Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1910

Seite: 137
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1910/0079
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
137

Κεραμεικοΰ άνασκαψαί· υπό Λ. Βηιββ&ηβτ.

138

0Ί4 ύπέρ τον πυθμένα φαιά χροιά τών τοιχω- κατά μέγα μέρος έλθόντες εις έπαφήν μετά τοΟ

μάτων. αέρος- Προς τούτοις έξηγάγομεν έκ της παρά τοΰς

Το γένος του πτώματος κάθώρισεν Ό καθηγητής πόδας χώρας μέλαιναν γήν, έν ή ό καθηγητής

κ. Γερουλανος ώς θήλυ έπι τη βάσει τοΰ' σχήμα- 'Ρουσόπουλος άνεγνώρισεν, ώς έν τω 2, λείψανα

τισμοΰ της λεκάνης καί τών μηριαίων οστών. Μη- ούλλων.

κος περίπου 1'43. Ή κεφαλή έν νότω, το κρα- 4) Κάλυμμα 2'38^0·88, ύψ. 0" 10-0" 16.

νίον έν διαλύσει, έν τή κάτω σιαγόνι πλήρεις οί Σαρκοφάγος 2Ί2χ0'78, ΰψος 0'66' εσωθεν

οδόντες, οί βραχίονες πρόσκεινται, άπαντα δέ τά 190χ0'57, βάθος 0'60. Το κάλυμμα, ήδη δι-

άλλα δστά τοΰ κορμού είναι σφόδρα τεταραγμένα. ερρωγός, άπεσχίσθη ευθύς, ώς άπεπειράθημεν νά

θρύμματα έρυθροφαίου ξύλου εκειντο παρά την άοωμεν αυτό, και κατέπεσεν έπι του πτώματος,

κεφαλήν καί έν τώ κοίλω του κρανίου, παρά το Το πτώμα εκείτο έκτάδην έντός λεπτοΟ εύρωτιών-

άριστερόν πλευρόν τοΟ πτώματος καί επί τοΟ στή- τος γεώδους στρώματος, ή δέ κεφαλή έν άνατολή

θους, τέλος δέ πέριξ τών μηρών καί ύπ' αύτούς' κειμένη ήτο, όπως καί τά σεσαθρωμένα οστά, έν

έν εξ αυτών διαλύσει. Μή-

Εκ του ιου οε ^^^Ρ""'ν / ^ονα^ο^

φαίνεται ότι ό ^νΒ? ' /ϋϋ&, ^β^* 0'38, πλάτος

νεκρός ούτος τοΟ κάτω πέ-

έναπετέθη έν ρατος του μη-

ξυλίνω φερέ- ^ ^ ροΟ 0"08' ά-

πτ^ον^'^ ^ ^ ' ^ " ο^υφη^^^
0-115 (είκών Εϊκών 22. στεροΟ ποδός
21).Έν τώ μέ- θρυμμάτια ξύ-
σω της οπίσθιας πλευράς υπάρχει τετράγωνος πρι- λου.Εκατέρωθεν τών ποδών καί εγγύτατα προς αϋ"
σματική λαβή (15x1/ χμ·, μήκους 24 /μ.), τούς τά λείψανα άνά 2 σιδηρών ήλων. Κατά τό πέ-
κατά τό πέρας της όποιας διέρχεται χαλκοΟν σύρ- ρας του πυθμένος ΰπήρχον δύο ακέραια αλάβαστρα
μα. Παρά τον άριστερόν ώμον σιδηρά, ψαλίς μήκ. (μήκ· 0'22 έκάτερον). Εις τρίτον ίσως ανήκει, πι-
Ο'17, πλ. έκάστης λεπίδος 0Ό3, μήκ.Ο 07. Παρά θανώς δέ εις τον στομιαϊον αύτοϋ' δίσκον, λεπτή
τόν δεξιον ώμον χαλκή περόνη μετά κομβίου. 'Εκ τις λευκή μαζα ευρεθείσα παρά τήν δεξιάν κνήμην.
τοΟ συνήθους ζεύγους άλαβάστρων, κείται τό μεν Έξωθεν παρά τό άνατολικόν χείλος τοΟ καλύμ-
έν υπέρ το άριστερόν ίσχίον, τό δ άλλο παρά τους ματος της σαρκοφάγου ευρέθη σφαιροειδές τι άγ-
πόδας. Πιθανώς έκ της παρυφής κλινοσκεπάσμα- γεΐον μετά λαβών εξ έρυθρου άγανώτου πηλοΰ,
τος ή ενδύματος προέρχονται μικρά ξύλινα σωλη- ύψ. 0Ό8, εχον δέ μεγίστην διάμετρον 0Ί2, πα-
νάρια μήκους 0Ό25 καί διάτρητοι ξύλινοι κάκ- ρ' αυτό τεμάχιον σιδηράς στλεγγίδος καί σιδηρά
κοι δύο διαφόρων μεγεθών, οί'τινες ήσαν έπίχρυσοι στεφάνη πλάτους 0Ό3ο άπολήγουσα κατ' άμφό-
(εϊκ. 22). Ευρέθησαν πολλοί παρά τάς κνήμας καί τερα τά πέρατα εις δύο άγκιστρα, τεθραυσμένη δέ
ύπ' αύτάς μέχρι τών γονάτων, άλλά διελύθησαν εις πέντε τεμάχια έχοντα όμοϋ' μήκος 2 41, πιθα-
loading ...