Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1910

Seite: 189
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1910/0105
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
189

Μυκηναϊκοί τάφου: α) έν Αιγίνγ\' υπό Α. Δ. Κεραμοπονλλον.

190

•φοϊς εύρέθη καΐ αυτό τοΰτο τό κόσμημα λευ-
κόν ι, παρόμοιον δ' εν Μυκήναις ' πρβ. το έπ.
17. Είκ. 3 (το άνοικτόν στόμιον ελλιπές όν
συνεπληρώθη κακώς δια γύψου)."Τψ-Ο" 105.
Φέρει κατά τον ώμον τόξα επάλληλα και
δύο επιμήκεις γραμμικούς τε και στικτούς

Είχών 3. Μνκηναΐκόν άγγεΐον φερον και λενκον χρώμα.

ρόδακας ώς οφθαλμούς. Επί της παχείας
γραμμής της χωριζούσης τον ώμον από της
κοιλίας έπίθετον κόσμημα δια λευκού χρώ-
ματος κατά τέχνην όμοίαν προς την τοΟ προ-
ηγουμένου αγγείου.
18. Πίν. 4 άριθ.7.Τψ. 0-12. Έπί τοΰ ώμου
τετράκις τό άνθινον κόσμημα, ού την άνά-
πτυξιν όρα έν ¥1>, XXX.

19-23. (Τψ. 0 09, 0-07, 0Ό8, 0-083,

0Ό95). Έπί των ώμων διάφοοα κοινά κο-
σμήματα. Τό ύπ'άρ. 19 έν Πίν. 4 άο. 10.
β. 24-27. Πηλός ώχροπράσινος (υψ. θ'θ93,
0-089, 0-09, 0-095). Έπί τών ώμων διά-
φορα κοινά κοσμήματα.

<7'. 28-32. «Ο ϊνοχόαι» ή λάγυνοι.

1 ΡοϊΙΪΙΙββ άβ Όβίρΐΐββ V, σελ. 19 είκ. 37.

2 Τής Μυκηναϊκής αιθούσης τοΰ έθνιχοϋ μουσείου έν'Αθήναις θήκη
57 άοιθ. 2648. Περί της διά λευκοϋ χροΐματος βαφής κατά την προ-
μυκηναϊκήν άγγειογραφίαν δρα Στάην Άρχ. Έφ. 1895, 256, πίν.

10, 5«. Η. δοΐιππάί, ΖβϋΒβΚτ. ίϋτ ΕΙΗηοΙ. 36 (1904) 647 §ξ.,

Τσούνταν, Προϊαζ. άκροπ. 204 έξ., 210, 238, 244 κλπ. Γενικώ-
τερον οέ και περί της νεωτέρας λευκής βαφής 'Ρωμαϊος, ΑΗίβη.

ΜϋίβίΙ. 1906, 186 καί δή 196. Βιιιτο\ν3, ΤΗβ άίΒβονβΗβΒ ίη
Ονβίβ 48- Μΰΐίβι·, ΑίΗβη. ΜίίίβίΙ, 1909, σ. 314 έξ., 305.
Πρβ. καί τα γεωμετρικά άγγεϊα τής Τίρυνθος 8θΙΐ11θ1ΐ1ΐ31*(ΙΙ,

ΒβΜίβτη. Αη8()ταΙ>. είκ. 159. δίαϊβ, ΟοΙΙ. ιη,ί/ββη. 165. Περί

τής πολυχρωμίας καί τήζ γραφής κοσμημάτων λευκών έπί μέλανος
βερνικιού αγγείων βοίαηικών καί άλλων μεν άλλά καί των έν 'Ρι-
τσώνα (Μυκαλησσώ) ΰπο τών κκ. Βΐ1ΓΓΟ\ν8 καί ϋΓβ ευρεθέντων

πρβ. νϋν ^8ί. 1909, σ. 308 έξ.. Αηη. οϊ ΐΐιβ Βι·. δοΐιοοΐ
άϊ Αύ\βΊΐ8 1909, σ. 326 Ιξ.

α. Ευρύλαιμοι. Στόμα περιφερές ΡΙ,, Χϋ,ΐν, 63.
α. Πηλός ώχροπράσινος.

28. "Τψ. 0Ί52. Επί του ώμου άπειρόκαλοι
γραμμαί.

29. Πίν. 5 άρ 9 "Τψ. 0-156. Έπί του ώμου
μετόπαι διά καθέτων γραμμών χωριζόμεναι
καί φέρουσαι άνά μίαν έλικα σχήματος κε-
κλιμένου Ω.

30. "Τψ. 0Ό7. Έπί τοΟ ώμου συνεχές κό-
σμημα άποτελούμενον έκ κεκαμμένων γραμ-
μών σχήματος υ ότέ μέν όρθιου ότέ δέ ανε-
στραμμένου.

β. 31. Πηλός έρυθρωπός.Τψ. 0-08. Π ερί την
κοιλίαν ζώναι ώς καί περί τον λαιμον καί τά
χείλη.

ο. 32. Τψ. 0Ό64. Στενόλαιμος μετά προτει-
νομένου στόματος (πρβ. ΓΙι, Χ1/ΐν, 20).
Ζ'.

33. Άμφορίσκος στενόστομος. "Τψ. 0Ί0.
Πηλός ίΰχροπράσινος. Έπί του ώμου τέσ-
σαρες έλικες.

Η'.

34. Καδίσκος μετά προχοής (βίίυΐα)- πρβ.
ΓΙι, ΧΙΐν, 68. Πηλός ώχοέρυ^ρος1.

θ . 35-37. Σκυφοειδεΐς κύλικες δίωτοι.
α. 35. Πηλός .ώχροπράσινος, βάσις ταπεινή.
"Τψ. 0Ό81. Κατά τους ώμους καμπυλό-
γραμμος μαίανδρος,
β. 36-37. Πηλός ώ/ρέρυθρος (πρβ. 2 καί 33)
μετά βάσεως ύψηλοτέρας.

36. "Τψ. 0Ό9. Κατά τους ώμους δύο συ-
στήματα τεθλασμένων γραμμών. Ένδον με-
λαμβαφές.

37. Πίν. 5 άρ. 10 "Τψ. 0-111. ΕΊ,, Χυν,

80. Τπό τά χείλη τόξα γραμμών διπλών
άκολουθοΟντα άλλήλοΐί ώς πεοιδέοαιον. Πε-
ριεϊχεν όστα μικροΟ πτηνοΟ.

Γ,

38. Σκύφος μόνωτος, πηλός ώχρέρυθρος λευ-
κάζων, ένδον μελαμβαφής, έξω άβαπτος.

"Τψ. 0-07.

' Πρβ. Μοηηη. αηί. 1904 σ. 637. Άρχ.Έφ. 1898, 108-9
(Σκιάς), Ροιιΐ8βη, Όίρι/Ιοηζ/τάύβν 29, ΓιΐΓΐ\ναη§1θΐ·, Ώαβ

ΗβίΙίρΙηηΐ ά Αρ/ΐαία 435, Τσούντα, Προϊαι. ακροπ. Ι5?,
είκ. 67.
loading ...