτερίσματα: έν τη ΒΑκ?) γωνία άλάβαστρον
διαβεβρωμένον, παρά τον δεξιόν ώμον σιδηρά στλεγ-
γις μήκους 0'25, παρά δέ τήν λαβήν αύτης σίδη-
ρους κώνος διάτρητος πλήρης ξύλου ύψ 0Ό3, δμ.
0"04, χρησιμεύων ίσως προς έξάρτησιν της στλεγ-

ΕΙκων 17.

γίδος, παρ' αυτόν δέ κα! μικρόν χαλκοΰ'ν κομβίον-
ίχνη χαλκών καρφίδων υπεράνω τοΟ αριστερού τοΟ
στήθους κα! -λησίον τοΟ αριστερού ώμου" τά άλλα
κτερίσματα κείνται παρά τους πόόας' ζεΟγος πή-
λινων άρυβάλλων μετά μέλανος γανώματος (είκ.
17) ύψους 0Ό9, κεκοσμημένων δέ άμελώς δι'
άνθεμίου, πολύ έφθαρμένων, ών ό εις εκείτο με-
ταξύ τών κνημών, 6 δ' άλλος έν τη παρά τον δε-
ξιόν πόδα γωνία, υπεράνω αλαβάστρου διαμέτρου
0Ό75 κα! μήκους 0'21' έπ'αύτοΟ έπ! τών ποδών
εκειντο δερμάτινα ύποδήματα έχοντα ιμάντα πλά-
τους 00' 1 , προσβεβλημένα δέ τόσον πολύ ύπό της
υγρασίας, ώστε μόνον όλίγα τινά συνεχόμενα τε-
μάχια εγένετο δυνατόν νά έξαγάγωμεν- εν τινι τε-
μαχίω τοΟ καττύματος διεκρίνοντο τέσσαρα επάλ-
ληλα στρώματα' τεμάχιον δέ της πτέρνης κύκλω
loading ...