Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1910

Seite: 135
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1910/0078
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
135

Κεραμεικον άνασκαφαί' ύπο Α. Βηιββ/οηβΓ

136

Φαλή έν βορρά, κλίνουσα δέ προς τον δεςιον ώμον
μέρος τοΟ κρανίου κείται κεχωρισμένον τοΟ ύπο-
/οίπου παρά το άκρον της σαρκοφάγου πλησίον του
προς τη κεφαλή αλαβάστρου' αί πλευραί έςετοπί-
σΟησαν της θέσεως αυτών, ομοίως δέ και τά οστά
της αριστεράς νειρός* αί επιγονατίδες παραπλεύ-

Εικων 20. Σαρκοφάγος 3.

ρως των γονάτων ή κάτω σιαγών, ή μόνη εΰοε-
θεΐσα, έστεοεϊτο οδόντων.

Επί της παρειάς της σαρκοφάγου εις άπάστασιν
15 έκμ. άπό του άνω χείλους ήτο προσκεκολλη-
μένον μικρόν τεμάχιον ξύλου μήκ. 0'02. Κτερί-
σματα: προς τη κεφαλή άλάοαστρον μήκ: 28 έκμ.

έχον ώραίας φλέβας, εΰρεΟέν δε άνευ το0 στο-
μιαίου δίσκου" μεταξύ αύτοΟ και του άριστεροΰ
ώμου λείψανον χαλκής βελόνης ή γραφικού στύ-
λου μήκ. 00'6' παρά τον άριστερον πόδα στλεγ
γίς σιδηρά τεΟραυσμένη εις δύο, παρ' αύτήν δε μι-
κρά πηλίνη κύλις μετά στίλβοντος μέλανος γανώ-
ματος, διαμέτρου 00'7' έν τη γωνία παρά τον δε-
ξιον πόδα δεύτερον άλάβαστρον του αύτου και το
άλλο είδους, πάντως θραυσθέν εις δύο πριν κατα-
τεθή εις τό φέρετρον.

Έν μέσω του διηθημένου γεώδους στρώματος
παρετηρήσαμεν φαιάς γραμμάς, ιδία περί τούς πό-
δας, ύπο τά οστά και έπ' αύτών. Περί της ουσίας
ταύτης διεφώτισεν ήμας Ό καθηγητής κ. 'Ρουσό-
πουλος καΟορίσας επί τή βάσει χημικής και μικρό
σκοπικής εξετάσεως ό'τι « τό μέλαν είναι οργανική

Γ

Λ*.' ^^^^^^^^^^^^^^^^^-......··■ ■·-··

ΈΙκών 21.

Κάτοπτρον της σαρκοφάγου 3.

ούσία. Έκ των παρατηρουμένων δέ νημάτων συμ-
περαίνομεν ό'τι αΰτη προέρχεται εκ φύλλου »."Ομοια
ίόνροα ίχνη, άτινα παρετηρήθησαν έν τω χώματι
παρά τον άριστερόν βραχίονα, Οά άνήκωσιν εις
άνθη. Συλλογήν όμοιων λειψάνων ΐδέ έν τω ύπο
Μαιι συντεταγμένα) άρθρα» ΒθδΙ&Ιίυη^ παρά Ρηπ-
1γ-\νΐ880\ν& III 340 και <Ιαοο1:;>8<;1ΐ£ΐ1, Αίΐιβη. ΜϊΙΙ-
1908 σ. 429. Παρά τήν ΝΑ'-ν' γωνίαν του κα-
λύμματος ευρέθη έξω κατά τήν μακράν πλευράν
άμορφος σιδηρά μαζα 7χ10 έκ.

3) Κάλυμμα 2 08x0-80 ύψους κατά το πέ-
ρας ΟΊΟ, έν τω μέσω 0'20. Ιής σαρκοφάγου δια·
στάσεις εξωθεν' μέν 2 09x0-83 και βψ. 0 66,
έ'σωθεν δέ 1-· 83x0:57 και βάθος 0 52. Φωτογρα-
φία μετά τήν άπομάκρυνσιν του έπί του πυθμένος
λεπτού γεώδους στρώματος και των ευάριθμων επί
του σκελετού θρυμμάτων ξύλου έν ει*. 20. Μέχρι
loading ...