Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1910

Seite: 153
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1910/0087
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
153 Ερένεια· ύπό I Σ. Σαρρ?/. 154

τοΰ πατρώου τύχη περισσότερον άλγοΰσαν ενταύθα Και δή πρώτος ό Ιιβδίίθ (ΝογΛθπι Ογθθοθ II

έκ Θηβών μετοίΧησάΓ και Αύτονόης μνήμά έστιν 408) άναζητήσας τήν κώμην ταύτην κατά την άπο

έν τή κώμη ταύτη». Μεγάρων εις Ελευθέρας και Θήβας όδόν έξήνεγκε

Ό Παυσανίας μνείαν ποιείται της Έρενείας έν την ύπάθεσιν ότι κατείχε την θέσιν του έγκατα-

τή περιγραφή της προς Β τών Μεγάρων ορεινής λελειμμένου νυν χωρίου τών Κουντούρων (το κοι-

Μεγαρίδος, έν ή αναφέρει και τάς πόλεις Παγάς νώς νυν ΙΙαλαιοχώρι), 10 μίλια (19 σχεδόν χι-

καί Αΐγάσθενα, λέγων ώδε (Α' 44, 4)· «Ή δέ λιόμ.) ΒΑ τών Μεγάρων (πρβ. Ρναζβν Ραιΐ83η.

ορεινή της Μεγαρίδος της Βοιωτών έστιν ό'μορος, II 545, ΟυϊάΘ^οβηηβ II 191). 'Αλλά κατα τα

έν ή Μεγαρεΰσι Παγαί πόλις, ετέρα δέ Αίγόσθενα Κούντουρα ταύτα δεν ηΰρέθη ίχνος τι αρχαίας οΐ-

ώκισται». Οτι δέ προς Β τών Μεγάρων και προς κήσεως και δή γενικώς εϊνε παραδεδεγμένον οτι ή

το μέρος τών Θηβών άναζητητέα ή θέσις της κώ- περιοχή της θέσεως ταύτης άνηκε πάλαι εις την

μης ταύτης ύποδηλοΐ πω; και ή έκ Θηβών ένταΰθα 'Αττικήν, τά δέ κατά τούτο τό μέρος ό'ρια 'Αττί-

μετοίκησις της Αύτονόης. κής και Μεγαρίδος άγονται 7 χιλιόμ. δυσμικώ-

Είκων 1. ' Ερενείας υποτιθεμένη ΰέσις.

τερον (πρβ. τον χάρτην τοΟ ΚΪΘρβΓΐ, Ροπώ&θ ογ- της περί ής ό λόγος κώμης λέγει ό'τι εϊνε εντελώς

βΐ8 &ηίϊφΐϊ, XIV)· αβέβαιος, άλλοι δ'ούδεμίαν περί αυτής ποιούνται

Κατά ταϋτα ήθελε μετά πιθανάτητος αν μή μνείαν.
μετά βεβαιότητος όρισθή ή θέσις της Έρενείας άν Και όμως έπί της ευθείας ακριβώς μεταξύ Με-

έγινώσκοντο ίχνη αρχαίας κώμης δυσμικώτερον γάρων και Θηβών γραμμής, 7 \Ιί χιλιόμ. (1Υ2

τών Κουντούρων και έν τη ορεινή βορείω Μεγα- ώρ.) προς Δ τών Κουντούρων και προς τάς βο-

ρίδι. Ουδείς όμως τών νεωτέρων τοπογράφων, ώς ρείους υπώρειας του ορούς Πατέρα, εύρίσκονται

παρετήρησα, αναφέρει ενταύθα τοιαϋ'τά που ί/νη, έρείπια τειχών μετά πύργων και ίχνη αρχαίου οΐ-

ούδ' αύτοί οί χάρται, Ό Γαλλικός τής Ελλάδος και κισμοΟ.Ή θέσις αύτη καλείται Κάστρον του Αγίου

ο τοπογραφικός του Κ&αρβΓί (Κ&Γί. νοη Α11ϊ1ί3.), Γεωργίου, διότι περί τά 800 μέτρα κατωτέρω, προς

σημειοΟσιν έν τή περιονή ταύτη άρχαϊα ερείπια. Β, κείται νυν το έςωκκλήσιον τοΟ Αγ. Γεωργίου,

"Ενεκα τούτου ό μεν Βαΐ'δΪΗη περί τής θέσεως καθ' ο καλύβαι τινές ενθα διαμένουσι ρητινοσυλλέ-
loading ...